Gå til indhold
Jacob Thorn, Morten Hvilshøj Sørensen, John Lundsgaard, Per Frey, Bjarne Laustsen, Jess Møller Nielsen, Lene Metner, Michael Munk, Poul Nielsen, Henrik Busk Rasmussen, Per T. Frederiksen, Jannie Nørnberg Nielsen
Jacob Thorn, Morten Hvilshøj Sørensen, John Lundsgaard, Per Frey, Bjarne Laustsen, Jess Møller Nielsen, Lene Metner, Michael Munk, Poul Nielsen, Henrik Busk Rasmussen, Per T. Frederiksen, Jannie Nørnberg Nielsen

Pressemeddelelse -

Ny landsdækkende indsats skal få flere veteraner i civilt arbejde

Tirsdag den 23. januar 2018 gik startskuddet til en landsdækkende indsats, der skal sikre, at overgangen fra udsendelse til civil beskæftigelse bliver nemmere, og at endnu flere veteraner kommer i arbejde.

Soldater, der har været udsendt i krig og brændpunkter, er allerede en eftertragtet ressource på arbejdsmarkedet. Den mangel på arbejdskraft, der nu findes i mange brancher, åbner mulighed for at få endnu flere i civile jobs. Tirsdag aften mødtes den første af i alt fem regionale Advisory Boards på Aalborg Kaserne. Disse Advisory Boards skal være motorerne i en nytænkning og koordinering af indsatserne for at få flere veteraner i beskæftigelse.

Indsatsen, der er døbt ”Veteraner i job: Fra brændpunkt til beskæftigelse”, drives frem af Cabi i samarbejde med Veterancentret og involverer en lang række private, militære og offentlige aktører. Leder af projektet Ea Nielsen, fra Cabi, udtaler:

”Vi har gode erfaringer med, at vi kan få tingene til at ske, når vi bringer centrale aktører og organisationer samt nøglepersoner sammen. Det fælles mål er kort og godt at få ledige veteraner sat i stævne med virksomheder, der mangler kompetent arbejdskraft.”

Netværk til civile virksomheder er ikke en del af en militær karriere

Mange veteraner står ofte uden netværk til det civile erhvervsliv, når de forlader en militær karriere. Uden kontakter kan det være vanskeligt for veteranen at gøre sig attraktiv og målrette et militært CV til en relevant virksomhed. Thomas Rosenlund Krohn, chef for Rådgivnings- og Rehabiliteringsafdelingen ved Veterancentret udtaler:

”Danske veteraner har både erfaringer og kompetencer, der gør dem værdifulde for virksomheder ude i det civile. Men det kan være svært for veteraner at oversætte deres militære kompetencer til ”civilt sprog” og at finde vej til den helt rigtige virksomhed.”

Både små og store udfordringer kan stå i vejen for beskæftigelse

Projektet har fokus på den gruppe af veteraner, som er udfordret af de store forandringer, der er forbundet med at bytte den militære uniform ud med en civil karriere. For nogle veteraner er overgangen vanskeliggjort yderligere af fysiske eller psykiske skader, de har pådraget sig under udsendelse. Chef for Trænregimentet oberst Jess Møller Nielsen udtaler:

”Når nordjyske soldater har brug for det, så skal vi støtte alt der kan være med til at give dem en god civil tilværelse. Specielt i Nordjylland, hvor der er mange militære arbejdspladser er det oplagt at finde sammen om denne sag.”

Mødet tirsdag aften på Aalborg Kaserne følges op med etableringen af en række lokale netværk og kontakter, der skal sikre at ledige veteraner mødes med virksomheder, der ønsker at rekruttere. Bjarne Laustsen, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet glæder sig over, at projektet startes op i Nordjylland:

”Jeg tror på, at veteranerne er en ressource, og jeg tror også på, at vi i Nordjylland har virksomheder, der gerne vil tage veteranerne ind. Når vi sammen finder de rigtige løsninger, så har vi chancen for at skabe en rigtig succeshistorie.”

Hele projektet er sat i værk for satspuljemidler som Folketingets forligskreds har udmøntet i perioden fra 2017 til 2020. Til maj udbygges indsatsen med taskforces i Østjylland og København og fra begyndelsen af 2019 er indsatsen landsdækkende.

Advisory Board Nordjylland består af:

 • Jannie Nørnberg Nielsen, specialeansvarlig overlæge, Psykiatrien Region Nord
 • John Lundsgaard, direktør, Spar Nord Bank. 
 • Michael Munk, adm.direktør, DC Supply
 • Steen Hjulskov, direktør, Hirtshals Fiskeriudvikling  (ikke på billedet)
 • Per T. Frederiksen, service manager, Hydrema
 • Lene Metner, aut. Psykolog og adm.direktør, PsykologCentret
 • Jess Møller Nielsen, oberst og chef for Trænregimentet
 • Henrik Busk Rasmussen, garnisionspræst, Aalborg Kaserne
 • Bjarne Laustsen, medlem af folketinget, Socialdemokratiet
 • Johannes Andersen, lektor, Institut for Statskundskab, AAU (ikke på billedet)
 • Per Frey, vice president, KMD
 • Morten Hvilshøj Sørensen, orlogskaptajn og chef for Produktionsområde Nord

For mere information, kontakt:

Ea Nielsen, projektleder og kommunikationschef, Cabi:

41284126 / eni@cabiweb.dk

Thomas Rosenlund Krohn, chef for Rådgivnings- og Rehabiliteringsafdelingen, Veterancentret:

72163270 / vetc-chrra@mil.dk

Læs mere om indsatsen her: http://www.cabiweb.dk/aktuelle-projekter/veteraner-i-job/

Tilmelding til nyhedsbrev: http://www.cabiweb.dk/aktuelle-projekter/veteraner-i-job/tilmelding-veteraner-i-job/

__________________________________________________________________________________________

Veterancentret fungerer som én indgang på veteranområdet. Veterancentret tilbyder først og fremmest støtte til den enkelte soldat, veteran og pårørende før, under og efter udsendelse. Tilbuddet om støtte og rådgivning til veteraner og pårørende er livslangt. Samtidig arbejder centret for en bred anerkendelse af de danske veteraner, der har gjort en særlig indsats i tjeneste for Danmark. Ifølge Forsvarets egne registre har Danmark 36.000 nulevende veteraner, som i dag er registrerede. www.veteran.forsvaret.dk

Emner

Tags

Regioner


Cabi er en non-profit organisation under Beskæftigelsesministeriet. Vi formidler rådgivning, viden og værktøjer til virksomheder og jobcentre om, hvordan man i praksis får succes med at ansætte og fastholde mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Fx personer fysisk eller psykisk handicap, sociale problemer eller sygdom.

Sammen med jobcentre og virksomheder skaber vi løsninger, der forandrer og virker i praksis, så flere kommer i job.

VirksomhedsnetværkCabi er Danmarks største netværk af socialt ansvarlige virksomheder med over 6.100 medlemmer. Netværket har som mission at inspirere, udvikle og fremme virksomhedernes sociale ansvar.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534

Relaterede nyheder