Gå til indhold
Et fritidsjob giver fordele for både virksomhederne og de unge. Her er det Kalle Jørgensen (t.v.) og Frederik Madsen, som arbejder hos Ejner Hessel.
Et fritidsjob giver fordele for både virksomhederne og de unge. Her er det Kalle Jørgensen (t.v.) og Frederik Madsen, som arbejder hos Ejner Hessel.

Pressemeddelelse -

Fritidsjob skærper unges erhvervsinteresse

Denne pressemeddelelse er udsendt i samarbejde med Viborg Kommune: 

Flere undersøgelser viser, at unge har større sandsynlighed for at tage en uddannelse eller være i beskæftigelse senere i livet, hvis de har haft et fritidsjob. Et projekt i Viborg Kommune med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond skal derfor sikre, at flere virksomheder åbner dørene og giver 13-17-årige mulighed for at få den første kontakt til arbejdsmarkedet.

Der er mange regler at holde styr på, når en virksomhed ansætter en ung mellem 13 og 17 år i et fritidsjob. For nogle virksomheder virker reglerne så komplicerede, at de ikke orker at sætte sig ind i dem, og derfor lader de helt være med at ansætte unge under 18 år.

Det er en skam, mener formand for Beskæftigelsesudvalget i Viborg Kommune, Anders Bertel.

Ifølge ham går arbejdsgiverne glip af en oplagt chance for at gøre netop deres virksomhed attraktiv for fremtidens arbejdsstyrke.

- I mange brancher vil kampen om at sikre sig de rigtige medarbejdere med de rette kompetencer fortsætte mange år ud i fremtiden. Her vil de virksomheder, som de unge kender i forvejen fra et fritidsjob, have en fordel, siger han.

Viborg Kommune har derfor siden årsskiftet 2021/2022 samarbejdet med Videnshuset Cabi om det treårige projekt "Sammen om Fritidsjob". Projektet har økonomisk opbakning fra Den A.P. Møllerske Støttefond med 5,11 mio. kr. Målet med projektet er at sikre, at langt flere af kommunens unge mellem 13 og 17 år får kontakt til arbejdsmarkedet gennem et fritidsjob.

- En række undersøgelser fra blandt andet Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, viser, at et fritidsjob øger unges trivsel og mentale sundhed, baner vejen for mere uddannelse udover grundskolen, mindsker risikoen for at ryge ud i kriminalitet og sænker sandsynligheden for en tilværelse med hyppig kontakt til jobcentret senere i livet. Så der er mange gode grunde til, at vi har involveret os i projektet, forklarer Anders Bertel.

Nye muligheder for skoletrætte unge
Som led i "Sammen om Fritidsjob" er der ved at blive opbygget et korps af frivillige erhvervsmentorer. De skal hjælpe med at gøre op til 1.000 virksomheder i kommunen på tværs af otte forskellige brancher opmærksomme på værdien af at skabe fritidsjob.

En af erhvervsmentorerne er René Holm, direktør hos produktionsvirksomheden Arminox i Mønsted, der laver murbindere i rustfrit stål. Han fortæller, at flere medarbejdere i hans virksomhed i sin tid er kommet ind på arbejdsmarkedet via et fritidsjob.

- I Arminox har vi altid været gode til at samle nogle af de unge op, der ikke syntes, det var sjovt at gå i skole. De fik et fritidsjob nogle timer om ugen, og flere af dem er stadig hos os - nu som almindeligt ansatte, fortæller han.

René Holm vil gerne ansætte fritidsjobbere, men de lovmæssige krav til at have unge under 18 år ansat i en virksomhed med store maskiner og tunge produkter er blevet skærpet så meget, at et fritidsjob i produktionen ikke kan lade sig gøre.

- Men vi skal nok finde nogle opgaver til den elev fra 8. eller 9. klasse, der gerne vil lidt væk fra bøgerne. Et fritidsjob lærer jo de unge noget, de ikke kan læse sig til i en bog. Det handler om, hvordan livet på en arbejdsplads fungerer, og hvad det vil sige at indgå i et arbejdsfællesskab, tage ansvar for en opgave og tjene sine egne penge, slutter René Holm.

Vækker de unges interesse for et fag
En af de virksomheder, der benytter sig flittigt af unge i fritidsjob, er lastbil- og personvognsforhandleren Ejner Hessel i Viborg. Virksomheden har konstant fire-fem arbejdsdrenge under 18 år tilknyttet værkstedet. De er typisk ansat, indtil de går ud af folkeskolen eller skal videre på efterskole, fortæller værkfører Steffen Tonsgaard.

- De fejer i værkstedet, tørrer af og rydder op på værktøjsbordene og samler affald og papir sammen. Samtidig kommer de til at kende miljøet på en arbejdsplads som vores, hvor jargonen nok er lidt anderledes end den, de er vant til fra folkeskolen.

For Ejner Hessel har ansættelse af unge i fritidsjob ikke kun et praktisk sigte. Det er også et led i en bevidst strategi om at gøre virksomheden attraktiv over for potentielle fremtidige medarbejdere, forklarer Steffen Tonsgaard.

- Det kan godt være svært at skaffe lærlinge til mekanikerfaget lige nu. Vi håber selvfølgelig, at nogle af arbejdsdrengene holder lidt ekstra øje med, hvad der egentlig sker på værkstedet. Så måske får de selv lyst til at gå i lære hos os på et senere tidspunkt.

Fakta: Sammen om Fritidsjob
Projektet løber fra 2022-2024 og koster samlet 8,81 mio. kr. Det er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond med 5,11 mio. kr. Resten finansieres af Viborg Kommune med 3,16 mio. kr. og Cabi med 0,54 mio. kr.

I løbet af projektperioden bliver der blandt andet:

 • etableret workshops, hvor de unge bliver gjort klar til et fritidsjob
 • skabt et korps af frivillige erhvervsmentorer
 • oprettet et virksomhedsnetværk med fritidsjobfokus
 • udarbejdet brancheguides til virksomheder og fritidsjobguide til forældre
 • afholdt webinarer for virksomheder og andre kommuner.

Målet med "Sammen om Fritidsjob er, at:

 • 6.400 unge og deres forældre på tværs af Viborg Kommune får viden om værdien ved fritidsjob
 • 1.100 forældre med børn i aldersgruppen 13-17 år er introduceret til Talentværkstedets tilbud, som finder sted på Viborg Ungdomsskole
 • 350 unge i aldersgruppen 13-17 år gennemfører et forløb i Talentværkstedet
 • 280 unge i aldersgruppen 13-17 år har fastholdt et fritidsjob i minimum seks måneder
 • 1.000 virksomheder på tværs af otte brancher er vejledt i at skabe og fastholde fritidsjob
 • 365 forældre, der har en sag i jobcentret og børn i aldersgruppen 13-17 år, er vejledt i at støtte deres børn i at have et fritidsjob.

Yderligere oplysninger
Anders Bertel, formand for Beskæftigelsesudvalget i Viborg Kommune, tlf. 41 71 95 25, mail: andb@viborg.dk

Jette Fabian, afdelingsleder i Jobcenter Viborg, Viborg Kommune, tlf.: 87 87 40 49 mail: jef@jobcenterviborg.dk.

Trine Rask Thomsen, seniorkonsulent i Cabi, tlf.: 20 65 86 97, mail: tri@cabiweb.dk.

Emner

Kategorier


Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

 • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
 • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
 • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Kontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Henrik Boye Ebbesen

Henrik Boye Ebbesen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse og kommunikation 3066 1688

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark