Gå til indhold
I "Grobund til fremtiden" flyttes beskæftigelsesindsatsen for en gruppe unge, århusianske kvinder i psykisk mistrivsel ud i naturen. Foto: Cabi
I "Grobund til fremtiden" flyttes beskæftigelsesindsatsen for en gruppe unge, århusianske kvinder i psykisk mistrivsel ud i naturen. Foto: Cabi

Pressemeddelelse -

Naturfællesskaber skal hjælpe unge, sårbare kvinder i job og uddannelse

Det Obelske Familiefond har bevilliget 3,4 mio. kr. til projektet ”Grobund til fremtiden”. Her rykker beskæftigelsesindsatsen for udsatte, unge kvinder ud under åben himmel. Det sker i et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Naturfællesskaber og videnshuset Cabi, der leder projektet.

Pressemeddelelse fra videnshuset Cabi og Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune

I Aarhus kan en gruppe ledige, psykisk sårbare kvinder se frem til at få aflyst deres samtaler i jobcentret. Som led i beskæftigelsesprojektet ”Grobund til fremtiden” skal de i stedet ud i skovene syd for Aarhus, hvor de under trækronerne blandt andet skal vandre, lave land art og mad over bål. Og - frem for alt - danne nye fællesskaber.

Kvinderne skal igennem et forløb på først 16 uger i naturen og herefter 13 ugers personlig opfølgning. Målet er, at kvinderne får skabt positive erfaringer med at indgå i et fællesskab. Det skal styrke kvindernes tro på egne evner, så de får mod og kompetence til job eller uddannelse. Og det er der i høj grad brug for. I Aarhus Kommune er antallet af unge kvinder i psykisk mistrivsel støt stigende. Mange af dem har i årevis stået helt udenfor arbejdsmarkedet, og lige nu er godt 900 århusianske kvinder i alderen 18-29 år hverken i job eller uddannelse på trods af rekordhøj beskæftigelse.

Anders Winnerskjold, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, er derfor glad for, at Det Obelske Familiefond har valgt at støtte projektet økonomisk:

”I ’Grobund til fremtiden’ rusker vi op i den traditionelle beskæftigelsesindsats for at hjælpe unge i psykisk mistrivsel til at genfinde troen på en fremtid med job og trivsel. Vi møder de unge i en helt ny ramme, hvor natur og fællesskab er omdrejningspunkt. Vores erfaringer er, at fællesskabet kan være en stor inspiration og drivkraft til at bryde med ensomhed, forbedre det mentale helbred og tage de første skridt mod uddannelse eller job,” siger han.

Nyt håb for fremtiden
Det er typisk udfordringer som angst, depression, ensomhed, stress og selvskade, der slår knuder på tilværelsen og holder kvinderne væk fra arbejdsmarkedet.

Direktør i Naturfællesskaber, Bo Johannes Thiesen, er en af de personer, kvinderne kommer til at møde ude i det fri. Han forventer, at fællesskabet med andre i en udsat situation kan hjælpe kvinderne med at få løsnet op for de ting i tilværelsen, der udfordrer.

”Ophold i naturen styrker kvindernes mentale sundhed og følelsen af at være del af et fællesskab. De skal bl.a. vandre, sanke urter og samarbejde om at få tilberedt maden over bål. Under snakken ved bålet finder deltagerne ud af, at de ikke er alene om at have det svært,” siger Bo Johannes Thiesen.

Han håber og tror, at kvinderne undervejs tør dele deres erfaringer og inspirere hinanden, så de første skridt mod job og uddannelse ikke bliver helt så lange og ensomme, som de ellers kan opleves.

”Vores erfaringer fra tidligere forløb viser, at netop den selvtillid deltagerne finder gennem fællesskabet i naturen, kan støtte dem til at komme skridtet videre og blive i stand til fx at fastholde en uddannelsesplads eller virksomhedspraktik,” forklarer Bo Johannes Thiesen.

Skriver kvindernes fortælling om
”Grobund til fremtiden” ledes af videnshuset Cabi, der tidligere har stået i spidsen for et naturbaseret projekt for udsatte, unge mænd i aldersgruppen 25-29 år, ”Fodfæste gennem naturen”. ”Grobund til fremtiden” bygger videre på metoden og erfaringerne herfra. Souschef i Cabi, Ea Nielsen, forklarer:

”Når kvinderne starter i projektet, har de ofte en fastlåst fortælling om sig selv. En fortælling, der fokuserer på alt det, de ikke kan. Her skal vi bruge vores faglighed til at få kvinderne til at skrive den historie om og gøre op med det negative selvbillede. Det er fx en kompetence at kunne lytte til andre og give sparring, som de lærer rundt om bålet. Langsomt, men sikkert får kvinderne opbygget selvværdet – og det kobler vi efterfølgende til de jobmæssige aspekter.”

Fakta om projektet
Målgruppen for ”Grobund til fremtiden” er unge kvinder mellem 18 og 29 år i psykisk mistrivsel, som ikke er i job eller uddannelse. Kvinderne rekrutteres til projektet af Ungecentret i Jobcenter Aarhus.

I løbet af projektperioden bliver der afholdt fire forløb med i alt 48 deltagere. Projektet har opstart i slutningen af oktober 2023 og har en løbetid på to år og fem måneder.

Projektet finansieres af Det Obelske Familiefond, Aarhus Kommune og videnshuset Cabi.


Vil du vide mere om ”Grobund til fremtiden”, kontakt:
Ea Nielsen, souschef i Cabi, på eni@cabiweb.dkeller 4128 4126
Bo Johannes Thiesen, direktør i Naturfællesskaber, på mail: bo@naturfaellesskaber.dk eller tlf.: 2868 2601
Pressetelefonen i Sociale Forhold og Beskæftigelse på tlf.: 89 40 99 00

Emner

Kategorier

Regions


Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Kontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark