Gå til indhold
Flere veteraner skal ind i virksomhederne

Pressemeddelelse -

Flere veteraner skal ind i virksomhederne

Danske veteraner er en ressource, og vi skal støtte dem, der har brug for det i at komme ind på det civile arbejdsmarked, når deres tid i forsvaret er slut. Det mener Klaus Bolving, CEO i Censec, som er et branchenetværk for virksomheder, der fremstiller udstyr til forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien.

Over 30.000 danske soldater har siden 90’erne været udsendt til krigs- og brændpunkter rundt om i verden. Soldater er kendt for at være meget loyale kollegaer, holdspillere og stærke til at løse problemer under pres.

Men for en del er overgangen fra en militær karriere til et civilt arbejdsliv en stor omvæltning. Derfor kan nogle veteraner have brug for en målrettet støtte til at få og fastholde et job. Det kan fx være sparring på at oversætte militære kompetencer til civile, og til at få kontakt til virksomheder.

Projektet Veteraner i job – fra brændpunkt til beskæftigelse er et landsdækkende projekt, som skal understøtte ledige veteraners vej i civil beskæftigelse. – Og det er der brug for, mener Klaus Bolving, CEO i Censec. Derfor har han sagt ja til at være med i projektets følgegruppe.

”Det kan være en helt særlig HR-kunst at få veteraner i job, og der skal være en professionel indsats, som kan støtte op om dem, der har brug for det. Det vil jeg gerne være med til at påvirke. Man skal ikke se veteraner som personer med begrænsninger, men som personer der kan noget andet. På grund af de oplevelser, de har haft under deres udsendelser, så kender de sig selv ekstremt godt,” siger Klaus Bolving.

Han forklarer videre, at for virksomheder, der vil ind på det amerikanske marked, kan det være en fordel at have veteraner ansat.

”I USA er en veteran en helt. Der er en helt anden respekt om dem, og hvis en udenlandsk virksomhed har veteraner ansat, kan det nogle gange være en konkurrencefordel, der gør, at man bliver valgt frem for andre, hvis man skal eksportere til USA,” siger Klaus Bolving.

”Mange virksomheder har brug for arbejdskraft. Og her kan det være en god idé at lede efter alternative rekrutteringsveje og fx tage en veteran ind. Men det kan være nødvendigt at være særligt tydelig på, at døren står åben også selv om der kan være nogle udfordringer, som skyldes eftervirkninger af en eller flere udsendelser”, siger projektleder Ea Nielsen.

FAKTA:

  • Veteraner i job – fra brændpunkt til beskæftigelse er sat i værk for midler fra satspuljen. Formålet er at støtte veteraner uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet til at få kontakt til virksomhederne.
  • Videns- netværks- og konsulenthuset Cabi er projektejer, og samarbejder med relevante parter for at gennemføre projektet.
  • Projektets indsats består bl.a. af udvikling af CV- og karriereværktøjer, som kan bidrage til at oversætte veteraners kompetencer til det civile arbejdsmarked. Opkvalificering af veterankoordinatorer i kommunerne. Og netværksinitiativer, som skaber kontakt mellem veteraner og virksomheder.
  • Følgegruppen består af 10 personer, som tæller bl.a. virksomhedsledere, militærfolk, forskere og organisationsfolk. Det første møde i følgegruppen var den 6.6.2018.

Se mere om projektet og hele følgegruppen på www.cabiweb.dk/veteraner

Emner

Tags


Cabi er en non-profit organisation under Beskæftigelsesministeriet. Vi formidler rådgivning, viden og værktøjer til virksomheder og jobcentre om, hvordan man i praksis får succes med at ansætte og fastholde mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Fx personer fysisk eller psykisk handicap, sociale problemer eller sygdom.

Sammen med jobcentre og virksomheder skaber vi løsninger, der forandrer og virker i praksis, så flere kommer i job.

VirksomhedsnetværkCabi er Danmarks største netværk af socialt ansvarlige virksomheder med over 5.500 medlemmer. Netværket har som mission at inspirere, udvikle og fremme virksomhedernes sociale ansvar.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef Kommunikation og marketing 4128 4126

Relaterede nyheder