Virksomheder kan få støtte til at omskole medarbejdere, som er nedslidte
Virksomheder kan få støtte til at omskole medarbejdere, som er nedslidte

Nyhed -

Virksomheder kan søge pulje til sporskifte

Medarbejdere, som risikerer at blive nedslidte, kan omskoles til andre arbejdsfunktioner, og det kan virksomheder nu få tilskud til fra en ny pulje.

I forbindelse med trepartsaftalen om en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse er der i perioden 2018 til 2021 afsat 25 millioner kr. årligt til en sporskifteordning.

Formålet med de afsatte midler er at fastholde medarbejdere, der er i risiko for at blive, eller som allerede er nedslidte, på arbejdsmarkedet.

Det kan ske ved, at de gennemfører en sporskifteordning, som virksomheder kan få støtte til. Virksomheden skal søge støtte på vegne af den enkelte medarbejder, og der skal være tale om en ordinær ansat medarbejder. Der er ikke krav til jobfunktion eller uddannelse, og nedslidningen kan både være af fysisk eller psykisk karakter.

Ansøgningerne behandles løbende.

Læs mere om puljen hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534