Gå til indhold
Ledere og HR-ansvarlige udvekslede erfaringer på Walk & Talk i Vallensbæk Mose.
Ledere og HR-ansvarlige udvekslede erfaringer på Walk & Talk i Vallensbæk Mose.

Pressemeddelelse -

Vallensbæk Mose var kulisse for forandringer, muligheder og ledelse

Otte ledere og HR-ansvarlige havde fundet gode sko frem til en Walk & Talk i Vallensbæk Mose den 8. juni. VirksomhedsnetvækCabi stod bag dialogen i naturen om de ledelsesmæssige udfordringer i foråret. Pandemien kan dog også være en unik mulighed for at stoppe op og genoverveje virksomhedens retning og kultur, så man er bedst muligt forberedt på den nye virkelighed, vi går i møde.

”Med dette udendørsarrangement har vi inviteret til en fortrolig snak om ledelse, kultur og den nye virkelighed,” siger konsulent hos Cabi, Marie Torp Dandanel.

”At være ude i naturen med otte engagerede ledere fra lokale virksomheder betyder meget for os. Vores fokus i dag i mosen var, hvad der - set i lyset af dette forår - kan skrues ned for, og hvad der med fordel kan skrues op. Hertil fik alle deltagere introduktion til et nemt værktøj.

Som en deltager fra en virksomhed konstaterede:

”Godt værktøj, der blev præsenteret. Det var enkelt og lige til, så det vil jeg bruge i både ledergruppen og i medarbejdergruppen for at sikre, at vi tager det bedste med fra Corona-tiden.”

VirksomhedsnetværkCabi er Danmarks største netværk af socialt ansvarlige virksomheder. Med 6.200 medlemmer i det ganske land, og mere end 1000 i hovedstadsområdet er kontakten til virkeligheden tæt.

Midtvejs i Corona-nedlukningen drog Cabis netværk selv ud i naturen for at genvinde gejsten, og for at motivere endnu flere virksomheder til at arbejde aktivt med fastholdelse og forebyggelse i en svær tid.

Opfordring til virksomhederne i hovedstadsområdet:

Tag fat i os for et godt råd, når trivslen er i bund efter Corona-nedlukningen, når der skal rekrutteres til småopgaver, eller når I vil forebygge, at medarbejdere med udfordringer falder ud af arbejdsmarkedet, anbefaler Marie Torp Dandanel fra VirksomhedsnetværkCabi.

Som en anden deltager på Walk & Talk i Vallensbæk Mose sagde:

”Det er vigtigt og givende at komme ud og møde nogen andre ledere og blive inspireret udover ens egen organisation.”

”Cabi samarbejder med alle og er i dialog med virksomheder i hele Danmark og faciliterer bl.a. netværk lokalt. Vi ved, at viden og værktøjer kan gøre forskellen i en travl hverdag. Derfor kan jeg kun anbefale at besøge cabiweb.dk eller melde sig ind i netværket Det er aktuelt for ejerledere, ledere, HR og medarbejdere, der sidder med økonomiansvar i virksomhederne.” slutter Marie Torp Dandanel fra Cabi.

Emner

Tags

Regions


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Kathrine Juhl Jørgensen

Pressekontakt Digital redaktør Website 2517 0497
Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126

Bedre arbejde til flere

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark