Gå til indhold
Formand for Reformkommissionen, Nina Smith, vurderer, at virksomhederne mere end nogensinde før har brug for, at alle, der kan bidrage på arbejdsmarkedet, får mulighed for det. Pressefoto.
Formand for Reformkommissionen, Nina Smith, vurderer, at virksomhederne mere end nogensinde før har brug for, at alle, der kan bidrage på arbejdsmarkedet, får mulighed for det. Pressefoto.

Pressemeddelelse -

Nina Smith om diversitet på arbejdspladsen: ”Ansæt mennesker fra kanten og få et bedre arbejdsmiljø i tilgift”

Manglen på arbejdskraft er kommet for at blive. Hvis den udfordring skal løses, er landets arbejdsgivere nødt til at rekruttere mere blandt mennesker, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, siger formanden for Reformkommissionen Nina Smith. Og det er i virksomhedernes egen interesse, mener hun.

Arbejdskraftudfordringen i Danmark fylder i den offentlige debat. Og det bliver den ved med. Professor i nationaløkonomi og formand for Reformkommissionen, Nina Smith, forudser, at emnet i kraft af den demografiske udvikling også vil være på dagsordenen i de kommende årtier.

Hun vurderer, at virksomhederne mere end nogensinde før har brug for, at alle, der kan bidrage på arbejdsmarkedet, får mulighed for det.

”Der er et stort, uudnyttet arbejdskraftpotentiale i de ca. 200.000 voksne mennesker, der lige nu cykler rundt på kanten af arbejdsmarkedet. Blandt disse grupper er der nogle kompetencer, vi simpelthen ikke kan undvære. Men det kræver, at virksomhederne i højere grad end i dag er klar til at ansætte dem.”

Diversitet smitter positivt af på arbejdsmiljøet
Nina Smiths forhåbninger om, at virksomhederne vil rekruttere flere fra kanten af arbejdsmarkedet, knytter hun først og fremmest til den ESG-dagsorden, der netop nu får stadigt større opmærksomhed hos mange arbejdsgivere.

”Vi ser heldigvis, at arbejdsgiverne ikke kun har fokus på den kortsigtede bundlinje og på E’et i ESG, dvs. deres CO2-regnskab. Flere og flere er også kommet til S’et og har fokus på den værdi, der ligger i at tage et socialt ansvar.”

Ifølge Nina Smith er det også værd at lægge mærke til, at flere undersøgelser begynder at pege på, at virksomheder, der rekrutterer mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, får et bedre arbejdsmiljø i tilgift.

”Når personer fra kanten kommer i job under de rigtige rammer, løser de ikke kun en opgave, men er også med til at styrke sammenholdet blandt kolleger. Helt grundlæggende vil alle jo gerne være med til at tage et socialt ansvar. Når vi som kolleger får lov til at bidrage til, at alle typer af medarbejdere har det godt på arbejdspladsen, styrker det samtidig vores egen glæde ved at gå på arbejde,” siger hun.

Flere unge skal i gang med job eller uddannelse
Som formand for Reformkommissionen har Nina Smith flere gange påpeget udfordringen i, at flere ungdomsårgange ikke kommer videre i job eller uddannelse efter endt grundskole. Lige nu er knapt 60.000 unge i alderen 20 til 24 år hverken undervejs eller færdige med en ungdomsuddannelse eller har fået fodfæste på arbejdsmarkedet.

”Vi har været vant til, at det offentlige har kunnet klare det hele. Men vi må erkende, at det kan det offentlige ikke. Den store gruppe unge, der står uden job eller uddannelse, er et kæmpe problem, og det vil også være et kæmpe problem i fremtiden. Omkostningerne ved at tabe dele af en ungdomsårgang på gulvet er for store, ikke kun menneskeligt, men også for virksomhederne i forhold til at kunne få den arbejdskraft, de har brug for.”

Rigtige arbejdsfællesskaber kan få de unge med
Ifølge Nina Smith er uddannelse ikke nødvendigvis løsningen for alle unge. Mange af dem finder ikke vejen væk fra sofaen ved at blive indskrevet på en uddannelsesinstitution, men kun hvis de får et jobtilbud.

”Virksomhederne kan nemlig noget meget vigtigt, som det offentlige ikke kan. De kan levere rigtige jobs, rigtige løntimer og rigtige fællesskaber. Vi ser også unge, der først får vakt deres lyst til at gå uddannelsesvejen, når de har prøvet kræfter med et rigtigt job. Så de fællesskaber, virksomhederne kan tilbyde, er en vigtig del af løsningen.”

Nina Smith mener imidlertid ikke, at det udelukkende er virksomhederne, der står med ansvaret for at få alle unge med.

”Kommunerne skal støtte op om, at den opgave lykkes. Så en af de helt store opgaver i de kommende år bliver at få professionaliseret samspillet mellem kommuner og virksomheder.”

Nina Smith er keynote speaker på Cabis Topmøde 2022, der afvikles torsdag den 9. juni kl. 9.00 - 15.00 på Hindsgavl Slot i Middelfart. Du kan læse mere om Topmødet HER

Emner

Kategorier


Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Kontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Malene Boel Kristensen

Malene Boel Kristensen

Pressekontakt Marketingkoordinator Kommunikation og Marketing 2099 7771

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark