Gå til indhold
Omstillingen til cirkulær økonomi kan skabe job til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet
Omstillingen til cirkulær økonomi kan skabe job til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse -

Virksomheder med cirkulære forretningsmodeller skaber job til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet

Danske virksomheder orienterer sig i stadig stigende grad i retning af cirkulære forretningsmodeller med fokus på bedre udnyttelse af ressourcer og genbrug. Det giver nye arbejdsopgaver i virksomhederne og åbner muligheder for, at mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet kommer i job. Det viser et notat, som Cabi har lavet for Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål.

Bæredygtighed og hensyn til klimaet er blevet nøglebegreber i mange virksomheder i dag. En undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at 56 procent af danske virksomheder allerede arbejder med fx at reducere deres brug af materialer, spild og affaldsmængder.

Og 40 procent af virksomhederne mener, at cirkulær økonomi kan ruste dem til fremtiden.

Omstillingen til nye, cirkulære forretningsmodeller og produktionsformer, som foregår lige nu, giver nye arbejdsopgaver i virksomhederne. Det er opgaver, som udgør et stort potentiale for, at mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet kan komme i job.

De opgaver, der opstår er fx indsamling af materialer, sortering, transport, distribution og reparation. Det er job, som i mange tilfælde kræver få, faglige kompetencer.

I et notat, som videns- og netværkshuset Cabi har udarbejdet for Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål viser fem virksomheder, hvordan de helt konkret arbejder med cirkulære forretningsmodeller og samtidig skaber job til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.

Gamle cykler og sårbare unge får en ny chance

Buddha Bikes i København har fx specialiseret sig i at reparere gamle cykler og sælge dem på ny, mens de ligeledes uddanner sårbare unge til cykelmekanikere.

Og hos pumpekoncernen Grundfos bliver udtjente pumper indsamlet og genanvendt til nye produkter, hvilket skaber job til virksomhedens flex-afdelinger, hvor medarbejdere med nedsat arbejdsevne er ansat.

I notatet vurderer Cabi, at der er stort potentiale for at skabe vækst og job inden for genbrug og genanvendelse, fordi der her kan findes manuelle arbejdsopgaver til mange. Men det er også en type job, som risikerer at forsvinde i takt med større automatisering. Derfor er det et vigtigt opmærksomhedspunkt, at der også bliver skabt job til mennesker fra kanten inden for andre brancher og med andre opgaver.

Notatet indeholder desuden en række anbefalinger til, hvordan andre virksomheder kommer i gang med at arbejde med cirkulære forretningsmodeller samtidig med, at de skaber job til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.

Grundfos vært for inspirationsmøde

For at få erfaringerne ud til endnu flere virksomheder holdt Cabi torsdag den 17. september et kombineret fysisk og online arrangement hos Grundfos i Bjerringbro, hvor pumpevirksomheden, HOLMRIS B8 og Randers Kommune fortalte om deres erfaringer med cirkulære forretningsmodeller og jobskabelse. - Se program

Mere information

Emner

Kategorier


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Kontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126

Relateret materiale

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark