Gå til indhold
Jobcentrene står over for en stor opgave, når beskæftigelsesindsatsen genåbner fra onsdag.
Jobcentrene står over for en stor opgave, når beskæftigelsesindsatsen genåbner fra onsdag.

Nyhed -

Genåbning af jobcentre: "Det skal gøres klogt"

Efter måneder med lukkede døre på landets jobcentre og beskæftigelsesindsatser sat på pause er det nu tid til at genåbne og genstarte. Men der venter en stor opgave med at hjælpe både ledige fra før coronakrisen og de nye ledige afledt af krisen. Det får nu flere aktører til at opfordre til at indføre lempeligere regler.

Når landets jobcentre begynder at åbne igen fra på onsdag, så er det en ny virkelighed, socialrådgiverene møder ind til, hvor arbejdsgange og rutiner er forandrede.

Men det er ikke kun socialrådgiverne, der får en ny virkelighed. Det gør også de mange ledige danskere, der sætter deres lid til jobcentrene i kampen for få et arbejde, en fast løn og en stabil hverdag.

Den hverdag kan være under pres. Måneders nedlukning af jobcentrene og den medfølgende pause i beskæftigelsesindsatsen, samtidig med en dramatisk stigning på omkring 50.000 nye ledige siden begyndelsen af marts, efterlader landets jobcentre med en svær opgave: Få de ledige i arbejde – både de nye og dem, der allerede var ledige før krisen.

Den store byrde truer nu med at sætte kvaliteten af de lediges beskæftigelsesindsats over styr, fordi et presset system giver mindre tid til den enkelte borger.

Det forklarer Mette Rønnau, direktør i Cabi, til A4 Arbejdsliv.

"Vi er godt klar over, at de nyledige står først, men vi må ikke glemme de sårbare og dem, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, selvom de kræver en større indsats", siger hun til A4 Arbejdsliv.

Hun forklarer videre, at det kan få alvorlige konsekvenser for dem, fordi deres individuelle forløb på jobcentrene pludselig er blevet afbrudt og formentlig ikke genoptages på samme måde.

"Når et menneske har været langt væk fra arbejdsmarkedet og har andre udfordringer end ledighed, er det svært at starte forfra i et aktiveringsforløb. Det er meget sårbart. Man ved forskningsmæssigt, at de her mennesker kan have det virkelig svært med, at man afbryder deres forløb – de bliver sat langt tilbage på vejen mod et job," siger hun og slår fast:

"Det vil sige, at en stor del af de investeringer, der allerede er lavet med praktik og arbejdsprøvning, går tabt."

Brug ressourcerne rigtigt

Mette Rønnau påpeger, at der både er en menneskelig værdi i at have opmærksomhed på de sårbare ledige og økonomisk ræson i at vedligeholde den investering, man allerede har foretaget i dem. Netop derfor bør man være varsom, når man om lidt genstarter beskæftigelsesindsatsen. Det handler om at tænke klogt.

Den holdning deler hun med Helle Linnet, der er formand for Foreningen for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer. Hun mener, ligesom Mette Rønnau, at der skal tænkes klogt ude i jobcentrene, så ressourcerne bruges mest hensigtsmæssigt, og på de borgere, der behøver det mest.

"For at have den fornødne tid og de fornødne ressourcer til at tage os af dem, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, vil det være godt, hvis vi kan fortsætte med hele den digitale kontakt med dem, der er tæt på at komme i job," siger hun til A4 Arbejdsliv.

Ved at fokusere på digital kontakt – dvs. online videomøder – kan der frigives tid til den nødvendige indsats over for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet.

"Når det bliver en mulighed, skal vi i hvert fald have den der massive indsats, hvor vi også arbejder med sundhed og sociale kompetencer. Når vi har fået så mange ledige, kan vi ikke nå det hele, så vi er nødt til at klare noget digitalt og med en hurtigere tilgang. Så kan vi bruge flest ressourcer på dem, der skal have mere hjælp," siger hun.

Næstformand i HK Danmark, Martin Rasmussen, mener ligeledes, at det mest presserende ved genåbning af beskæftigelsesindsatsen er de, der var ledige inden krise.

Han foreslår en målrettet indsats til de 'gamle ledige', hvor der gives lettere adgang til uddannelse og omskoling.

Mere information

Læs hele artiklen hos A4 Arbejdsliv

Emner


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534

Relaterede nyheder