Gå til indhold
Gruppen af udsatte unge mænd, der er i stor risiko for aldrig at komme i uddannelse eller job, vokser.
Gruppen af udsatte unge mænd, der er i stor risiko for aldrig at komme i uddannelse eller job, vokser.

Pressemeddelelse -

Jobcenter helt ude i skoven – skal få unge, sårbare mænd i job og uddannelse

VELUX FONDEN har bevilliget godt 3 mio. kr. til projektet ’Fodfæste gennem naturen’, der skal hjælpe udsatte unge mænd tættere på uddannelse og job. Her er beskæftigelsesindsatsen rykket ud i naturen, hvor samarbejde, mad over bål og mandefællesskaber er i fokus. Med i projektet er Aarhus Kommune, Mandefællesskaber, DareGender og Videnshuset Cabi, som leder projektet.

Tag nogle ledige, sårbare unge mænd. Aflys deres samtaler inde i jobcenteret og kør dem ud i skoven sammen med deres virksomhedskonsulent. Lad dem indgå i mandefællesskaber og få dem til at samarbejde om at bygge tømmerflåder, kløve brænde og lave mad over bål, så deres forudsætninger for at indgå i arbejdende fællesskaber synliggøres. Så har du projektet ’Fodfæste gennem naturen’.

Projektet har til formål at styrke kompetencerne og troen på egne evner for den voksende gruppe af udsatte unge mænd ml. 25-29 år, der er i stor risiko for aldrig at komme i uddannelse eller job, fx pga. misbrug, kriminalitet og/eller svære diagnoser, der gør hverdagen uoverskuelig. Over en periode på 2,5 år, skal 38 unge mænd gennemføre et 26 ugers forløb ude i naturen i fællesskab med ligesindede.

Jagten på et bedre liv

At kombinere beskæftigelsesindsats med mandefællesskaber rundt om lejrbålet giver gode forudsætninger for at lykkes med jagten på et bedre liv, siger Bo Johannes Thiesen, stifter af Mandefællesskaber. Han har flere års erfaring med at skabe mandefællesskaber, men kombinationen af faglighederne, som indgår i dette setup, er helt ny og unik.

”Ude i naturen finder de unge roen i kontrast til hverdagen, hvor det hele buldrer afsted. De vandrer, samler føde og samarbejder om at bruge deres hænder. Skoven bliver et ligeværdigt rum, og ved at dele livserfaringer om lejrbålet, får de løsnet op for noget fastlåst. De lærer, at de ikke er alene om at have det svært, og de inspirerer hinanden til at få vendt skuden ift. uddannelse og job. Og vi ved, at jo bedre du står i din mentale sundhed, jo nemmere er det at fastholde fx en praktik.”

Bo Johannes Thiesen har store forventninger til, at projektet lykkes, fordi de unges virksomhedskonsulent fra jobcenteret er med fra start af forløbet til den unge står med en aftale om job eller en uddannelse.

Nødvendigt at tænke i nye baner

I Aarhus Kommune er der stor tilfredshed med, at VELUX FONDEN har bevilliget de godt 3 mio. kr.:

”Vi har en gruppe af udsatte, unge mænd, der risikerer et helt liv på kanten af samfundet, hvis ikke vi hjælper dem ud af deres isolation og ind i nogle sunde fællesskaber. Men det er en gruppe, der kan være svær at nå ind til eller rumme i vores eksisterende tilbud. Derfor er det afgørende, at vi tænker nyt i beskæftigelsesindsatsen. Jeg synes, det bliver interessant at følge, hvordan vi kan understøtte, at de unge får et bæredygtigt fællesskab, der kan give større afklaring og livsmod og på sigt åbne vejen for uddannelse og job,” siger Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune.

Fakta om projektet

De deltagende mænd i projektet er ml. 25 og 29 år og er tilknyttet Jobcenter Aarhus. De er i ressourceforløb eller vurderet aktivitetsparate på uddannelseshjælp. I målgruppen er der samlet set op mod 400 unge mænd i aldersgruppen i Aarhus.

De unge er kendetegnet ved at have middelsvære eller svære fysiske, psykiske og/eller sociale udfordringer. De isolerer sig i hjemmet, befinder sig i misbrugsmiljøet eller på en kriminel løbebane.

I projektet tager proceskonsulent Bo Johannes Thiesen og en virksomhedskonsulent med de unge ud i naturen og gennemfører alle aktiviteterne sammen med de unge for derigennem at få øje på de unges kompetencer og forudsætninger for at komme ud på arbejdsmarkedet. I det samspil bliver det tydeligt, hvor den unges styrker og svagheder er. Det er den viden, der skal styrke den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at lave et godt match mellem den unge og en virksomhed eller en uddannelsesinstitution.

I projektet deltager lokale virksomheder, som har erfaring med at ansætte sårbare unge. De skal give de unge viden om, hvad der virker i jobsøgningen og vise, at der er brug for nogle som dem på arbejdsmarkedet.

De unge henvises til projektet fra Aarhus Jobcenter. Der findes ingen lignende indsatser som projektet for denne gruppe unge mænd.

Vil du vide mere om projektet

Kontakt Ea Nielsen, Souschef i Cabi på eni@cabiweb.dk eller tlf. 4128 4126 (uge 28) eller

Anne Brændbyge, seniorkonsulent i Cabi på aby@cabiweb.dk eller tlf. 2063 3578 (uge 29).

Mandefællesskaber, Bo Johannes Thiesen, stifter, kan træffes på tlf. 2868 2601 eller via mandefællesskaber.dk.

Emner

Kategorier

Regions


Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Kontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark