Gå til indhold
Få sat kroner og ører på det samfundsansvar, I ta'r

Pressemeddelelse -

Få sat kroner og ører på det samfundsansvar, I ta'r

Hvad bidrager din virksomhed med til samfundet, når den ansætter mennesker på ”kanten af arbejdsmarkedet”? Med online-værktøjet ”Den Sociale Beregner” kan man hurtigt og enkelt få sat tal på, hvad I sparer samfundet for i offentlige ydelser og bidrager med i øgede skatteindtægter.

Danske virksomheder bidrager med hundredevis af millioner kroner til den danske statskasse ved at give folk, der har haft længere tids arbejdsløshed – eller udsatte borgere – en chance. Nu kan virksomhederne helt konkret se, hvordan de hjælper det danske samfund. Fra i dag kan virksomhederne selv gå ind på www.densocialeberegner.dk og se hvad de sparer samfundet for i kroner og ører.

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) og Videns- og netværkshuset Cabi lancerede Den Sociale Beregner ifm. kick off på en dansk Verdensmålsbevægelse* 27. februar 2018. Beregneren er med til på et objektivt grundlag at sætte fokus på den værdi, det har for både samfundet og virksomheden, at virksomheden tager et ansvar og ansætter mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

ISS Danmark er en af de virksomheder, som allerede haft mulighed for at teste beregneren. Efter en tur i beregneren viser tallene, at ISS Danmark på et år har sparet det danske samfund for knap 11 mio. kr. i offentlige ydelser og været med til at generere godt 6 mio. kr. i øgede skatteindtægter: dvs. en samlet samfundsmæssig gevinst på godt 17 mio. kr. årligt. Regnes de personer, som efter forløb i ISS er blevet ansat i andre virksomheder, med, er den samlede samfundsmæssige gevinst på mere end 30 mio. kr. Her er der tale om den direkte besparelse, og den reelle samfundsmæssige gevinst er ofte større, når der medregnes øvrige positive effekter ved beskæftigelse (værdien af det udførte arbejde, besparede omkostninger til aktivering etc.).

”Vi har i ISS gennem mere end 20 år samarbejdet med det offentlige om at hjælpe udsatte ledige i beskæftigelse. Vi har aldrig været i tvivl om, at det kunne betale sig – både for den enkelte, for os som virksomhed og for samfundet. Men vi er glade for, at vi med den sociale beregner nu for alvor kan dokumentere, hvad vores indsats er værd i kroner og ører,” siger Flemming Bendt, adm. direktør for ISS Danmark

”Ved at give de mennesker, der har brug for det, en ekstra hånd får virksomheden ikke alene den fornødne arbejdskraft, men bidrager også til samfundet. Både i form af de offentlige ydelser, som spares, når denne gruppe kommer i job samt i form af de øgede skatteindtægter, som de kommer til at bidrage med. Det regnestykke kan virksomheder fx bruge i deres CSR rapportering, som et supplement til de gode menneskelige historier,” siger Christina Schultz, sekretariatsleder, VFSA.

De grupper, der regnes som værende ”i udkanten af arbejdsmarkedet” er mennesker, der har været arbejdsløse i mere end et halvt år - som har været i et forløb med enten løntilskud eller virksomhedspraktik. Beregningerne bygger på de besparede ydelsesudgifter, der er forbundet med de pågældende ydelser samt den øgede skatteindtægt, og der er således tale om garanterede minimumsbesparelser.

Virksomheder, der er socialt ansvarlige, bidrager til målet i FNs Verdensmål nummer 8 – ”Anstændige jobs og økonomisk vækst.”

* Note: Den danske Verdensmålsbevægelse vil gøre FNs Verdensmål til Hverdagsmål. Bevægelsen kickstartes ved en event i København tirsdag 27. februar. https://www.facebook.com/iLoveGlobalGoals/


FAKTA

SÅ ENKELT ER DET AT FÅ TAL PÅ SIT SAMFUNDSENGAGEMENT

Beregneren estimerer den minimumsgevinst, som virksomheder bidrager til samfundet med, når de ansætter personer fra kanten af arbejdsmarkedet.

Beregneren bygger således på to simple parametre.

  1. De besparede offentlige ydelsesudgifter til forsørgelse
  2. De øgede skatteindtægter

(Der tages altså ikke hensyn til de afledte effekter såsom besparede aktiverings- og sundhedsudgifter, lavere kriminalitet, lavere udgifter til boligstøtte m.v.)

***

I løbet af marts og april afholder VFSA i samarbejde med VirksomhedsnetvækCabi fem workshops der tager udgangspunkt i de to værktøjer med det formål at måle og synliggøre virksomhedens sociale ansvar. Se mere på Cabis hjemmeside

For yderligere information:

Kontakt: Christina Schultz, sekretariatsleder VFSA, mobil: 72 21 74 83, cs@vfsa.dk eller presserådgiver Lone Berning, mobil: 40 63 85 54, lone@heagenda.dk

Se den sociale beregner på http://vfsa.dk/den-sociale-beregner-2

Related links

Emner

Kategorier


Cabi er en non-profit organisation under Beskæftigelsesministeriet. Vi formidler rådgivning, viden og værktøjer til virksomheder og jobcentre om, hvordan man i praksis får succes med at ansætte og fastholde mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Fx personer fysisk eller psykisk handicap, sociale problemer eller sygdom.

Sammen med jobcentre og virksomheder skaber vi løsninger, der forandrer og virker i praksis, så flere kommer i job.

VirksomhedsnetværkCabi er Danmarks største netværk af socialt ansvarlige virksomheder med over 5.500 medlemmer. Netværket har som mission at inspirere, udvikle og fremme virksomhedernes sociale ansvar.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Malene Boel Kristensen

Malene Boel Kristensen

Pressekontakt Marketingkoordinator Kommunikation og Marketing 2099 7771

Relateret materiale

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark