Gå til indhold
Virksomheder og kommunerne på Lolland-Falster er gået sammen i en succesfuld indsats, som skaber job til udsatte
Virksomheder og kommunerne på Lolland-Falster er gået sammen i en succesfuld indsats, som skaber job til udsatte

Pressemeddelelse -

Evaluering: Rekruttering fra kanten får udsatte borgere i job

En midtvejsevaluering fra VIVE viser, at indsatsen Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster får borgere, som er langt væk fra arbejdsmarkedet i job. Vi er i stand til at løfte en kæmpe opgave, når alle parter er villige til at investere i det, mener projektleder.

I Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster er Lolland og Guldborgsund Kommune gået sammen med bl.a. det lokale erhvervsliv, 3F og videns- og netværkshuset Cabi om en indsats, der skal dæmpe den mangel på arbejdskraft, som virksomhederne på sigt vil komme til at mangle. Og samtidig skal flere af samfundets udsatte borgere komme i job. Det er en indsats, som er støttet af Den A. P. Møllerske Støttefond.

Midtvejsevalueringen, som er foretaget af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, viser, at frem til december 2019 har omkring 400 virksomheder og 663 borgere været en del af indsatsen. Heraf har ca. hver sjette borger opnået tilknytning til arbejdsmarkedet i form af fx ordinært arbejde, fleksjob eller er påbegyndt uddannelse.

Det er et positiv resultat, da de borgere, som er en del af indsatsen, er socialt udsatte med betydeligt komplekse problemstillinger, fremgår det af evalueringen.

I stand til at skabe forandring

Trine Thomsen, seniorkonsulent hos Cabi og overordnet leder af Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster er meget tilfreds med resultaterne, som er kommet i hus på stort engagement fra alle involverede, siger hun.

”Det er en kæmpe opgave at lykkes med, når vi har at gøre med mennesker, som i mange tilfælde er rigtig langt fra arbejdsmarkedet. Men virksomhederne, jobcentrene i de to kommuner, Business Lolland-Falster, 3F, Erhvervspark Lolland og alle andre parter i projektet har været villige til at investere i det. Og når vi gør det, er vi i stand til at skabe en forandring til fordel for virksomheder og mennesker, som har det svært,” siger Trine Thomsen.

”I foråret og henover sommeren har vi været ramt af corona-krisen, som satte nogle aktiviteter på pause. Men vi fortsætter, og vi forsøger nu at skabe jobåbninger inden for rengøring og afspritning, som corona-krisen har ført med sig. Og vi skal også skabe job i forbindelse med Femern-forbindelsen,” fortsætter hun.

Borgmester: Det er en klar gevinst for vores virksomheder

Fra de to kommuner er der også stor tilfredshed med de resultater, som er skabt gennem Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster.

”Det er godt at se, at indsatserne for at hjælpe flere ind på arbejdsmarkedet virker. Først og fremmest gør det en positiv forskel for alle dem, som nu oplever glæden ved at blive en del af et arbejdsfællesskab. Samtidig er det en klar gevinst for vores virksomheder, som har brug for arbejdskraften både nu og fremover med den rivende udvikling, der er i gang på Lolland. Med det her projekt slår vi to fluer med et smæk,” siger borgmester i Lolland Kommune Holger Schou Rasmussen (S).

”Der er plads til og brug for alle på arbejdsmarkedet, og det viser projektet på fornemmeste vis. Jeg er glad for, at vores lokale virksomheder, store som små, har kunnet se ideen i at investere i og rekruttere medarbejdere på en ny måde, hvor de samtidig tager medansvar for at få nogle af dem langt uden for arbejdsmarkedet i job og ind i et fællesskab. Derudover har vi gennem projektet fået styrket samarbejdet mellem den enkelte borger, kommunen og arbejdsmarkedet, og det ser ud til at give resultater,” siger Ole K. Larsen (V), 2. viceborgmester i Guldborgsund Kommune og formand for kommunens beskæftigelsesudvalg.

Rekruttering fra Kanten på Lolland-Falster løber frem til udgangen af 2021, og målet er, at mindst 850 borgere får tilknytning til arbejdsmarkedet gennem konkrete forløb i virksomheder. Ud af disse borgere er målet, at 550 personer opnår beskæftigelse på ordinære timer. Derudover skal mindst 400 virksomheder deltage i indsatsen.

KONTAKT

  • Seniorkonsulent Trine Thomsen, Cabi: 2065 8697 / tri@cabiweb.dk
  • Kommunikationskonsulent Camilla Stockholm Andersen, Lolland Kommune: 2345 5633 / casn@lolland.dk
  • 2. viceborgmester og formand for beskæftigelsesudvalget, Ole K. Larsen, Guldborgsund Kommune, 2518 0398

Yderligere kontakt

  • Kommunikationsmedarbejder Jakob Rom Johansen, Cabi: 2065 8534 / jrj@cabiweb.dk

Fakta om Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster

Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster er et partnerskab mellem Lolland og Guldborgsund Kommune, Business Lolland Falster, 3F, Erhvervspark Lolland, videns- og netværkshuset Cabi samt analysevirksomheden LG Insight. Initiativet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Læs mere på Cabis hjemmeside

Emner

Kategorier


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Henrik Boye Ebbesen

Henrik Boye Ebbesen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse og kommunikation 3066 1688

Relateret materiale

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark