Gå til indhold
Udsatte ledige kommer yderligere bag i køen til arbejdsmarkedet under coronakrisen
Udsatte ledige kommer yderligere bag i køen til arbejdsmarkedet under coronakrisen

Pressemeddelelse -

Coronakrisen går hårdt ud over ledige fra kanten af arbejdsmarkedet

Virksomheder på Lolland-Falster rekrutterede i stor stil arbejdskraft blandt ledige fra kanten af arbejdsmarkedet. Men så ramte coronakrisen med nedlukninger af virksomheder og generel usikkerhed på arbejdsmarkedet. Det har påvirket virksomhedernes rekruttering og deres lyst til at ansætte ledige, som ud over ledighed også har problemer af fx fysisk eller psykisk karakter.

I første halvår af 2020 har kun 1,7 procent af nyansættelserne hos virksomheder på Lolland-Falster været blandt ledige fra kanten af arbejdsmarkedet. I perioden 2015-2019 drejede det sig om hele 10 procent. Det viser en ny analyse, som analysevirksomheden LG Insight har lavet for indsatsen Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster. Det er en indsats, hvor Lolland og Guldborgsund Kommune er gået sammen med det lokale erhvervsliv om at få flere udsatte i job.

Videns- og netværkshuset Cabi er leder af Rekruttering fra Kanten på Lolland-Falster, hvor også LG Insight, 3F og Business Lolland-Falster er en del af indsatsen.

Cabi: Vejen til job bliver endnu længere for udsatte

At virksomhederne nu holder igen med at rekruttere blandt ledige fra kanten af arbejdsmarkedet er ikke overraskende. Men det er bekymrende. Det mener Trine Thomsen, seniorkonsulent hos Cabi og leder af Rekruttering fra kanten fra Lolland-Falster.

”I kølvandet på finanskrisen så vi, at det var dem, der mistede jobbet under krisen, som kom hurtigst i job igen, og det er en tendens, vi ser igen nu. Det er ret naturligt, at nyledige kommer hurtigt i job, men det er også med til at skubbe mere udsatte ledige endnu længere tilbage i køen, end de er i forvejen. Forskning viser, at det er helt afgørende for udsatte ledige at gøre kontinuerlige fremskridt, og det bliver sværere, hvis vejen til arbejdsmarkedet bliver længere. Deres udvikling risikerer at bliver forværret,” siger Trine Thomsen.

Samme tendens i hele landet

Analysen fra LG Insight dækker kun Lolland-Falster, men udviklingen er efter alt at dømme den samme over hele landet. Det forklarer Lars Larsen, partner i LG Insight.

”Al logik taler for, at det er samme tendens, vi ser over hele landet. Det er et reaktionsmønster, vi ser, når der er krise, og arbejdsmarkedet lukker ned. Så bliver det sværere for ledige fra kanten at komme i job. Og på trods af rummelighedsstrategier i virksomhederne, så ansætter man altså fra andre grupper først,” siger Lars Larsen.

Han har også en klar opskrift på, hvad der skal til for at vende udviklingen igen.

”Flere job. Vi skal have gang i væksten igen. Det er ikke ledige fra kanten, som rykker først ind på arbejdsmarkedet, men allerede nu kan vi se, at genbeskæftigelsen er steget efter sommerferie. Det er positivt, og det er det også for ledige fra kanten,” siger Lars Larsen.

Udviklingen på arbejdsmarkedet bliver fulgt tæt i Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster, fortæller Trine Thomsen, som dog også mener, at der er muligheder i, at virksomheder ansætter ledige i fx fleksjob eller småjob.

”Vi arbejder i den kommende tid videre med at lave særligt tilrettelagte opkvalificeringsforløb til borgerne på kanten, så de står klar, når jobåbningerne igen dukker op. Derudover er vi i tæt dialog med virksomhederne om afledte job for målgruppen i forbindelse med Femern-byggeriet, og vi arbejder også på at synliggøre over for virksomhederne, at ledige fra kanten også kan være en gevinst for dem både på den korte og længere bane,” siger hun.

Om Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster

Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster er et partnerskab mellem Lolland og Guldborgsund Kommune, Business Lolland-Falster, 3F, Erhvervspark Lolland, videns- og netværkshuset Cabi samt analysevirksomheden LG Insight. Initiativet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534

Relaterede nyheder