Gå til indhold
En evaluering fra Epinion viser, at Cabi er en vigtig spiller på beskæftigelsesområdet.
En evaluering fra Epinion viser, at Cabi er en vigtig spiller på beskæftigelsesområdet.

Pressemeddelelse -

Evaluering: Cabi spiller en helt central rolle på beskæftigelsesområdet

Epinion har i foråret 2020 foretaget en grundig evaluering af videns- og netværkshuset Cabi gennem en række kvantitative og kvalitative undersøger, og evalueringen viser bl.a., at Cabi spiller en helt central rolle på beskæftigelsesområdet.

Cabi har til formål at fremme rummeligheden på arbejdsmarkedet og virksomhedernes sociale engagement. Brugerne af Cabi er langt overvejende virksomheder og kommuner, og evalueringen viser, at Cabi leverer ydelser af en høj kvalitet og med stor brugertilfredshed. Ydelserne opleves generelt at skabe en effekt i forhold til at forebygge sygefravær og nedslidning og at fastholde og inkludere udsatte på arbejdsmarkedet.

Ingen andre leverer samme viden

Ifølge evalueringen opleves der ikke at være andre aktører på området, der som Cabi formår at levere konkret og praksisnær viden om rummelighed på arbejdsmarkedet og skabe netværk mellem virksomheder.

Og evalueringen viser også, at det sandsynligvis vil have en negativ effekt for virksomhedernes lyst og evne til at arbejde med social ansvarlighed, hvis Cabis offentlige bevilling blev reduceret.

Direktør: Tak for opbakningen

Mette Rønnau, direktør hos Cabi, er meget glad for evalueringen og takker i den forbindelse kommuner, virksomheder, organisationer og andre samarbejdspartnere.

”Jeg er fantastisk taknemmelig for den enormt positive tilbagemelding, vi har fået. Jeg er især glad for, at jobcentre og virksomheder ser os som en relevant partner med høj troværdighed og stærk faglighed, og at vi får målrettet vores ydelser til deres behov, så det kan blive til god praksis derude,” siger Mette Rønnau.

”Når jeg læser evalueringen, kan jeg også se den kæmpe holdindsats, der ligger bag fra alle hjørner af organisationen. Det er en afgørende forudsætning for, at så høj en andel af vores samarbejdspartnere er tilfredse med det, vi leverer,” fortsætter hun.

Mette Rønnau hæfter sig dog også ved, at der ifølge evalueringen er et begrænset kendskab til Cabi blandt danske virksomheder.

”Vi oplever en helt utrolig loyalitet og et stort engagement blandt medlemmerne i VirksomhedsnetværkCabi, og det er der et kæmpe potentiale i for at nå ud til den brede del af erhvervslivet. En del af forklaringen er selvfølgelig, at vi ofte fungerer indirekte, når jobcentrene har fået viden fra os, som de kan bruge i deres arbejde med virksomhederne. Det ændrer dog ikke på, at virksomhederne skal vide, at vi er der, og at de kan bruge os,” siger hun.

Jobcentre og virksomheder er meget tilfredse

I forbindelse med evalueringen har Epinion bl.a. foretaget surveys blandt ledere i jobcentre og blandt de knap 4.700 virksomheder, der er medlem af VirksomhedsnetværkCabi. 86 procent af lederne i jobcentrene og 92 procent af medlemmerne i VirksomhedsnetværkCabi er tilfredse eller meget tilfredse med Cabis ydelser.

”Cabis styrke er, at de favner bredt, og at de er rettet imod virksomhederne. Særligt som lille eller mellemstor virksomhed er man skræmt over udgiften til rådgivning, men Cabi gør viden tilgængelig for alle,” lyder det fra en virksomhed i evalueringen.

Fakta: Evaluering af Cabi

 • Epinion har gennemført en evaluering af Cabis ydelser og aktiviteter i foråret 2020.
 • Evalueringen har fokuseret på tre ting:
  • Lever Cabi op til sit vedtægtsbestemte formål om at fremme rummeligheden på arbejdsmarkedet og virksomhedernes sociale engagement.
  • Opfylder Cabi sine strategiske pejlemærker.
  • Hvilken rolle spiller Cabi på beskæftigelsesområdet nu og i fremtiden.
 • 90 procent af lederne i jobcentrene anvender Cabi, og 86 procent er tilfredse eller meget tilfredse med Cabis ydelser.
 • VirksomhedsnetværkCabi udgøres af knap 4.700 unikke virksomheder og godt 6.200 personer. 92 procent af medlemmerne af VirksomhedsnetværkCabi er tilfredse eller meget tilfredse med Cabis ydelser.
 • For medlemmerne af VirksomhedsCabi er Cabi den mest søgte sparringspartner – foran jobcentre og branche/interesseorganisationer.
 • For jobcentre er Cabi den næstmest søgte sparringspartner kun overgået af andre jobcentre.

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og konsulenthus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

 • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
 • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
 • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126

Relateret materiale

Relaterede nyheder

Bedre arbejde til flere

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark