Gå til indhold
Langsigtede investering i udsatte borgere er godt for økonomien.
Langsigtede investering i udsatte borgere er godt for økonomien.

Nyhed -

Debat: Det er god forretning at investere i udsatte borgere

Af Jørgen Skovhus Haunstrup, beskæftigelseschef i Silkeborg Kommune og Peter R. B. Frederiksen, strategisk udviklingschef hos Cabi

Gennem investeringer i beskæftigelsesindsatsen kan borgere på kanten af arbejdsmarkedet blive selvforsørgende, men kommuner skal have modet til at tænke langsigtet.

Enhver kommune i landet har ledige, der er langt væk fra arbejdsmarkedet, og som har behov for en målrettet og helhedsorienteret indsats for at træde ind på arbejdsmarkedet.

Al erfaring viser, at det tager tid og ressourcer for disse borgere at rykke sig, fordi de har komplekse problemstillinger af fysisk, psykisk eller social karakter. Men erfaringer fra Silkeborg, Hjørring, Høje-Taastrup, Aarhus og flere andre steder viser heldigvis, at langsigtede investeringer i beskæftigelsesindsatsen betaler sig.

Cabi har dykket ned i fem kommuner, som på forskellig vis investerer i beskæftigelsesindsatsen. Fælles for dem er, at de tjener deres investering hjem. Det har vi samlet et tema om på cabiweb.dk/investeringsstrategi

Silkeborg Kommune har fx investeret massivt i at få kontanthjælpsmodtagere væk fra offentlig forsørgelse, og det er lykkedes. Flere end forventet er blevet selvforsørgede, og kommunekassen er på det første år blevet sparet for 735.000 kr. Det er 660.000 kr. mere end forventet. Politikerne i Silkeborg har netop godkendt, at projektet gøres permanent sammen med to andre tilbud til målgruppen. Der investeres knap fem millioner kr. om året med en forventet årlig besparelse på udgifter til forsørgelse på 15 millioner kr. om året.

Der er ansat flere medarbejdere i Silkeborg, og en væsentlig ændring har også været hele tilgangen til borgeren. Investeringerne i beskæftigelsesindsatsen har betydet, at Silkeborg har arbejdet indgående med:

  • Kompetenceudvikling – Fornyet faglighed omkring empowerment og kulturændring fra myndighedsudøvelse til myndiggørelse
  • Fælles målsætninger og opfølgning
  • Tværgående koordinering med offentlige aktører, civilsamfundet og borgernes private netværk.

Det er desuden dokumenteret i flere forskningsprojekter, at medarbejderens og borgerens tro på, at man kan komme i arbejde, har afgørende betydning for, at det rent faktisk sker.

Men den tro kan kun skabes, hvis medarbejderne og borgerne har ordentlige rammer til at arbejde i den retning. Her er erfaringen fra Silkeborg, at disse rammer inkluderer lavere sagstal, kompetenceudvikling, mere kvalificerede samtaler og tillid til, at borgeren ønsker at blive en del af og bidrage til fællesskabet.

For borgerne er der en åbenlys gevinst, når kommunerne investerer i beskæftigelsesindsatsen: Ledighed og usikkerhed om fremtiden skiftes ud med job og flere muligheder i tilværelsen.

For kommunerne er fordelene mindst lige så klare: Færre på offentlig forsørgelse og flere indtægter i form af skattekroner. Det kræver mod at foretage en sådan investering på tværs af kommunale forvaltninger – men når det lykkes, er det også en udgiftsbesparelse, som kommer hele kommunen til gode.

Dette debatindlæg har første gang været bragt i Danske Kommuner 23. marts 2017

Se mere om kommuners investeringer i beskæftigelsesindsatsen på cabiweb.dk/investeringsstrategi

Emner


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534