Gå til indhold
Skoleledere vil skrue op for samarbejdet med virksomheder

Pressemeddelelse -

Skoleledere vil skrue op for samarbejdet med virksomheder

Samarbejdet mellem skoler og virksomheder halter, og nu vil landets skoleledere skrue op for samarbejdet, viser en ny undersøgelse. Det kan især komme udsatte unge til gavn, mener ekspert.

Når landets skoler samarbejder med eksterne parter, er det i høj grad idrætsforeninger og kulturinstitutioner, som skolerne er i kontakt med. Anderledes ser det ud for samarbejdet mellem skoler og virksomheder.

En undersøgelse blandt landets skoleledere, som Skolelederforeningen har gennemført i samarbejde med VFSA – Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, viser, at virksomheder og humanitære organisationer er blandt de aktører, som skolerne samarbejder mindst med.

Ifølge undersøgelsen har 29 procent i høj grad eller i meget høj grad samarbejdet med virksomheder gennem det seneste år. Til sammenligning har knap 49 procent i høj grad eller meget høj grad samarbejdet med kulturinstitutioner.

Der er dog et stort potentiale for et tættere samarbejde, for undersøgelsen viser, at skolelederne gerne vil arbejde tættere sammen med virksomhederne. Og det hilser formand for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, velkommen.

”Det er glædeligt, at skolelederne ønsker et øget samarbejde med virksomhederne. Undervisningsforløb med virksomheder styrker elevernes læring og kendskab til samfundet og erhvervslivet, og det er med til at styrke den motiverende og varierede skoledag,” siger formanden for Skolelederforeningen Claus Hjortdal.

Han peger på, at det er vigtigt at et samarbejde kan indgå som en del af undervisningen.

Udsatte unge har særligt gavn af samarbejde med virksomheder

Hos VFSA er formand Sven A. Blomberg, der også er viceordførende direktør i Jyske Bank, ligeledes glad for at se, at skolerne er åbne for et tættere samarbejde med erhvervslivet. Han er overbevist om, at virksomheder kan give nogle nye perspektiver til undervisningen i skolerne. Det gælder for alle elever, men især udsatte unge kan have glæde af en tættere kontakt til virksomheder, mener han.

”Vi har en udfordring med en stor gruppe unge, som ikke trives i skolen, og dem skal vi have fat i hurtigst muligt, ellers risikerer vi at tabe dem på gulvet. I en virksomhed får de et meget konkret indblik i dagligdagen på en arbejdsplads, og her er der nogle spilleregler, som er meget anderledes end i skolen,” siger Sven A. Blomberg.

Undersøgelsen fra Skolelederforeningen og VFSA viser også, at de adspurgte skoleledere er på linje med Sven A. Blomberg i, at udsatte unge vil have glæde af et tættere samarbejde med virksomhederne. I undersøgelsen ønsker tre fjerdedel af de adspurgte at skrue op for samarbejdet med virksomheder for elever i 7.-10. klasse, som er ikke-uddannelsesparate eller særligt sårbare.

Styrker elevernes viden

På Vibeskolen i Nyborg samarbejder man allerede i dag tæt med ca. 40 lokale virksomheder. Her er målet at åbne elevernes øjne for flere uddannelsesmuligheder, lokale muligheder for lærepladser og på længere sigt arbejde.

Samarbejdet er obligatorisk for alle skolens elever i udskolingen, og udsatte elever får bl.a. tilbudt ekstra praktik og afklarende samtaler med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

”Det har styrket elevernes viden om, hvilke virksomhedstyper, og hvilke uddannelsesmuligheder der er i nærområdet. Udover den viden eleverne får om virksomhederne og uddannelse, øver eleverne sig i at interviewe, og fremlægge den viden de har fået for andre,” siger souschef for Vibeskolen, Dorrit Høgh.

Falck: Virksomheder kan løfte unge der har det svært

Hos VFSA er næstformand Lars Vester Pedersen, der også er CEO i Falck Assistance Nordic, ikke i tvivl om, at virksomheder kan spille en afgørende rolle for skoleelever, som ellers har svært ved at finde sig til rette i uddannelsessystemet.

”I Falck har vi mange års konkrete erfaringer med at tage imod unge, som er faret vild i uddannelsessystemet, og jeg har gentagne gange set, at for nogle gør det en enorm forskel at komme ud på en rigtig arbejdsplads. De får rigtige arbejdsopgaver, og hvis de ikke bliver løst, har det konsekvenser for dem selv og deres kollegaer,” siger Lars Vester Pedersen.

Jesper Pedersen, seniorkonsulent og unge-ekspert hos videns- og netværkshuset Cabi, mener også, at virksomhederne kan og bør spille en større rolle i skolerne. Især over for de unge, som har det svært i skolen.

”Unge som af forskellige grunde har svært ved at få fodfæste i skolelivet kan have brug for en mere praktisk anlagt læringsstil end skolerne typisk tilbyder. Det kan virksomheder tilbyde. På en virksomhed kan de unge genfinde lysten til at lære og finde den selvtillid de har mistet i skolen. Og de kan opleve at der er nogle der har brug for dem og måske opleve succes for første gang i lang tid," siger Jesper Pedersen

Han mener, at når det kommer til unge, som ikke er uddannelsesparate, er det nødvendigt i højere grad at tage udgangspunkt i deres behov og evner. Fx gennem et længere virksomhedsforløb kombineret med skolegang.

KONTAKTPERSONER:

Yderligere kontaktperson:

  • Kommunikationsmedarbejder Jakob Rom Johansen, Cabi: 2065 8534/ jrj@cabiweb.dk

Fakta om Skolelederforeningen og VFSA’s undersøgelse:

  • Skolelederforeningen og VFSA har i foråret foretaget en stikprøveundersøgelse blandt alle landets skoleledere.
  • I alt har 179 gennemført undersøgelsen.
  • Undersøgelsen viser bl.a., at der er potentiale for mere samarbejde, og at skolelederne gerne ser mere samarbejde med virksomheder.
  • Undersøgelsen viser også, at de adspurgte mener, at virksomhederne kan være med til at løfte elevernes kompetencer, og at skolelederne især ønsker at øge samarbejdet med virksomheder over for elever, som er ikke-uddannelsesparate.

Fakta om VFSA:

  • VFSA – Virksomhedsforum for Socialt Ansvar består af ledere fra en række af landets største virksomheder.
  • VFSA vil udbrede kendskabet til virksomhedernes sociale ansvar med det formål at inspirere flere virksomheder til at engagere sig socialt.
  • VFSA er desuden et rådgivende organ for beskæftigelsesministeren.

Emner

Kategorier


Cabi er en non-profit organisation under Beskæftigelsesministeriet. Vi formidler rådgivning, viden og værktøjer til virksomheder og jobcentre om, hvordan man i praksis får succes med at ansætte og fastholde mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Fx personer fysisk eller psykisk handicap, sociale problemer eller sygdom.

Sammen med jobcentre og virksomheder skaber vi løsninger, der forandrer og virker i praksis, så flere kommer i job.

VirksomhedsnetværkCabi er Danmarks største netværk af socialt ansvarlige virksomheder med over 5.500 medlemmer. Netværket har som mission at inspirere, udvikle og fremme virksomhedernes sociale ansvar.

Kontakt

Dorthe Lundh

Dorthe Lundh

Pressekontakt Presseansvarlig Kommunikation og Marketing 4016 3101
Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126

Relaterede events

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark