Gå til indhold
Virksomheders sociale ansvar er en klar gevinst for samfundet
Virksomheders sociale ansvar er en klar gevinst for samfundet

Pressemeddelelse -

Hammel-virksomhed sætter tal på sit sociale ansvar

Virksomheder kan nu sætte tal på, hvad de bidrager med til samfundet, når de ansætter mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Det kan de med online-værktøjet Den Sociale Beregner. Møbelvirksomheden Hammel Furniture har bidraget med en samfundsgevinst på knap 600.000 kr. på et år.

Danske virksomheder bidrager med hundredevis af millioner af kroner til den danske statskasse ved at give folk, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet en chance. Nu kan virksomhederne helt konkret se, hvordan de hjælper det danske samfund, når de ansætter fx flygtninge eller langtidsledige.

Med online-værktøjet Den Sociale Beregner, der er tilgængelig på densocialeberegner.dk kan virksomhederne se, hvad de sparer samfundet for i kroner og ører.

Det er Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) og videns- og netværkshuset Cabi, som står bag Den Sociale Beregner. Den er med til på et objektivt grundlag at sætte fokus på den værdi, det har for både samfundet og virksomheden, at virksomheden tager et socialt ansvar og ansætter mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

Samfundsgevinst på 600.000 kr.

Møbelvirksomheden Hammel Furniture harhaft mulighed for at teste beregneren. Her viser tallene, at Hammel Furniture sidste år bidrog med en samfundsgevinst med knap 600.000 kr. Det er sket ved, at fem personer har forladt offentlig forsørgelse og er blevet ansat hos Hammel Furniture. Enten på fuld tid, deltid eller i fleksjob.

Dermed sparer kommunen penge til offentlig forsørgelse, og de nye medarbejdere hos Hammel Furniture generer samtidig en højere skatteintægt. I alt altså ca. 600.000 kr.

Oven i dette kan desuden lægges de personer, som efter endt forløb hos Hammel Furniture er blevet ansat i andre virksomheder. Og den reelle samfundsmæssige gevinst er ofte større, når der medregnes øvrige positive effekter – eksempelvis værdien af det udførte arbejde, besparede omkostninger til aktivering for ledige, etc.

Foruden Den Sociale Beregner har VFSA også lanceret en benchmarkmodel, der kan hjælpe virksomheder med at få overblik over det antal medarbejdere, de har fået videre i job, hvis de ikke selv er klar over det.

Hammel Furniture: Vi kan dokumentere at vi gør en forskel

”Det er rigtig dejligt, at vi sort på hvidt kan se, hvad vi har bidraget med, og at vores indsats nytter noget. Vi gør en forskel, og nu har vi et værktøj, som viser, at vi gør en forskel og tjener penge til samfundet,” siger Ulla Kvist, mentor hos Hammel Furniture og tilføjer:

”For os som virksomhed er det også en gevinst, for vi har brug for arbejdskraft, så alle tjener på det, når vi får flere i arbejde.”

Hammel Furniture deltager tirsdag den 17. april i en workshop i Aarhus, hvor andre interesserede virksomheder får mulighed for at køre deres tal gennem Den Sociale Beregner. Og derved får indblik i den samfundsmæssige gevinst af deres sociale ansvar.

Tal supplerer den menneskelige historie

Christina Schultz, sekretariatsleder for VFSA forklarer, at Den Sociale Beregner hjælper virksomhederne med at få konkret data på socialt ansvar, som ellers kan være svært at måle.

”Ved at give de mennesker, der har brug for det, en ekstra hånd får virksomheden ikke alene den fornødne arbejdskraft, men bidrager også til samfundet. Både i form af de offentlige ydelser, som spares, når denne gruppe kommer i job samt i form af de øgede skatteindtægter, som de kommer til at bidrage med. Det regnestykke kan virksomheder fx bruge i deres CSR rapportering, som et supplement til de gode menneskelige historier,” siger Christina Schultz.

De grupper, som regnes for at være i udkanten af arbejdsmarkedet er mennesker, der har været arbejdsløse i mere end et halvt år - som har været i et forløb med enten løntilskud eller virksomhedspraktik. Beregningerne bygger på de besparede ydelsesudgifter, der er forbundet med de pågældende ydelser samt den øgede skatteindtægt, og der er således tale om garanterede minimumsbesparelser.

KONTAKT

FAKTA

SÅ ENKELT ER DET AT FÅ TAL PÅ SIT SAMFUNDSENGAGEMENT

Beregneren estimerer den minimumsgevinst, som virksomheder bidrager til samfundet med, når de ansætter personer fra kanten af arbejdsmarkedet.

Beregneren bygger således på to simple parametre.

  1. De besparede offentlige ydelsesudgifter til forsørgelse
  2. De øgede skatteindtægter

(Der tages altså ikke hensyn til de afledte effekter såsom besparede aktiverings- og sundhedsudgifter, lavere kriminalitet, lavere udgifter til boligstøtte m.v.)

Se beregneren på www.densocialeberegner.dk

Hammel Furniture deltager i en workshop i Aarhus tirsdag den 17. april hvor andre virksomheder har mulighed for at prøve den sociale beregner. Se program

Emner

Tags

Regioner


Cabi er en non-profit organisation under Beskæftigelsesministeriet. Vi formidler rådgivning, viden og værktøjer til virksomheder og jobcentre om, hvordan man i praksis får succes med at ansætte og fastholde mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Fx personer fysisk eller psykisk handicap, sociale problemer eller sygdom.

Sammen med jobcentre og virksomheder skaber vi løsninger, der forandrer og virker i praksis, så flere kommer i job.

VirksomhedsnetværkCabi er Danmarks største netværk af socialt ansvarlige virksomheder med over 5.500 medlemmer. Netværket har som mission at inspirere, udvikle og fremme virksomhedernes sociale ansvar.

Pressekontakt

Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534