Uhqydixjqnz9kpa8f03b
H8nvtb9b7iv77hd5e0nw

Tyve år med socialt ansvar: Vær med til at finde Danmarks mest socialt ansvarlige virksomheder

Pressemeddelelser   •   Maj 23, 2017 12:32 CEST

VFSA - Virksomhedsforum for Socialt Ansvar uddeler i år CSR People Prize for 20. gang i træk. Hjælp os med at finde landets mest socialt ansvarlige virksomheder.

T1k2eqfqic2yeiws7dku
Fbdlhcnuqpm8wedvuaqs

Virksomheder er tilfredse med jobcentre, men for få bruger dem til rekruttering

Nyheder   •   Maj 22, 2017 13:08 CEST

Fzwvksog9su6neioohy6
H8nvtb9b7iv77hd5e0nw

Sygefraværet er stadigt højt i det offentlige

Pressemeddelelser   •   Maj 19, 2017 09:39 CEST

Trods et lille fald i sygefraværet i det kommunale sygefravær, er fraværet stadig en udfordring på mange offentlige arbejdspladser. Der er brug for en langt mere strategisk tilgang til sygefraværet, mener ekspert.

Zmehe8dp8dwlnkvofbz6

Kom i mål med integration med en ny redskabspakke

Nyheder   •   Maj 18, 2017 14:59 CEST

En redskabspakke, som skal hjælpe til at styrke kommuners beskæftigelsesrettede integrationsindsats, er nu tilgængelig i online version.

Hptkruu5ohzcsn7cq3wd

Fire ud af ti privatansatte er aldrig syge

Nyheder   •   Maj 18, 2017 10:50 CEST

Media no image

Mangel på arbejdskraft går ud over produktiviteten

Nyheder   •   Maj 17, 2017 10:10 CEST

Danske virksomheders produktivitet faldt med 0,5 pct. sidste år, og mange virksomheder kan ikke længere få den nødvendige arbejdskraft. Det giver behov for at tænke på nyt, mener DI’s vicedirektør.

På trods af stigende beskæftigelse er produktiviteten faldet i private virksomheder, viser tal fra Danmarks Statistik. Den udvikling, der er i gang, er farlig for dansk erhvervsliv og danske virksomheder og kan få konsekvenser for konkurrencen i fremtiden. Det mener Kent Damsgaard, der er vicedirektør i Dansk Industri.

Sidste år faldt produktiviteten i danske virksomheder ifølge Danmarks Statistik med 0,5 pct. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Og produktiviteten har ikke kunnet følge med, at der samtidig er kommet flere i arbejde.

Ifølge Kent Damsgaard stiller udviklingen krav om nytænkning:

”Beskæftigelsen er steget kraftigt de senere år, og mange virksomheder melder, at de ikke kan få de medarbejdere, de har brug for. Det skærper kravene til at være produktiv og hele tiden tænke på nye måder at indrette sig på,” siger Kent Damsgaard til DI’s hjemmeside.

Rekruttering fra kanten kan løse mangel på arbejdskraft

En løsning for virksomheder, der ikke kan få de medarbejdere, de har brug for, kan være gennem strategisk rekruttering af ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

Cabi har tidligere på året samlet en række gode råd samt et værktøj til, hvordan virksomheder kan komme i gang med at rekruttere fra kanten.

Det handler bl.a om, at virksomhederne i god tid får overvejet, i hvilket omfang, de har brug for medarbejdere, og i samarbejde med jobcentret får planlagt, hvordan ledige på kanten af arbejdsmarkedet i god tid kan blive opkvalificeret til at løse opgaver i virksomhederne.

Læs artiklen her

Læs mere om "Rekruttering fra kanten" her

Danske virksomheders produktivitet faldt med 0,5 pct. sidste år, og mange virksomheder kan ikke længere få den nødvendige arbejdskraft. Det giver behov for at tænke på nyt, mener DI’s vicedirektør.

Læs mere »
Media no image

Cabi og STAR inviterer til opstartskonference i projekt ”Flere skal med”

Nyheder   •   Maj 17, 2017 10:08 CEST

Til sommer lyder startskuddet på projektet ”Flere skal med”, der over en to-årig periode skal hjælpe udsatte borgere ud på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer. Projektet skal hjælpe aktivitetsparate borgere, der har været i kontanthjælpssystemet i over fem år, tilbage i arbejde.

I den anledning inviterer STAR og Cabi til opstartskonference for de medvirkende kommuners jobcenterchefer, teamledere og projektledere. Men også andre interesserede eller kommuner, der ikke selv medvirker i projektet, er velkomne til at deltage i konferencen.

Programmet er under udarbejdelse, men kommer blandt andet til at indeholde oplæg fra forskere og praktikere, der vil dele deres viden og erfaring fra tidligere projekter med udsatte kontanthjælpsmodtagere ud fra følgende tre spor:

  • Det gode borgersamarbejde
  • Det gode virksomhedssamarbejde med fokus på ordinære timer
  • Det interne samarbejde i jobcentret

Tilmeld dig de gratis arrangementer allerede nu:

Den 9. juni, kl 9.00-14.00Scandic, Ved Ringen 2, Roskilde

Tilmeld dig her

Den 13. juni, kl 10.00-15.00Hotel Opus, Egebjergvej 1, Horsens

Tilmeld dig her

Til sommer lyder startskuddet på projektet ”Flere skal med”, der over en to-årig periode skal hjælpe udsatte borgere ud på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer. Projektet skal hjælpe aktivitetsparate borgere, der har været i kontanthjælpssystemet i over fem år, tilbage i arbejde.

Læs mere »
Media no image

Nyt forberedende tilbud skal hjælpe unge i job eller uddannelse

Nyheder   •   Maj 11, 2017 15:26 CEST

Seks forberedende tilbud skal fremover samles i én ny Forberedende Grunduddannelse, lyder forslaget i regeringens nye udspil. Med uddannelsen håber man på at forhindre, at de unge ender i en blindgyde i systemet.

I dag er der 50.000 unge, der ikke er under uddannelse eller i job. Unge, der ofte har haft en svær vej gennem uddannelsessystemet og ofte har skiftet mellem forskellige tilbud. Den gruppe unge er målgruppen i regeringens udspil om en ny forberedende grunduddannelse.

Formålet med den nye uddannelse er at styrke de unge under 25 år både fagligt, socialt og personligt, så de kan tage en ungdomsuddannelse eller få tilknytning til arbejdsmarkedet.
Tilbuddet skal bestå af de tre alternative spor almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse og skal indeholde praksisnær undervisning. Samlet må uddannelsen max vare to år, og der skal være klare mål for de unges progression og trivsel undervejs.

Udspillet er et led i regeringens mere overordnede mål om, at andelen af unge under 25 år, der ikke er under uddannelse eller på arbejdsmarkedet, skal halveres inden 2030.

Erhvervslivet skal tænkes mere ind

En stor del af de unge har dårlige erfaringer med de traditionelle undervisningsformer, og derfor skal tilbuddet fokusere på praksis.
Jesper Pedersen, Cabis seniorkonsulent på ungeområdet, efterlyser en mere fremtrædende plads til virksomhederne i den nye Forberedende Grunduddannelse:

”Vi vil gerne slå et slag for, at erhvervslivet tænkes mere ind i en forberedende grunduddannelse. Det er unge, som har brug for at opleve, at de kan noget, og at der er brug for dem i vores samfund. Vi har set mange gode eksempler på, hvordan konkrete forløb på en rigtig arbejdsplads kan bane vej til uddannelse for unge, som ellers har svært ved at komme videre fra grundskolen,” siger Jesper Pedersen.

Forhandlingerne om den nye forberedende uddannelse starter i Undervisningsministeriet den 15. maj.

Læs mere om udspillet her

Seks forberedende tilbud skal fremover samles i én ny Forberedende Grunduddannelse, lyder forslaget i regeringens nye udspil. Med uddannelsen håber man på at forhindre, at de unge ender i en blindgyde i systemet.

Læs mere »
Media no image

Flere psykisk syge kommer i arbejde

Nyheder   •   Maj 11, 2017 15:06 CEST

På fem år er andelen af psykiatriske patienter, der er i arbejde eller under uddannelse steget med 12 procent. Det viser en ny analyse fra KL’s nyhedsbrev Momentum.

Flere mennesker med psykiske sygdomme er kommet i ordinær beskæftigelse, fleksjob eller under uddannelse fra 2010 til 2015. Det viser resultaterne af en ny Momentum analyse, der er skabt på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen.
Over den fem-årige periode steg andelen af psykiatriske patienter, der kom i arbejde eller uddannelse med 11,5 procent, mens tallet kun var 2,9 procent for resten af befolkningen.

Den positive udvikling kan ifølge Lene Falgaard Eplov, forskningsoverlæge ved Psykiatrisk Center København, tilskrives to ting:

”Udviklingen er positiv, fordi beskæftigelse og uddannelse spiller en vigtig rolle for mennesker med psykiske lidelser. Det har en privatøkonomisk fordel, da et arbejde giver større råderum for den enkelte. Men det har også en social og en personlig fordel, da det giver bredere netværk og øget selvværd,” siger hun til KL.

Stor fremgang blandt autister og skizofrene

Særligt patienter med autismespektrumforstyrrelser, skizofreni og ADHD er kommet mere ud på arbejdsmarkedet. Andelen af personer med autismespektrumforstyrrelser, der var i job, fleksjob eller uddannelse, steg med 77 procent frem til 2015. Det samme tal var 44 procent for skizofrene patienter og næsten 42 procent for personer med ADHD.

Lene Falgaard Eplov vurderer dog, at der er et større potentiale for at få flere ud på arbejdsmarkedet, og at det også er et ønske for en stor del af denne gruppe borgere.
At der ikke er flere med sindslidelser i arbejde, kan skyldes, at der stadig er berøringsangst for at ansætte denne gruppe medarbejdere i virksomhederne.

Læs om analysen her

På fem år er andelen af psykiatriske patienter, der er i arbejde eller under uddannelse steget med 12 procent. Det viser en ny analyse fra KL’s nyhedsbrev Momentum.

Læs mere »
Media no image

’Tag Ansvar’-kampagne stiller skarpt på mangfoldighed i Nykøbing Falster

Nyheder   •   Maj 11, 2017 10:50 CEST

Cabis og Ledernes kampagne fortsætter sin Danmarksturné og lægger denne gang vejen forbi Nykøbing Falster. 31. maj afholdes en debat om socialt ansvar og rekruttering, hvor Cabis egen seniorkonsulent Bente Nissen vil deltage.

Hvordan tager man socialt ansvar? Og hvordan skaber man jobs til folk, der er på kanten af arbejdsmarkedet?
Det er nogle af de spørgsmål, der vil blive debatteret d. 31. maj, når ’Tag Ansvar’-kampagnen besøger Nykøbing Falster.

Det er Cabis Bente Nissen, der vil facilitere og sætte rammen for debatten. Ved hjælp af lokale tal vil hun blandt andet belyse, hvor stort problemet er, hvor mange der kommer i job, og hvilken type jobs, der typisk er tale om.

Til arrangementet vil der være fokus på problemet lokalt på Lolland-Falster, og to lokale virksomheder, der selv har erfaring med at tage socialt ansvar, vil deltage.
Udover at hente inspiration fra virksomhederne, kan du også få viden om, hvordan du selv kan gå til værks i din egen virksomhed.

Arrangementet varer fra kl. 10-18, og kampagnen er i Nykøbing Falster hele ugen for også at sætte fokus på emner som stress og ledelse.

Læs hele programmet og tilmeld dig her

Cabis og Ledernes kampagne fortsætter sin Danmarksturné og lægger denne gang vejen forbi Nykøbing Falster. 31. maj afholdes en debat om socialt ansvar og rekruttering, hvor Cabis egen seniorkonsulent Bente Nissen vil deltage.

Læs mere »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

Ea er kommunikationschef med det overordnede ansvar for Cabis kommunikation og marketingaktiviteter.

Jakob er uddannet journalist og har arbejdet for Cabi siden november 2007. Her har han ansvaret for Cabis... Vis flere

Om Cabi

Bedre arbejde til flere

Vi vil skabe bedre arbejde til flere. Sammen med jobcentre og virksomheder skaber vi løsninger, der forandrer og virker i praksis, så flere kommer i job.

Adresse

  • Cabi
  • Årboulevarden 70, 3
  • 8000 Aarhus C
  • Danmark