Gå til indhold
I Rebild bliver flygtninge digitalt selvhjulpne, og det korter sagsbehandlingen ned
I Rebild bliver flygtninge digitalt selvhjulpne, og det korter sagsbehandlingen ned

Nyhed -

Digital selvhjælp til flygtninge korter sagsbehandlingstid ned

Rebild Kommune har gjort en stor indsats for at gøre flygtninge digitalt selvhjulpne, og det har betydet en væsentlig kortere sagsbehandlingstid.

Rebild Kommune har haft et strategisk ønske om, at flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være digitalt selvhjulpne hurtigst muligt efter ankomst. Det betyder, at flygtninge selv skal være i stand til at bruge fx NemID, Jobnet, eBoks og Borger.dk

Rebil Kommunes initiativ er en del af projektet I mål med Integration, hvor Rebild Kommune sammen med 16 andre kommuner skal udvikle deres integrationsindsats med det mål at få flere flygtninge i job. Og en af vejen til det er gennem bedre brug af digitale løsninger.

”Vi ruster dem til at begå sig i det danske samfund, hvor der i dag er rigtig meget, der foregår digitalt. Mange af de flygtninge, vi har, kan i forvejen bruge smartphones, og hvis sproget ikke betragtes som en hindring i sig selv, så er de jo allerede digitalt anlagte. Så det handler om at få dem introduceret til brugerfladerne på Jobnet, Borger.dk, etc.," forklarer Mathias Dahl Cramer, projektleder i Rebild Kommune, i et nyhedsbrev.

Sagbehandling kortes ned

Målet har bl.a. været at sikre en bedre og mere effektiv kommunikation med kommunen og andre offentlige myndigheder. For kommunen - og også for flygtningene selv - har det den væsentlige fordel, at sagsbehandlingstiden bliver markant kortere med den digitale kommunikation.

”Hvis en borger har haft uretmæssigt fravær fra sprogskolen, og vi skal kommunikere via post, så kan der gå rigtig lang tid med at varsle og indhente partshøring. Der kan godt gå en måned eller to fra fraværet har fundet sted, til vi kan træffe en afgørelse. Det er alt for længe. Kommunikerer vi via digital post, kan det gå meget hurtigere, og vi er med til at fremme en ønskelig adfærd hurtigere,” siger Mathias Dahl Cramer.

For at klæde flygtninge godt på til at bruge de digitale redskaber har Rebild Kommune lavet guides på forskellellige sprog og arrangeret workshops, hvor deltagerne kan lære de digitale systemer at kende.

Mathias Dahl Cramer fortæller, at Rebild indtil videre har rigtig gode erfaringer md at gøre flygtninge mere digitalt selvhjulpne. For at andre kommuner kan lære af Rebilds erfaringer, er kommunens guides og vejledninger blevet lagt op på hjemmesiden Integrationsviden.dk, som er en hjemmeside, der samler viden og værktøjer til god integration.

Mere viden

Se nyhedsbrev om Projekt I mål med Integration

Se mere om Rebild Kommunes initiativ på Integrationsviden.dk

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534