Pressemeddelelse -

Evaluering viser stor tilslutning til Cabi

Rambøll Management har i sommeren 2016 gennemført en evaluering af videns- og netværkshuset Cabi, som har til formål at fremme socialt engagement og rummelighed på arbejdsmarkedet.

Cabi arbejder i krydsfeltet mellem jobcentre og virksomheder, og evalueringen viser, at Cabi har en unik position som videns- og netværksorganisation på beskæftigelsesområdet, og at Cabi generelt leverer høj kvalitet i ydelser og aktiviteter.

Evalueringen viser også, at Cabi har en indirekte positiv effekt på beskæftigelsen for udsatte ledige. Det gælder fx, når Cabi er med til at udvikle jobcentres strategi og praksis for samarbejdet med virksomheder.

Høj tilfredshed fra jobcentre og virksomheder

Samtlige jobcentre og godt en femtedel af landets virksomheder kender til Cabi, og samlet set viser evalueringen, at 92 procent af jobcentercheferne og 64 procent af teamlederne i jobcentrene er tilfredse eller meget tilfredse med Cabis viden og ydelser.

I forbindelse med evaluering har Rambøll også foretaget en survey blandt virksomhederne i Cabis kontaktdatabase, og den viser, at 88 procent er tilfredse eller meget tilfredse med Cabis viden og ydelser. Det fremgår desuden af evalueringen, at tilfredsheden med Cabi har været stigende gennem det seneste år.

Af evalueringen fremgår det også, at hvis Cabi ikke er der, vil der ifølge jobcentercheferne været et ’videnhul’. Virksomhederne siger i evalueringen, at vil det være mere besværligt at hente viden. Og ifølge evalueringen formår Cabi at levere aktiviteter, som kan bidrage til de faktiske og ønskede forandringer i jobcentre og virksomheder.

Direktør: Tak for flot skudsmål

Mette Rønnau, direktør for Cabi, er meget tilfreds med evalueringen og sender i den forbindelse en stor tak til Cabis samarbejdspartnere.

”Jeg er meget glad for den tilbagemelding, vi får i evalueringen fra vores vigtige samarbejdspartnere i virksomhederne og jobcentrene. Jeg er især glad for, at begge parter ser os som en relevant og professionel samarbejdspartner, der hjælper med at bygge bro mellem de to verdener,” siger Mette Rønnau.

”Det er særlig vigtigt, når jobcentrene og virksomhederne siger, at de kan bruge Cabi til de faktiske forandringer, som de står med. Fx når ledere i virksomheder bliver klædt på til at håndtere sygefravær, når jobcentermedarbejdere bliver gjort bedre til virksomhedskontakt, og ikke mindst når vi er med til at styrke samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder om at få flere fra kanten af arbejdsmarkedet i job,” fortsætter hun.

Rambøll anbefaler bl.a., at Cabi fortsat sikrer sin position som en vidensorganisation, der formår at danne, samle og sikre overblik over tilgængelig viden om udsatte grupper og det rummelige arbejdsmarked.

Fakta: Evaluering af Cabi:

Rambøll Management Consulting A/S har gennemført en evaluering af Cabis ydelser og aktiviteter.

  • Evalueringen har fokuseret på to ting:
  1. Lever Cabi op til formålet om at fremme rummeligheden på arbejdsmarkedet og virksomhedernes sociale ansvar ved som netværks- og videnshus at indsamle, systematisere og formidle viden samt facilitere virksomhedsnetværk?
  2. Er der sket en udvikling fra sidste evaluering af Cabis foretaget i 2012
  • Samtlige jobcentre og 21 procent af landets virksomheder kender Cabi.
  • 98 procent af jobcentercheferne og 84 procent af teamlederne i jobcentrene har gjort brug af Cabis viden eller ydelser i perioden 2013-2015
  • 92 procent af jobcentercheferne og 64 procent af teamlederne i jobcentrene er tilfredse eller meget tilfredse med Cabis viden og ydelser.
  • 88 procent af virksomhederne i Cabis kontaktdatabase er tilfredse eller meget tilfredse med Cabis viden og ydelser.
  • Evalueringen viser, at Cabi har en unik position som videns- og netværksorganisation på beskæftigelsesområdet, samt at Cabi generelt leverer høj kvalitet i ydelserne.

Om Cabi

Cabi er et selvejende videns- og konsulenthus under Beskæftigelsesministeriet. Cabis mission er at fremme socialt engagement og rummelighed på arbejdsmarkedet. Vi tror på, at socialt engagement og god forretning kan være hinandens forudsætninger.

Emner

Tags


Vi vil skabe bedre arbejde til flere. Sammen med jobcentre og virksomheder skaber vi løsninger, der forandrer og virker i praksis, så flere kommer i job.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126

Relaterede nyheder