Gå til indhold
Ekspert: Mange reformer presser sagsbehandlere

Pressemeddelelse -

Ekspert: Mange reformer presser sagsbehandlere

Sagsbehandlere i jobcentre er klar til at håndtere de ændringer, reformer af beskæftigelsesindsatsen fører med sig, men der er behov for kompetenceudvikling for at håndtere reformerne, mener ekspert.

Gennem de seneste år er der gennemført mange forandringer af beskæftigelsesindsatsen. Det gælder fx reform af fleksjob og førtidspension i 2012, kontanthjælpsreform i 2013, sygedagpengereform i 2013, beskæftigelsesreform for forsikrede ledige i 2014 og refusionsreformen i 2015.

Det er reformer, som bl.a. påvirker hverdagen i landets jobcentre, og SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har netop offentliggjort en rapport, der analyserer den statslige styring af kommuner og jobcentre.

Rapporten viser, at ledere og medarbejdere i landets jobcentre oplever, at der er en rimelig sammenhæng mellem styringstiltagene i de seneste reformer af beskæftigelsesindsatsen. Men flere ledere og medarbejdere påpeger også i rapporten, at de mange og hurtige ændringer på beskæftigelsesområdet er en udfordring.

Fx når it-systemer, vejledninger og bekendtgørelser ikke har været klar, når ændringerne træder i kraft.

Opbakning til loven er essentiel
”Rapporten bekræfter mig i, at ledere og sagsbehandlere i jobcentrene oplever, at de gennemførte lovændringer faktisk giver mening, og det er essentielt, for ellers ville reformerne have meget svære vilkår,” siger Ella Petersen, seniorkonsulent og jobcenteransvarlig hos videns – og netværkshuset Cabi.

Hun mener dog, at behov blandt medarbejderne i jobcentrene ikke bliver prioriteret højt nok, når lovændringer føres ud i livet.

”Medarbejderne er indstillede på at håndtere de forandringer, der kommer, men det er vigtigt, at forandringerne sker i et tempo, hvor det er muligt at følge med. IT-systemer og vejledninger er én ting, men det er også meget vigtigt, at der er den nødvendige faglige kompetenceudvikling, og der er meget stor forskel på, hvordan jobcentrene håndterer det,” siger Ella Petersen.

”Kompetenceudvikling behøver i denne sammenhæng ikke nødvendigvis at være kurser eller uddannelse. Det er også feedback og sparring fra ledere og kollegaer, eller at man på afdelings- og individuelt niveau simpelthen får tid til at forholde sig til, hvad lovændringerne betyder for egen praksis,” fortsætter hun.

Cabi har gennem årene behandlet de forskellige reformer, og har udgivet inspirationsmateriale om fx fleksjob, refusionsreformen og tværfagligt samarbejde i jobcentret.

Emner

Kategorier


Cabi er en non-profit organisation under Beskæftigelsesministeriet. Vi formidler rådgivning, viden og værktøjer til virksomheder og jobcentre om, hvordan man i praksis får succes med at ansætte og fastholde mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Fx personer fysisk eller psykisk handicap, sociale problemer eller sygdom.

Sammen med jobcentre og virksomheder skaber vi løsninger, der forandrer og virker i praksis, så flere kommer i job.

VirksomhedsnetværkCabi er Danmarks største netværk af socialt ansvarlige virksomheder med over 5.500 medlemmer. Netværket har som mission at inspirere, udvikle og fremme virksomhedernes sociale ansvar.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark