Gå til indhold
Sygefraværet stiger trods store indsatser for at få det ned
Sygefraværet stiger trods store indsatser for at få det ned

Pressemeddelelse -

Sygefraværet er en stigende udfordring for virksomheder og kommuner

Hvert år har en gennemsnitlig lønmodtager i Danmark 8,5 sygedage, og ifølge Danmarks Statistik er der tale om en stigning på 0,4 dage pr. fuldtidsansat i perioden 2013 til 2015, som er de senest offentliggjorte tal. Dertil kommer fravær ved fx børns sygdom.

Gennem adskillige år har både private og offentlige arbejdspladser ellers haft skarpt fokus på at få bragt sygefraværet ned, men trods ihærdige indsatser i private virksomheder, kommuner, regioner og staten stiger fraværet. Det koster virksomheder, sygemeldte og samfundet dyrt, og der er brug for at gøre noget ved det, mener Birgitte Poulsen, seniorkonsulent hos videns- og netværkshuset Cabi og ekspert i sygefravær.

Sygefravær faldt under krisen

”I forbindelse med finanskrisen så vi ellers, at sygefraværet faldt, men nu stiger det igen, og det er en udvikling, vi er nødt til at få standset. Der er masser af enkelteksempler på virksomheder og kommuner, som formår at få sygefraværet ned, men vi må også konstatere, at i det store hele, batter det ikke. Derfor skal vi have bredt den gode praksis ud, så mange flere kan lære af det,” siger Birgitte Poulsen.

Cabi og ingeniørforeningen IDA er derfor værter for en konference om sygefravær på det private arbejdsmarked i Billund i morgen den 29. marts. Og 22. maj sætter Cabi i samarbejde med HK Kommunal, Akademikernes Centralorganisation og CBS fokus på sygefraværet i det offentlige med endnu en konference i København.

Over 300 er tilmeldt konferencen i Billund, hvor programmet bl.a. tæller universitetsforskere som Michael Rosholm og Merete Labriola samt erhvervsledere som Stine Bosse, sundhedsdirektør hos PensionDanmark, Kent Jensen og koncerdirektør i TDC, Jens Aaløse. Også beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har meldt sin ankomst.

Brug for at arbejde strategisk med sygefraværet

”Vi har brug for at få belyst sygefraværet fra alle sider, så det glæder mig meget, at vi kan samle forskere fra universiteter, organisationsfolk og erhvervsledere, for vi har alle en interesse i at få sygefraværet ned,” siger Birgitte Poulsen.

Hun har gennem flere år hjulpet både private og offentlige arbejdspladser med deres sygefravær, og hun oplever, at selvom der ofte bliver sat mange initiativer i gang for at få sygefraværet ned og trivslen op, udebliver succesen.

”Ofte er der en tendens til, at sygefravær bliver behandlet på individniveau og kommer til at handle om den enkelte medarbejder, som er blevet syg. Men der er stort behov for, at man går strategisk til sygefraværsarbejdet. Det handler om at se på organisationen frem for individet, få analyseret organisationens sygefravær og tænke langsigtet,” siger Birgitte Poulsen.

”Topledelsen skal have en klar og tydelig holdning til fravær, og mellemlederne skal være klædt på til at løfte opgaven. Det er rigtig vigtigt, at man får skabt en åben og ærlig dialog om fravær og fremmøde på arbejdspladsen, og her spiller tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt HR-afdelingen en nøglerolle,” fortsætter hun.

Ledelse mod stress

Tanja Kirkegaard, stressforsker og psykolog ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, er en af oplægsholderne ved konferencen i Billund, og ifølge hende er en tydelig og handlekraftig leder meget vigtig i arbejdet med at forebygge og bringe sygefraværet ned.

”Ofte er lederen den sidste, en medarbejder går til, men det bør jo være den første, for det er lederen, som har mandat til at ændre på forhold på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt, at lederen er til stede og tilgængelig for medarbejderne i hverdagen, så medarbejderne har tillid til, at man kan gå til ledelsen, hvis der er noget, der ikke kører,” siger Tanja Kirkegaard.

Og når medarbejderne henvender sig med problemer skal lederen handle hurtigt.

”Man kan komme til at spænde ben for sig selv, hvis man som leder bliver berøringsangst over for de følelser, der ofte er på spil, især når det gælder stress. Når en medarbejder henvender sig med en stressproblematik, er der som regel noget helt konkret der skal ændres på, og der må man som leder ikke tøve eller bagatellisere. Man skal som leder gå ind i dialogen og finde ind til kernen og handle på det,” siger Tanja Kirkegaard.

Kontaktpersoner

Yderligere kontaktperson

  • Kommunikationsmedarbejder Jakob Rom Johansen, Cabi: 2065 8534 / jrj@cabiweb.dk

Fakta om sygefravær

  • Sygefraværet er steget fra 8,1 dage pr. fuldtidsmedarbejder i 2013 til 8,5 dage i 2015.
  • Sygefraværet er lavest i private virksomheder, hvor gennemsnittet i 2015 var 6,8 fraværsdage. Kommuner har det højeste fravær med 13 dage.
  • Fra 2013 til 2015 er fraværet steget mest i kommunerne (0,7 dage), mens det er steget mindst i regionerne (0,3 dage)
    Kilde: Danmarks Statistik

Fakta om Cabi og IDAs sygefraværskonference 29. marts 2017

  • Videns- og netværkshuset Cabi er sammen med ingeniørforeningen IDA værter for en sygefraværskon-ference 29. marts på Hotel Legoland i Billund.
  • Konferencen er udsolgt med over 300 deltagere.
  • Paneldeltagerne på konferencen tæller bl.a.:

- Bestyrelsesformand Jørgen Vig Knudstorp, LEGO Brand Group
- Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)
- Økonomiprofessor ved Aarhus Universitet Michael Rosholm
- Seniorforsker ved Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet, Merete Labriola
- Stine Bosse, erhvervsleder og medlem af flere virksomhedsbestyrelser
- Jens Aaløse, Koncerndirektør i TDC
- Thomas Bundgaard, HR direktør hos Siemens Wind Power

Se hele programmet for konferencen

Derudover afholder Cabi i samarbejde med Akademikernes Centralorganisation, CBS og HK Kommunal en konference om sygefravær i det offentlige den 22. maj i København.

Emner

Kategorier


Cabi er en non-profit organisation under Beskæftigelsesministeriet. Vi formidler rådgivning, viden og værktøjer til virksomheder og jobcentre om, hvordan man i praksis får succes med at ansætte og fastholde mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Fx personer fysisk eller psykisk handicap, sociale problemer eller sygdom.

Sammen med jobcentre og virksomheder skaber vi løsninger, der forandrer og virker i praksis, så flere kommer i job.

VirksomhedsnetværkCabi er Danmarks største netværk af socialt ansvarlige virksomheder med over 5.500 medlemmer. Netværket har som mission at inspirere, udvikle og fremme virksomhedernes sociale ansvar.

Kontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Malene Boel Kristensen

Malene Boel Kristensen

Pressekontakt Marketingkoordinator Kommunikation og Marketing 2099 7771

Relateret materiale

Relaterede events

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark