Gå til indhold
En ph.d.-afhandling af Malte Dahl, Københavns Universitet, viser blandt andet, at indvandrerkvinder med tørklæde i dag skal søge op til 60 procent flere stillinger end etnisk danske kvinder med samme kvalifikationer, inden de kommer i job.
En ph.d.-afhandling af Malte Dahl, Københavns Universitet, viser blandt andet, at indvandrerkvinder med tørklæde i dag skal søge op til 60 procent flere stillinger end etnisk danske kvinder med samme kvalifikationer, inden de kommer i job.

Pressemeddelelse -

Nye løsninger skal hjælpe indvandrerkvinder i job

På trods af rekordhøj beskæftigelse i Danmark har mange indvandrerkvinder fortsat svært ved at finde ind på arbejdsmarkedet. En miniundersøgelse skal nu afdække, hvilke barrierer indvandrerkvinderne møder, og hvilke erfaringer virksomhederne har med at hjælpe dem i gang.

”Og til jer – særligt kvinder med ikkevestlig baggrund, som ikke har et arbejde, selvom I har været i Danmark i mange år: Vi har brug for jer.”

Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen i sin nytårstale. Og potentialet for at opfylde statsministerens ønske er absolut til stede. Nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at selvom flere ikkevestlige indvandrerkvinder netop nu kommer i job, er beskæftigelsesfrekvensen for denne gruppe stadig kun på 51,5 procent, mens den blandt etnisk danske kvinder er på 73,7 procent.

Videnshusets Cabi og Væksthusets Forskningscenter har derfor sat sig for at undersøge, hvad der skal til for at højne beskæftigelsen blandt kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Undersøgelsen gennemføres i løbet af 1. kvartal 2022, og seniorkonsulent i Cabi Trine Rask Thomsen fortæller, at den først og fremmest skal bygge på interviews med indvandrerkvinder.

”Når vi skal finde ud af, hvorfor denne gruppe af kvinder har svært ved at få et job, er det oplagt at spørge dem selv. Vi ved jo allerede rigtig meget om, hvad der virker i beskæftigelsesindsatsen for målgruppen, men det er jo indvandrerkvinderne, der bedst kan fortælle, hvilke barrierer, strukturelle som individuelle, der hindrer dem i at komme i job,” siger hun.

Virksomheder skal også på banen
En ph.d.-afhandling af Malte Dahl, Københavns Universitet, viser samtidig, at indvandrerkvinder med tørklæde skal søge op til 60 procent flere stillinger end etnisk danske kvinder med samme kvalifikationer, inden de kommer i job. Hvorfor det forholder sig sådan, bliver udvalgte virksomheder i forbindelse med undersøgelsen bedt om at svare på.

”Vi taler med virksomheder af forskellig størrelse og fra forskellige brancher. Vi har brug for input både fra de arbejdsgivere, som har erfaring med at integrere ikkevestlige indvandrerkvinder på arbejdspladsen, og dem, der ikke har. Vi skal blandt andet finde ud af, hvilke bekymringer arbejdsgiverne kan have ved at ansætte kvinder af anden etnisk oprindelse end dansk,” forklarer Trine Rask Thomsen.

Når alle interviews er gennemført, skal viden samles og debatteres på en række workshops, hvor virksomheder og indvandrerkvinder deltager som erfaringseksperter.

”Målet er at komme med idéer og løsninger til, hvordan vi fremover skaber en mere effektiv beskæftigelsesindsats for indvandrerkvinder,” siger Trine Rask Thomsen.

Du kan læse med om miniundersøgelsen HER

Kontaktinfo:
Vil du vide mere om miniundersøgelsen, kontakt Trine Rask Thomsen, seniorkonsulent Cabi, på mail: tri@cabiweb.dk eller tlf.: 2065 8697.

Emner

Kategorier


Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Malene Boel Kristensen

Malene Boel Kristensen

Pressekontakt Marketingkoordinator Kommunikation og Marketing 2099 7771

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark