Gå til indhold
Trvisel på arbejdspladsen er en god investering, viser ny undersøgelse
Trvisel på arbejdspladsen er en god investering, viser ny undersøgelse

Nyhed -

Ny rapport: Trivsel på arbejdspladsen betaler sig

Der kan være klare gevinster for virksomheder ved at investere i medarbejdernes trivsel. En ny rapport fra Krifas Videncenter for Arbejdsmiljø og tænketanken Kraka dokumenterer sammenhæng mellem arbejdslyst, færre sygedage, godt helbred og mindre stress. Undersøgelsen er den første af sin art.

Ifølge Krifa er formålet med undersøgelsen at bidrage med ny viden om arbejdslystens betydning for danske lønmodtagere og deres arbejdsliv. 

Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med Danmarks Statistik blandt 4.500 lønmodtagere, og den viser bl.a. at der er en tydelig sammenhæng mellem god arbejdslyst og godt helbred: Lønmodtagere, som har god arbejdslyst, er mere tilfredse med eget helbred, har færre sygedage og lavere selvvurderet stressniveau end lønmodtagere med lav arbejdsglæde.

Derudover viser undersøgelsen, at der er en klar sammenhæng mellem lønmodtagernes arbejdslyst, og om de vælger at blive i deres nuværende job. Dermed kan virksomheders investering i trivsel på arbejdspladsen være med til at  fastholde værdifulde medarbejdere i virksomheden.

Mere information

Du kan downloade undersøgelsen på Krifas hjemmeside

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534