Gå til indhold
Cabi driver indsatsen Veteraner i job, som inviterer til åbent hus i en række virksomheder landet over.
Cabi driver indsatsen Veteraner i job, som inviterer til åbent hus i en række virksomheder landet over.

Pressemeddelelse -

Virksomheder landet over åbner igen dørene for veteraner

En lang række virksomheder landet over holder i uge 9 åbent hus for veteraner under overskriften ’Briefing & Kaffe’. Her kan veteraner, som har svært ved at finde et civilt job, møde potentielle arbejdsgivere under uformelle rammer. En af virksomhederne, som deltager, er bryggeri-giganten Carlsberg.

Det landsdækkende åbent hus-arrangement er en gentagelse af et lignende arrangement i oktober 2019, hvor 15 virksomheder tog imod jobsøgende veteraner.

Det er en del af den landsdækkende indsats ’Veteraner i job – Fra Brændpunkt til beskæftigelse’, som har til formål at bane vejen til beskæftigelse for veteraner, der ikke har fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Møde med veteraner under afslappede forhold

Bag ’Veteraner i Job – Fra brændpunkt til beskæftigelse’ står videns- og netværkshuset Cabi. Her forklarer projektleder og kommunikationschef, Ea Nielsen, at ideen med ’Briefing & Kaffe’-arrangementet er at skabe nogle uformelle rammer, hvor virksomheder og veteraner kan møde hinanden.

Danmark har omkring 30.000 veteraner i den arbejdsdygtige alder, og mange af dem glider ubesværet ind på arbejdsmarkedet efter deres militære karriere. Men for nogle er overgangen svær, fordi de måske har fysiske eller psykiske udfordringer efter voldsomme oplevelser under deres udsendelse.

”For nogle veteraner kan det være rigtig svært at søge job og skabe sig de rigtige kontakter i virksomhederne. Så det her er en mulighed for at mødes under afslappede forhold, og det ved vi betyder meget. Vi ved også, at for nogle veteraner er det svært bare at møde op til sådan en dag, så arrangementet handler også om at gøre veteranerne opmærksomme på, at virksomhederne findes, og er interesserede i veteraner i de kompetencer, som veteraner kan komme med – og så kontakter de måske virksomheden en anden dag,” fortæller Ea Nielsen.

Carlsberg gentager succesen

Carlsberg, som er et af verdens største bryggerier, er en af de virksomheder, som holdt åbent hus for veteraner i oktober 2019, og de har valgt at være med igen, når ’Briefing & Kaffe’ løber af stablen i uge 9. Denne gang både i Valby og i Fredericia.

Talent Acqusition Specialist hos Carlsberg Danmark, Karina Lynge Liltarp, fortæller, at ’Briefing & Kaffe’-arrangementet i oktober gik over al forventning, og derfor er Carlsberg Danmark med igen.

”Det var en dejlig uformel og rigtig hyggelig formiddag. Otte veteraner deltog, hvilket jo var skønt. Vi serverede kaffe og croissanter, og så gik snakken der fra. Veteranerne havde virkelig gode spørgsmål med, som vi fik taget i plenum. Blandt andet spurgte en deltager om, hvordan vi havde det med psykiske udfordringer. Det fik vi en god dialog om,” siger Karina Lynge Liltarp.

I sit møde med veteranerne oplevede hun, at der var dele af jobsøgningsprocessen, som alle deltagerne havde svært ved:

”Vi snakkede om, at jobsamtaler kan være svært. For hvordan besvarer man nysgerrige spørgsmål om tidligere udsendelser, når man sidder over for en eventuelt kommende arbejdsgiver? Her snakkede vi om, at man som veteran bliver nødt til at håndtere nysgerrige personer på en god måde. At man ikke nødvendigvis skal give detaljer, men i stedet have fokus på de kompetencer, man har udviklet ud fra sine oplevelser som udsendt,” siger Karina Lynge Liltarp.

Hun opfordrer andre virksomheder til at deltage i ’Briefing & Kaffe’-arrangement, da det er en let måde at åbne sin virksomhed på, og som tilmed er en unik mulighed for at møde spændende profiler.

Fakta om Veteraner i job – fra brændpunkt til beskæftigelse

Danmarks udsendte finder ikke altid vej til et civilt job efter endt tjeneste. Det landsdækkene projekt Veteraner i Job - Fra brændpunkt til beskæftigelse skal bane vejen for, at flere ledige veteraner får fast tilknytning til det danske arbejdsmarked.

Projektet ledes af Cabi og løber over en fire-årig periode fra 2017 til 2020. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering financierer projektet.

Se mere på Cabiweb.dk/veteran

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534

Relaterede nyheder