Gå til indhold
Cabi søger virksomheder til portal for småjob

Nyhed -

Cabi søger virksomheder til portal for småjob

Cabi skal bidrage til at udvikle og markedsføre en online portalløsning (CV- og jobbank) med det formål, at virksomheder og ledige, der kun kan arbejde få timer om ugen, finder hinanden.

På portalen skal virksomhederne nemt og hurtigt kunne udsøge og rekruttere borgere til småjob, dvs. borgere i fleksjob, skånejob, på ledighedsydelse eller kontanthjælp. De skal også evt. med hjælp fra jobcentret kunne lave jobopslag på portalen.

Målgruppen for portalen er alle virksomheder med to eller flere ansatte, ledige der søger job på få timer om ugen samt jobcentre, der understøtter matchet mellem virksomhed og borger.

I den forbindelse søger vi virksomheder, som kan hjælpe os med at kvalificere udviklingsarbejdet. Vi har brug for at vide, hvad virksomhederne har brug for i en sådan portal, når de skal finde en medarbejder til et job på få timer.

Har du lyst til at give os dine input til udviklingsarbejdet, enten gennem en snak i telefonen eller via deltagelse i en fokusgruppe med andre virksomheder, kan du kontakte seniorkonsulent Carsten Lunden

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534