Gå til indhold
Mangel på tid og ressourcer får virksomheder til at fravælge socialt ansvar

Pressemeddelelse -

Mangel på tid og ressourcer får virksomheder til at fravælge socialt ansvar

Det er for tidskrævende, og der er ikke ressourcer nok i mange virksomheder til at inkludere udsatte ledige eller fastholde syge medarbejdere i virksomheden. Det viser en undersøgelse blandt 424 virksomheder, som Epinion har foretaget for videns- og netværkshuset Cabi.

Manglende tid og ressourcer er den største udfordring for at virksomheder tager et socialt ansvar ved fx at ansætte udsatte ledige eller fastholde syge medarbejdere. Det viser en undersøgelse, som analysevirksomheden Epinion har foretaget for videns- og netværkshuset Cabi.

I undersøgelsen er 424 offentlige og private virksomheder bl.a. blevet spurgt om deres udfordringer i forhold til at tage imod udsatte ledige, og den største udfordring er ifølge undersøgelsen, at det tager for meget tid og for mange ressourcer. Det svarer 35 procent af de offentlige virksomheder og 34 procent af de private.

Derudover mener 26 procent af de offentlige virksomheder, at nedskæringer og manglende økonomiske muligheder forhindrer dem i at gøre en indsats. Det gælder kun for otte procent af de private virksomheder.

Virksomheder rekrutterer ledige fra kanten

Mette Rønnau, direktør for videns- og netværkshuset Cabi, anerkender, at det kræver tid og ressourcer at tage imod udsatte medarbejdere, men hun mener, at virksomhederne kan betragte det som en investering, når de åbner dørene for mennesker, fra kanten af arbejdsmarkedet.

”Over de seneste år har vi set, at virksomheder helt bevidst begynder at rekruttere blandt ledige fra kanten af arbejdsmarkedet, som har nogle udfordringer. Det kan fx være produktionsvirksomheder, i industrien eller i rengørings- og servicebranchen, hvor der begynder at være mangel på arbejdskraft. Med den rette opkvalificering kan ledige fra kanten af arbejdsmarkedet blive værdifulde medarbejdere, og det er vores erfaring, at de ofte også er meget loyale over for den virksomhed, der har givet dem en chance,” siger Mette Rønnau.

Socialt ansvar skal være en del af virksomhedens strategi

På Folkemødet på Bornholm deltog Mette Rønnau i en debat med titlen Hvordan medvirker socialt ansvar til bundlinjen?

”Det er netop virksomheder, der har viljen og evnen til at tænke deres sociale ansvar sammen med virksomhedens øvrige strategi, som også er i stand til at gøre det til en god forretning. Det tror jeg er en tendens, som er i fremgang,” siger Mette Rønnau.

Cabis undersøgelse tyder også på, at det er muligt at kombinere socialt ansvar med en god forretning. Eksempelvis svarer kun ni procent af de private virksomheder, at fokus på profit og bundlinje er en udfordring i forhold til at inkludere udsatte.

Samarbejde med jobcentre fungerer godt

Undersøgelsen viser desuden, at kun fem procent af de adspurgte virksomheder ser manglende opfølgning og samarbejde med jobcentret som en af de væsentlige udfordring i forhold til at inkludere udsatte ledige på arbejdspladserne. Det er bemærkelsesværdigt og glædeligt, mener Mette Rønnau.

”Jobcentrene får jævnligt kritik i offentligheden, men samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder er bedre end sit rygte, og min erfaring er også, at jobcentrene gennem de seneste år er rykket meget tættere på virksomhederne. Og hvis vi skal gøre os forhåbninger om, at flere virksomheder skal ansætte ledige fra kanten af arbejdsmarkedet er det netop meget vigtigt med et godt samarbejde mellem det lokale jobcenter og den enkelte virksomhed,” siger Mette Rønnau.

”Jobcentret kender de ledige og deres udfordringer, og kan hjælpe med at skabe præcis dét match, hvor den lediges kompetencer passer til de opgaver, som virksomheden har brug for at få løst. Måske skal der opkvalificering eller en praktikperiode til inden ansættelse, og det kan jobcentret også rådgive om. Den form for samarbejde kalder vi strategisk rekruttering fra kanten,” uddyber hun.

BM Silo har droppet traditionel rekruttering

I Tvis i Vestjylland ligger virksomheden BM Silo, og her har man helt droppet at rekruttere gennem jobportaler og almindelige stillingsopslag. Det var både besværligt og tidskrævende, forklarer adm. direktør Dorte Zacho Martinsen. BM Silo har i stedet lavet samarbejdsaftaler med jobcentre og erhvervsskoler i de omkringliggende kommuner.

”Det er mere enkelt for os at have en dialog med jobcentret eller erhvervsskolen om, hvad vi har brug for, og så finder de egnede kandidater. For os er det en stor fordel, at jobcentret kender kandidaterne, og kan rådgive om, hvordan vi kan løse udfordringer i hverdagen,” siger Dorte Zacho Martinsen.

Hun forklarer, at BM Silo har udviklet modellen ”Spot et job”-cirklen, hvor nyansatte placeres i yderste led af cirklen, hvor kravene til specialisering er lav. Gennem sidemandsoplæring fyldes der gradvist mere på, så den nye medarbejdere bliver i stand til at varetage flere og mere komplekse opgaver, og langt de fleste medarbejdere ender som faglærte.

”Vi er en fleksibel virksomhed med mange forskellige funktioner, og med vores tilgang kan vi selv være med til at forme og uddanne medarbejderne,” siger Dorte Zacho Martinsen.

Kontakt:

Fakta om Cabis undersøgelse

  • Undersøgelsen er foretaget af analysevirksomheden Epinion for Cabi i perioden 21. april – 5. maj 2017.
  • Der er gennemført interviews med i alt 424 repræsentativt udvalgte offentlige og private virksomheder med mindst to ansatte.
  • Undersøgelsen viser bl.a., at 35 og 34 procent af hhv. offentlige og private virksomheder anser manglende ressourcer og tid som den væsentligste udfordring i forhold til at inkludere udsatte ledige og fastholde syge medarbejdere.
  • Især offentlige virksomheder anser nedskæringer og manglede økonomisk råderum som en væsentlig udfordring.
  • Fem procent af de adspurgte anser samarbejdet med jobcentret som en væsentlig udfordring.

Om Cabi:

Videns- og netværkshuset Cabi er en non-profit-organisation under Beskæftigelsesministeriet. Vi formidler rådgivning, viden og værktøjer til virksomheder og jobcentre om, hvordan man i praksis får succes med at ansætte og fastholde mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Fx personer md fysisk eller psykisk handicap, sociale problemer eller sygdom.

Sammen med jobcentre og virksomheder skaber vi løsninger, der forandrer og virker i praksis, så flere kommer i job.

VirksomhedsnetværkCabi er Danmarks største netværk af socialt ansvarlige virksomheder med over 6.000 medlemmer. Netværket har som mission at inspirere, udvikle og fremme virksomhedernes sociale ansvar.

www.cabiweb.dk

Emner

Kategorier


Cabi er en non-profit organisation under Beskæftigelsesministeriet. Vi formidler rådgivning, viden og værktøjer til virksomheder og jobcentre om, hvordan man i praksis får succes med at ansætte og fastholde mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Fx personer fysisk eller psykisk handicap, sociale problemer eller sygdom.

Sammen med jobcentre og virksomheder skaber vi løsninger, der forandrer og virker i praksis, så flere kommer i job.

VirksomhedsnetværkCabi er Danmarks største netværk af socialt ansvarlige virksomheder med over 5.500 medlemmer. Netværket har som mission at inspirere, udvikle og fremme virksomhedernes sociale ansvar.

Kontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126

Relateret materiale

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark