Gå til indhold
Studerende og virksomheder kan vinder CSR People Challenge og Prize for deres arbejde med virksomheders sociale ansvar og verdensmål
Studerende og virksomheder kan vinder CSR People Challenge og Prize for deres arbejde med virksomheders sociale ansvar og verdensmål

Pressemeddelelse -

To priser sætter fokus på Verdensmål og virksomheders sociale ansvar

Cabi sætter i 2019 stort fokus på FN’s Verdensmål 8 og virksomhedernes sociale ansvar. Det sker gennem overrækkelse af to priser; CSR People Challenge og CSR People Prize. Vinderen af CSR People Challenge er den gruppe af studerende, der har den bedste idé til at forene virksomhedernes behov for arbejdskraft med potentialet hos de mange udsatte unge, der i dag står uden for arbejdsmarkedet. CSR People Prize overrækkes til en virksomhed, der gør en ekstraordinær indsats for at tage et socialt ansvar.

CSR People Challenge til studerende

Videns- og netværkshuset Cabi lancerer for første gang CSR People Challenge med det formål at sætte fokus på danske virksomheders sociale ansvar og FN’s Verdensmål 8 – ”anstændige job og økonomisk vækst”. Studerende fra landets mange uddannelsesinstitutioner inviteres til at indsende deres bedste idé til, hvordan man forener virksomhedernes rekrutteringsudfordringer med tilbud til de mange udsatte unge, der i dag står uden for arbejdsmarkedet. Den bedste idé kåres ved en konference den 21. november på Roskilde Festival Højskole.

”Vi er i en økonomisk højkonjunktur, og i flere brancher er der så stor mangel på arbejdskraft, at det går ud over virksomhedernes drift. Samtidig er der en stor gruppe unge, som hverken er i gang med en uddannelse eller i job. Der er noget, her som ikke fungerer, og vi ser potentialer i at få udviklet innovative løsninger for at få flere fra kanten af arbejdsmarkedet i job,” siger Mette Rønnau, direktør for Cabi.

For at deltage skal de studerende indsende deres ideer via platformen Challenges.dk. De tre bedste ideer går videre til konferencen den 21. november, hvor de studerende bag de tre ideer skal pitche live foran et dommerpanel. Panelet består bl.a. af virksomhedsledere og repræsentanter fra de unge selv, som skal vurdere forslagene. Den bedste idé vinder bl.a. en udviklingsdag med to konsulenter fra Cabi til at videreudvikle deres ide.

”Vi oplever, at studerende på danske uddannelser har en unik kombination af kreativitet og viden om den nyeste forskning, som gør, at de kan bidrage med nytænkning om arbejdsmarkedets udfordringer, som vi ikke har løst endnu. Der er masser af kompetente mennesker, som arbejder med det her hver dag, men vi har brug for at få brudt vanetænkningen og få helt nye vinkler på. Derfor er vi meget spændte på at se de studerendes ideer,” siger Mette Rønnau.

CSR People Prize til socialt ansvarlige virksomheder

På konferencen uddeles desuden CSR People Prize til en virksomhed, der gør en ekstraordinær indsats for at tage et socialt ansvar – fx medarbejdertrivsel, forebyggelse af stress og nedslidning, ansættelse af udsatte personer m.v. Vinderen af årets CSR People Prize 2019 hyldes og overrækkes et diplom samt en statuette.

CSR People Prize har eksisteret siden 1999, og i år uddeles prisen af videns- og netværkshuset Cabi. I år fokuserer prisen på partnerskaber og FN’s Verdensmål 8. De seks erhvervshuse i Danmark indstiller hver tre kandidater til prisen, og den endelige vinder kåres på konferencen den 21. november.

”Med CSR People Prize vil vi fejre de virksomheder, som gør lidt mere end man kan forvente, og som ser potentialet i mennesker, der er uden for arbejdsmarkedet. Vi vil inspirere flere til at tage del i det sociale ansvar, og det kan vi gøre ved sammen med erhvervshusene at fremhæve de gode eksempler, hvor virksomheder gennem partnerskaber med fx kommuner eller brancheforeninger er med til at få flere i job. Med de gode eksempler, hvor virksomheder og mennesker er lykkedes, kan vi udvide grænserne for, hvordan virksomheder kan tage et socialt ansvar. Det er en vindersag for alle parter,” siger Mette Rønnau.

Erhvervshus Sjælland er et af de seks erhvervshuse, som dagligt arbejder med at give uvildig, kvalificeret sparring til virksomheder omkring alt fra strategisk udvikling, eksportåbninger og ledelse.

"At drøfte potentialet i at arbejde med FNs Verdensmål ligger i naturlig forlængelse af vores sparring omkring bæredygtighed. For hvordan udvikler en virksomhedsejer forretningen med øje for de muligheder, der kan være i 17 mål? Socialt ansvar og det at passe på sine medarbejdere er de fleste ledere optaget af. Så ved at vi nu skal indstille tre virksomheder fra Region Sjælland til CSR People Prize 2019 gør, at vi kommer i dialog med lederne om Mål 8. Vi glæder os meget til at indstille virksomheder, der kan inspirere andre til at aktivt samfundsansvar med øje for forretningen," siger forretningsudvikler Christine Qvistdorff.


MERE INFORMATION

Læs mere om CSR People Challenge og CSR People Prize på Cabis hjemmeside

KONTAKT:

 • Marketingansvarlig Marianne Lyngberg Nilsson, Cabi: 4113 7281 / man@cabiweb.dk
 • Seniorkonsulent Ann Cathrine Lebech Hoe, Cabi: 2942 8308 / aca@cabiweb.dk

Yderligere kontakt:

 • Kommunikationsmedarbejder Jakob Rom Johansen, Cabi: 2065 8534 / jrj@cabiweb.dk

FAKTA OM CSR People Challenge:

 • Visionen for CSR People Challenge er at give plads til innovative ideer, som kan ændre virksomhedernes måde at tænke rekruttering og beskæftigelse på.
 • CSR People Challenge skal finde nye løsninger på udfordringer på arbejdsmarkedet og hylde innovative studerende.
 • De innovative løsninger i CSR People Challenge skal tage udgangspunkt i FN’s Verdensmål 8 og bidrage til en holdningsændring, således, at enhver virksomhed eller arbejdsplads i 2023 arbejder med verdensmålene.
 • Gennem CSR People Challenge tydeliggøres potentialet og gevinsten ved at ansætte udsatte ledige og værdien af partnerskaber.
 • Se mere om, hvordan du kan deltage i CSR People Challenge på Challenges.dk
 • FAKTA OM CSR People Prize:
 • Formålet med prisen er at vise hvordan virksomheder kan gøre en særlig indsats for udsatte grupper, og vise potentialet i ledige uden for arbejdsmarkedet.
 • Med CSR People Prize hyldes de virksomheder, som gør en særlig indsats for udsatte grupper på arbejdsmarkedet, og som via konkrete initiativer viser, at de via partnerskaber lykkes med at skabe nye veje til social inklusion.
 • CSR People Prize er samtidig et eksempel på hvordan Verdensmål 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst kan indfries i praksis til inspiration for andre virksomheder.

De to priser uddeles den 21. november til en konference på Roskilde Festival Højskole. Det nærmere program lanceres i uge 41.

Emner

Kategorier


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus under Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

 • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
 • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
 • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Malene Boel Kristensen

Malene Boel Kristensen

Pressekontakt Marketingkoordinator Kommunikation og Marketing 2099 7771

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark