Gå til indhold
Ni ud af ti flygtninge får job i Randers og på Djursland

Nyhed -

Ni ud af ti flygtninge får job i Randers og på Djursland

De tre jyske kommuner Randers, Norddjurs og Syddjurs har fundet en succesfuld vej til arbejdsmarkedet for flygtninge og indvandrere. De tre kommuner har lavet målrettede forløb inden for brancherne 'Service', 'Metal' og 'Bus, og en opgørelse fra Randers Kommune viser, at 90 procent af de, som har gennemført et af forløbene, nu er selvforsørgende. Det skriver dknyt.dk

Forløbene er lavet i samarbejde med brancheforeninger og virksomheder, og busbranchen har bestlt et nyt forløb, og stiller 16 praktikpladser til rådighed i 2018.

- Vi oplever en kæmpe opbakning fra virksomhederne. Alt dette kunne vi selvfølgelig ikke opnå, hvis ikke erhvervslivet i Randers Kommune bakkede så aktivt op om vores borgergruppe, som de gør. Erhvervslivet i Randers har haft dørene åbne fra starten i forhold til at byde vores borgere ind i praktikforløb, siger Laila Jerming Graf, leder af Randers Kommunes integrationsafdeling til dknyt.dk

Foruden de nævnte brancher, er der også forløb på vej inden for bygge og anlæg, landbrug samt lager og logistik.

Læs mere på dknyt.dk

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534