Gå til indhold
Sygefraværet er stadigt højt i det offentlige

Pressemeddelelse -

Sygefraværet er stadigt højt i det offentlige

Trods et lille fald i sygefraværet i det kommunale sygefravær, er fraværet stadig en udfordring på mange offentlige arbejdspladser. Der er brug for en langt mere strategisk tilgang til sygefraværet, mener ekspert.

Sygefraværet blandt ansatte i landets kommuner faldt sidste år med 0,2 sygedage sammenlignet med året før, og det gennemsnitlige sygefravær for kommunalt ansatte ligger nu på 12 sygedage om året pr. medarbejder. Det viser tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

Men trods det lille fald hos kommunerne ligger sygefraværet hos stat, regioner og kommuner stadig højere end i private virksomheder, hvor det gennemsnitlige sygefravær ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik lå på 6,8 sygedage om året pr. medarbejder.

Gennem adskillige år har både private og offentlige arbejdspladser ellers arbejdet hårdt for at få sygefraværet ned. Men nu er der brug for at stoppe op og vurdere kvaliteten og effekten af den nuværende indsats, mener Dorte Rosendahl Kirkegaard, seniorkonsulent hos videns- og netværkshuset Cabi og ekspert i sygefravær.

Strategisk indsats mod sygefraværet

”Vi kender masser af enkelteksempler på offentlige arbejdspladser, som er lykkedes med at få sygefraværet ned, men vi må også erkende, at set i det store perspektiv, er fraværet stadig for højt, og vi er nødt til at gå langt mere strategisk til værks,” siger Dorte Rosendahl Kirkegaard.

En strategisk tilgang til sygefraværet betyder, ifølge Dorte Rosendahl Kirkegaard, at fokus flyttes fra den enkelte medarbejder, som er syg. At der er en klar holdning fra øverste ledelse, og at ledergruppen har den fornødne viden, redskaber og ramme. Og så skal indsatsen tænkes langsigtet.

”At gå strategisk til værks handler bl.a. om at få analyseret sygefraværet på den enkelte arbejdsplads i dybden og undersøgt, om der er noget ved arbejdsmiljøet, som udløser sygdom. I topledelserne rundt omkring er man nødt til gøre sig konkrete overvejelser: Har vi på vores arbejdsplads nok viden om årsagerne bag sygefraværet, og dermed hvor der kan forebygges. Er der fælles forståelse af, hvornår man er syg? Kan man være syg en halv dag? Og kender alle procedurerne for, hvornår og hvordan sygemeldinger skal foregå?,” siger Dorte Rosendahl Kirkegaard.

”Kan man skabe klare rammer og en fælles forståelse af, hvilken kultur man har på den enkelte arbejdsplads, er man også godt i gang med at få sygefraværet ned og forbedre trivslen,” fortsætter hun.

Stress og øget arbejdspres giver udfordringer for Akademikerne

Denne holdning deler Lars Qvistgaard, Formand for Akademikerne: ”En strategisk tilgang og et fokus på at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø er afgørende for at reducere sygefraværet på arbejdspladserne”.

”For akademikere er stress, et øget arbejdspres og mindre god ledelse, det der i særlig høj grad er medvirkende til dårligt arbejdsmiljø og sygefravær”, siger han, og tilføjer:

”For de akademiske medarbejdere står vi desuden med en anden udfordring, nemlig sygenærvær, hvilket betyder at man arbejder, selvom man er syg. Både i forhold til sygefravær og sygenærvær er vejen frem en strategisk tilgang med fokus på forebyggelse frem for brandslukning, når skaden er sket. Og der er rigtig meget, der peger på, at arbejdspladserne kan blive bedre til dette”.

Akademikerne gennemførte i 2015 en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø med svar fra 28.000 akademikere. Undersøgelsen viste, at næsten 8 ud af 10 akademikere arbejder på en arbejdsplads, hvor der kun i nogen eller lav grad gøres tilstrækkeligt for at forebygge stress. Hele 22 pct. af akademikerne svarer desuden, at stress i meget høj eller høj grad ses som den enkelte ansattes eget problem på den arbejdsplads de arbejder på.

Ledelsens holdning til fravær er vigtig

Merete Labriola, seniorforsker og lektor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, har i et Ph.D-projekt undersøgt sammenhængen mellem arbejdsmiljøet og langtidssygefravær, og hun er enig med Dorte Rosendahl Kirkegaard i, at sygefravær er en sag for det øverste ledelseslag.

”Vi er nødt til at diskutere, hvornår man egentlig er syg, og ledelsens holdning til sygefravær på arbejdspladsen er meget vigtigt. Der er ingen tvivl om, at hvis medarbejderne oplever dårlig ledelse, så stiger sygefraværet,” siger Merete Labriola.

Mandag den 22. maj er hun en af oplægsholderne ved konferencen ”Sammen kan vi gøre en forskel”, som sætter fokus på sygefravær i det offentlige.

Det er en konference, der er arrangeret af Cabi i samarbejde med Akademikerne, CBS og HK Kommunal, hvor bl.a. forskere og organisationsfolk vil belyse årsager til og løsninger på sygefraværet i det offentlige. Konferencen er udsolgt med over 320 deltagere.

Kontaktpersoner:

Yderligere kontaktperson:

  • Kommunikationsmedarbejder, Jakob Rom Johansen, Cabi: 2065 8534 / jrj@cabiweb.dk

Fakta om sygefraværskonferencen 22. maj 2017

  • Videns- og netværkshuset Cabi er sammen med Akademikerne, CBS og HK Kommunal værter for konferencen ”Sammen kan vi gøre en forskel” med fokus på sygefravær i det offentlige.
  • Konferencen finder sted på CBS, Porcelænshaven 20 på Frederiksberg.
  • Oplægsholdere på konferencen tæller bl.a.:
  • Seniorforsker ved Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet, Merete Labriola
  • Psykolog og ph.d ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, Tanja Kirkegaard
  • Pernille Steen Pedersen, ph.d, postdoc ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved CBS.

Se hele programmet på Cabis hjemmeside

Related links

Emner

Kategorier


Fakta om videns- og netværkshuset Cabi

Cabi er en non-profit organisation under Beskæftigelsesministeriet. Vi formidler rådgivning, viden og værktøjer til virksomheder og jobcentre om, hvordan man i praksis får succes med at fastholde medarbejdere i job og ansætte mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Fx personer med fysisk eller psykisk handicap, sociale problemer eller sygdom.

Sammen med jobcentre og virksomheder skaber vi løsninger, der udvikler og virker i praksis, så flere kommer i job.

Cabis virksomhedsnetværk er Danmarks største netværk af socialt ansvarlige virksomheder med over 5.800 medlemmer. Netværket har som mission at inspirere, udvikle og fremme virksomhedernes sociale ansvar.

Kontakt

Dorthe Lundh

Dorthe Lundh

Pressekontakt Presseansvarlig Kommunikation og Marketing 4016 3101
Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126

Relaterede events

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark