Gå til indhold
I ældreplejen ansættes der stadig flere med ikke-vestlig baggrund.
I ældreplejen ansættes der stadig flere med ikke-vestlig baggrund.

Nyhed -

Antallet af SOSU'er med ikke-vestlig baggrund stiger kraftigt

Flere og flere borgere med ikke-vestlig baggrund bliver i dag ansat i ældreplejen, og fra 2016 til 2017 overgik antallet af nyansatte de etniske danske. Det er et godt tegn, lyder det fra flere sider.

I den kommunale ældrepleje bliver det mere og mere almindeligt at støde på ansatte, som har rødder i Syrien, Afghanistan eller et andet ikke-vestligt land. En analyse fra KL's nyhedsbrev Momentum viser, at

at antallet af fuldtidsansatte på social- og sundhedsområdet med ikke-vestlig baggrund er steget med ni procent fra 2016 til 2017.

I alt blev der ansat 1.050 flere med ikke-vestlig baggrund, mens der blev ansat 925 flere med etnisk dansk oprindelse.

Landets kommuner har store rekrutteringsproblemer på social- og sundhedsområdet, og samtidig kan de se frem til flere plejekrævende ældre. Derfor glæder Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg sig over, at flere flygtninge og efterkommere af indvandrere søger mod plejefaget.

"Det er en god udvikling, der afspejler, at kommunerne tager et stort samfundsansvar og samtidig gør alt, hvad de kan for at sikre arbejdskraft til social- og sundhedsområdet. Der mangler arbejdskraft på området, hvilket også var årsagen til, at vi satte fokus på det i overenskomstforhandlingerne, så det er vigtigt og godt, at vi hyrer alle med den rette uddannelse og de rette kompetencer uanset etnicitet," siger han til Momentum.

Forbundssekretær hos FOA, Joan Prahl,  ser også positivt på udviklingen:

"Vi er altid rigtig glade, når der er søgning til at blive uddannet og ansat inden for vores fag, så det er kun glædeligt med yderligere søgning også fra denne gruppe. Set i lyset af rekrutteringsudfordringerne på social- og sundhedsområdet kan vi helt sikkert også bruge det til noget konstruktivt, at der er en stor interesse fra gruppen af personer med ikke-vestlig baggrund," siger hun til Momentum.

Læs mere

Se hele analysen hos Momentum

Se også artiklen Naima læser til SOSU: 'Jeg elsker at passe på andre mennesker'

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534