Gå til indhold
Den grønne omstilling vil efterspørge 50.000 jobs i 2030. Et nyt projekt ledet af videnshuset Cabi klæder virksomheder på til at finde grøn arbejdskraft blandt ledige fra kanten af arbejdsmarkedet. Billede: Istock
Den grønne omstilling vil efterspørge 50.000 jobs i 2030. Et nyt projekt ledet af videnshuset Cabi klæder virksomheder på til at finde grøn arbejdskraft blandt ledige fra kanten af arbejdsmarkedet. Billede: Istock

Pressemeddelelse -

Nyt projekt kobler grøn omstilling og social inklusion

Med de danske klimaambitioner skal der tryk på den grønne omstilling. Det nødvendiggør en udvidelse af arbejdsstyrken og stiller nye krav til virksomheders rekrutteringsstrategier. Et nyt projekt ledet af videnshuset Cabi klæder virksomheder på til at finde grøn arbejdskraft blandt ledige fra kanten af arbejdsmarkedet.

Den seneste analyse fra Concito (2022) viser, at den grønne omstilling vil efterspørge 50.000 jobs i 2030. Det er en stigning på 20.000 flere job pr. år i forhold til i dag. Mange vil kræve højtuddannet, faglært eller specialiseret arbejdskraft, men der vil også være grønne opgaver, som kan udføres af ledige fra kanten af arbejdsmarkedet.

Projektet ”Grøn omstilling – en nøglebrik til social inklusion” kobler grøn omstilling og social inklusion og skal bidrage til, at flere udsatte ledige bliver kvalificeret til at løse konkrete grønne opgaver i virksomhederne.

Projektet er støttet med 17,6 mio. kr. af Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og løber fra 2023 til primo 2025.

Cabi, som er en non-profit organisation, der arbejder for at styrke social ansvarlighed på arbejdsmarked, ser et stort potentiale.

”Grøn omstilling og social inklusion er hver især meget vigtige dagsordner, som vi mener kan understøtte hinanden og dermed sikre grøn arbejdskraft til fremtiden. Når vi kobler to så store emner sammen, kalder det på samarbejder på tværs af mange aktører. Dem har vi samlet i dette projekt”, fortæller Ea Nielsen, souschef i Cabi.

Et afgørende element i projektet er netop et tæt samarbejde mellem Cabi, virksomheder, erhvervsorganisationer, erhvervsskoler og en række kommuner.

Med i projektet er Erhvervsråd Herning-Ikast-Brande, Ikast-Brande Kommune, Herning Kommune, Herningsholm Erhvervsskole, Esbjerg Kommune, GreenSkills Esbjerg, Learnmark Horsens, Hedensted Erhverv, Hedensted Kommune, Holstebro Kommune, UC Holstebro, Holstebro Er-hvervsforum og Erhvervshus Midtjylland. Derudover forventes det, at op mod 300 virksomheder deltager, og at ca. lige så mange udsatte ledige kommer i arbejde.

For mere information kontakt:
Ea Nielsen, Souschef i Cabi på mail eni@cabiweb.dk eller telefon 4128 4126.Emner

Kategorier


Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Kontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Malene Boel Kristensen

Malene Boel Kristensen

Pressekontakt Marketingkoordinator Kommunikation og Marketing 2099 7771

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark