Gå til indhold
Socialrådgivere har oplevet et bedre samarbejde med borgerne under krisen.
Socialrådgivere har oplevet et bedre samarbejde med borgerne under krisen.

Nyhed -

Coronakrisen har sat socialrådgivere fri: Har skabt udvikling hos udsatte borgere

For mange socialrådgivere har den suspenderede beskæftigelsesindsats været en unik mulighed for at få deres faglighed i spil på nye måder. Ifølge Dansk Socialrådgiverforening er resultaterne så gode, at de skal med i de kommende reformer af fleksjob og førtidspension.

Onsdag i denne uge blev der igen åbnet op for den aktive beskæftigelsesindsats. Og mens de fynske og jyske jobcentre allerede har slået dørene op, holder de sjællandske fortsat kun åbent digitalt. Til gengæld bliver store dele af beskæftigelsesindsatsen nu sat i gang igen i hele landet. Dermed er de ledige igen forpligtet til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og jobcenteret, og det betyder også, at perioden med lempeligere krav til ledige lakker mod enden.

Men hos Dansk Socialrådgiverforening jubler man ikke nødvendigvis over den udsigt. I Dansk Socialrådgiverforening har man fået mange meldinger fra menige medlemmer om, at de seneste måneder på flere områder har fungeret bedre end normalt.

"Socialrådgiverne siger entydigt, at det, at de har kunnet bruge deres faglighed og viden i de to måneder, hvor der var givet frit rum, har skabt resultater. Sågar hører jeg socialrådgivere sige, at nogle af de mest udsatte borgere, som det ellers er rigtigt svært at holde kontakten med, nu selv ringer til dem flere gange om dagen," siger Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening til A4 Arbejdsliv

"Vi er gået fra en meget processtyret sagsbehandling, hvor lovgivningen dikterer, hvad vi skal gøre, til at det under coronanedlukningen var den enkelte socialrådgiver, der vurdererde, hvad der var bedst for den enkelte borger. Det har givet gode menneskelige resultater og har skabt udvikling i borgernes liv," fortsætter han.

Han fortæller, at borgerne har rykket sig på forskellig vis. Nogle er kommet i ressourceforløb, andre har sagt ja til misbrugsbehandling, og nogle har fået bostøtte i eget hjem til at få struktur på hverdagen.

Cabi: Samtaler online har sine fordele

I Cabi har man også erfaret, at suspenderingen af den aktive beskæftigelsesindsats har medført fordele. Det fortæller Mette Rønnau, direktør i Cabi.

"Helt lavpraktisk har mange jobcentre været igennem en stor omstilling, fordi de har skullet tage mange borgersamtaler online. Men det har også givet nogle gode erfaringer, som er vigtige at tage med videre," siger hun til A4 Arbejdsliv.

Ifølge hende handler det blandt andet om, at nogle af de ledige, der enten er på sygedagpenge eller er sårbare og lider af angstproblematikker, faktisk har lettere ved at indgå i dialog online fremfor at skulle møde op på jobcentret.

"Vi hører fra sagsbehandlere og ledere, at de har opnået meget bedre kontakt med nogle borgere og derfor bedre har kunnet afklare dem. Det skyldes, at der har været en anden dialog, hvor borgerne har kunnet sidde i vante rammer derhjemme og dermed føle sig mere trygge," siger Mette Rønnau. 

Dansk Socialrådgiverforening har samlet en række erfaringer sammen, som er sendt til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), og ifølge Mads Bilstrup bør disse erfaringer indgå i de kommende drøftelser om reformerne af fleksjob og førtidspension.

Socialrådgiver: Tættere forhold til borgeren

Socialrådgiver Lone Engels, som er ansat hos Jobcenter Lærkevej i København har også oplevet at coronakrisen og har givet et nyt og bedre samarbejde med borgerne.

"Personligt håber jeg, at vi kan tage ved lære af, hvor positivt det har været, at pligten i beskæftigelsesindsatsen har været sløjfet for den gruppe, jeg arbejder med. Det har dannet et andet rum mellem socialrådgiveren og borgeren, hvor vi bedre sammen har kunnet definere, hvad der gav mening," siger hun i et interview med A4 Arbejdsliv

Mere information

Læs artiklen hos A4 Arbejdsliv

Læs interviewet med Lone Engels

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534

Relaterede nyheder