Gå til indhold
Cabi kan fortsætte efter aftalen om finansloven, som blev præsenteret søndag.
Cabi kan fortsætte efter aftalen om finansloven, som blev præsenteret søndag.

Pressemeddelelse -

Finansloven sikrer fortsat drift af Cabi

Med aftalen om finansloven er videns- og netværkshuset Cabi sikret sin fortsatte drift gennem de kommende år. Toneangivende organisationer, virksomheder og forskere har under de svære forhandlinger vist massiv opbakning til Cabi, og direktør Mette Rønnau takker for den overvældende støtte.

”Det har været et ekstremt hårdt forløb, hvor der har været alvorlig usikkerhed om Cabis fremtid, men med midlerne fra finansloven og SSA-reserven kan vi i Cabi også de kommende år fortsætte vores arbejde med at hjælpe virksomheder og kommuner med at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked. Vi har undervejs fået massiv opbakning fra erhvervsliv, organisationer, professorer og kommuner, og det kan vi ikke takke nok for,” siger Mette Rønnau, direktør i Cabi.

I regeringens finanslovsudspil var der lagt op til at fjerne hele Cabis offentlige bevilling med den begrundelse, at staten skal spare på eksterne konsulenter. Det til trods for, at konsulentydelser kun udgør ca. 10 procent af Cabis omsætning. I sidste ende blev besparelsen af Cabi dog taget af bordet, og videnshuset har også fremover en offentlig bevilling på 18 millioner kr. om året. Det er på niveau med de foregående år.

Fem store organisationer med opbakning

Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation, KL, Danske Handicaporganisationer og Lederne har undervejs i forhandlingerne sendt en støtteerklæring til Cabis arbejde, hvor de bl.a. skriver, at:

”Cabi bibringer jobcentre og virksomheder viden og inspiration, så flere mennesker med udfordringer af helbredsmæssig og social karakter kan blive fastholdt eller inkluderet på arbejdsmarkedet."

Erhverv Aarhus, 3F Aarhus og LO Aarhus har ligeledes tilkendegivet deres opbakning til Cabi gennem en støtteerklæring sendt til finansminister Nicolai Wammen (S). Denne støtteerklæring er siden blevet underskrevet af over 400 personer.

Direktør: Vi er blevet mødt med enorm anerkendelse

”Det mest overvældende er, at vi har fået opbakning fra så mange forskellige kanter. Vi har fået underskrifter fra topfolk i store virksomheder, universitetsprofessorer, VVS-installatører, organisationsfolk, socialrådgivere, ledere i jobcentrene og veterankoordinatorer. Det viser, hvor bredt Cabi når ud, når mennesker med så forskellige positioner kan bruge os til noget, og det skal vi også. Jeg er meget taknemmelig over den enorme anerkendelse, vi er blevet mødt med,” siger Mette Rønnau.

”Langt de fleste af Cabis midler går til at stille lovstof, viden og værktøjer gratis til rådighed for kommuner og virksomheder samt drive netværk for virksomheder, så flere af samfundets svageste kan komme ind på arbejdsmarkedet. Det arbejde kan vi nu fortsætte,” fortsætter hun.

Også Cabis bestyrelse har spillet en aktiv rolle i at sikre videnshusets fortsatte eksistens, og bestyrelsesformand Mogens Lindhard, som også er Head of Global Social Responsibility i pumpekoncernen Grundfos er meget tilfreds med, at det lykkedes.

”Cabi har fået en enorm stor opbakning, hvor samarbejdspartnere fremhæver Cabis enestående høje troværdighed og faglighed med bl.a. at gøre viden om det rummelige arbejdsmarked praksisnær i hele Danmark. Derfor er jeg naturligvis meget glad for, at Cabi fastholder bevillingen, hvilket jeg ser som en anerkendelse af Cabis gode og professionelle arbejde”, siger Mogens Lindhard.

FAKTA: Cabis økonomi

  • Videns- og netværkshuset har en offentlig bevilling på 18 millioner kr. årligt. Det svarer til to tredjedele af Cabis fulde finansiering.
  • De 18 millioner kr. i offentlig bevilling består af:
    • 8,4 millioner kr. årligt fra SSA-reserven i 2021, 2022 og 2023. Samt 4,2 millioner kr. i 2024.
    • 9,6 millioner kr. årligt fra finansloven 2021.
  • I 2020 har Cabi været markedsfinansieret med 4,2 millioner kr.

Emner

Kategorier


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Kontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark