Gå til indhold
Cabi får nu opbakning fra erhvervslivet forud for afgørende finanslovsforhandlinger
Cabi får nu opbakning fra erhvervslivet forud for afgørende finanslovsforhandlinger

Pressemeddelelse -

Erhvervsliv bakker massivt op om videnshus før afgørende finanslovsforhandlinger

En lang række erhvervsfolk fra virksomheder i hele landet har skrevet under på en støtteerklæring til videns- og netværkshuset Cabi, som bl.a. understøtter, at virksomheder kan hjælpe socialt udsatte og sårbare ind på arbejdsmarkedet. Men fremtiden tegner usikker for Cabi, da videnshusets offentlige bevilling indgår i forhandlingerne om næste års finanslov. FH, DA, KL og Lederne bakker også op.

”Det er helt forkert at slå ned på Cabi nu med et arbejdsmarked, som står til at skulle omstille sig markant. Mange udsatte står i en mere sårbar situation nu, end før coronakrisen. Virksomhederne er pressede, og det kan gøre det endnu sværere for udsatte at få en chance,” siger Dan Boyter, direktør for Pressalit A/S.

Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Arbejdsgiverforening, KL, Danske Handicaporganisationer og Lederne har også indsendt et støttebrev til fordel for Cabi. - Læs det her

Videns- og netværkshuset Cabi har til opgave at indsamle viden om, hvordan socialt udsatte og sårbare kan komme ind på arbejdsmarkedet og videreformidle den viden til landets virksomheder og kommuner med målet om at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked.

Det er typisk ledige med andre udfordringer end blot ledighed, fx personer, der er nedslidte, har fysiske eller psykiske udfordringer eller misbrug.

Men efterhånden som forhandlingerne om næste års finanslov spidser til, trækker mørke skyer ind over det landsdækkende videnshus. I regeringens finanslovsudspil er hele Cabis offentlige bevilling på 18 mio. kr. fjernet. Det svarer til to tredjedele af Cabis fulde finansiering. Begrundelsen sker ud fra en betragtning om, at staten skal spare på eksterne konsulenter. Men staten anvender kun Cabi som konsulenter i meget begrænset omfang. Derfor vil en fortsat bevilling til Cabi blot minimalt påvirke statens ambitioner om at nedbringe brugen af konsulenter.

Langt de fleste af Cabis midler går til at stille viden og værktøjer gratis til rådighed og drive netværk for virksomheder, så flere af samfundets svageste kan komme ind på arbejdsmarkedet.

”Cabi er de eneste, som gør viden om det rummelige arbejdsmarked praksisnær i hele Danmark,” siger Mogens Lindhard, bestyrelsesformand i Cabi og Head of Global Social Responsibility i pumpekoncernen Grundfos.

Støtteerklæring fra erhvervslivet

Usikkerheden om Cabis finansiering har fået over 140 erhvervs- organisationsfolk, m.fl. til at skrive under på et støttebrev til fordel for Cabi. Blandt underskriverne er topfolk i store virksomheder som Pressalit A/S, Enemærke & Petersen A/S og INCUBA A/S, men også mindre virksomheder som fx Hounö, tømrervirksomheden Egon Olsen & Søn A/S og Huset Venture har skrevet under.

Erhverv Aarhus, 3F og LO i Aarhus har taget initiativet til støttebrevet, som er sendt til finansminister Nicolai Wammen (S). Her advares det bl.a. om, at: ”Hovedparten af Cabis grundbevilling går til at understøtte, at flere virksomheder lykkes med at inkludere og fastholde socialt udsatte og sårbare på arbejdsmarkedet.”

Og, at: ”En besparelse på Cabi vil ramme nogle af landets mest udsatte ledige: Mennesker med handicap, sociale udfordringer, sårbare unge m.fl.”

Læs støttebrevet her

Cabi samarbejder med bl.a. entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen A/S om at udbrede socialt ansvar i byggeriet. Også her udtrykkes der brug for Cabi:

”Cabi er en meget vigtig og professionel medspiller for en social ansvarlig virksomhed som vores. Særligt fordi Cabi formår at kombinere deres dybe indsigt i beskæftigelsesområdet med en forståelse af, hvordan virkeligheden ser ud for os virksomheder. Det har enorm værdi, når vi lykkes med at inkludere udsatte borgere i vores arbejdsfællesskaber, men det kommer ikke af sig selv. At vi frit kan trække på Cabis erfaringer og bruge deres værktøjer gør en stor forskel i vores samarbejde med jobcentrene. Vi har brug for Cabi som den uvildige mellemmand, der kender både loven og løsningerne,” siger Peder Johansen, direktør i Enemærke & Petersen A/S.

Evaluering: Cabi er en helt central sparringspartner

Analyse og rådgivningsvirksomheden Epinion har i juni gennemført en evaluering af Cabi, og også her er der massiv opbakning til Cabi fra både virksomheder og kommuner.

Her fremgår det bl.a., at 92 procent af medlemmerne af Cabis virksomhedsnetværk er tilfredse eller meget tilfredse med Cabi.

I evalueringen vurderer Epinion desuden, at ”Cabi har fået placeret sig som en helt central sparringspartner for virksomheder og jobcentre i indsatsen for det rummelige arbejdsmarked.”

Evalueringen viser desuden, at en investering i Cabi på 18 millioner kr. vil være tjent hjem, hvis blot 1,2 personer i hver kommune kommer i job i 13 uger.

”Evalueringen taler sit eget tydelige sprog, og den viser, at Cabi er en unik størrelse med høj faglighed og troværdighed, og som nyder stor opbakning i virksomheder og kommuner i hele landet,” siger Mogens Lindhard.

Underskriv støttebrev - bak op om Cabi

KONTAKT

 • Bestyrelsesformand for Cabi og Head of Global Social Responsibility i Grundfos Mogens Lindhard: 4044 4224 / mlindhard@grundfos.com
 • Direktør for Pressalit A/S Dan Boyter: 4010 2412 / dkb@pressalit.com
 • Direktør for Enemærke & Petersen A/S Peder Johansen: 9137 6708 / pej@eogp.dk

YDERLIGERE KONTAKT

 • Kommunikationsmedarbejder Jakob Rom Johansen, Cabi: 2065 8534 / jrj@cabiweb.dk

FAKTA: CABIS ØKONOMI 2020

Overblik over Cabis økonomi i 2020

 • Finansloven: 7,8 mio. kr.
 • Satspulje grundbevilling: 8,4 mio. kr.
 • Satspulje øremærket projekterne ”CV—og jobportal” og ”Veteraner i job”, 1,9 mio. kr.
 • Fonde og puljer: 5,9 mio. kr.
 • Erhvervsstyrelsen, del af grundbevillingen: 1,8 mio. kr.
 • Markedsfinansieret: 4,2 mio. kr.

Fra Epinions evaluering fremgår det, at en investering i Cabi på 18 mio. kr. vil være tjent hjem, hvis blot 1,2 personer i hver kommune kommer i job i 13 uger.

Related links

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

 • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
 • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
 • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534

Relaterede nyheder