Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Cabi modtager bevilling fra SSA-reserven


SSA-bevilling til videnshuset Cabi baner vejen for, at flere udsatte ledige kan få foden indenfor på arbejdsmarkedet.

Videnshuset Cabi modtager bevilling fra SSA-reserven. Dermed er det økonomiske fundament under Cabis indsats for flere mennesker i arbejde sikret i de kommende år, forudsat at videnshuset også bliver tilgodeset på finansloven.

”Vi anerkender, at der ligger et stort politisk arbejde i at fordele midlerne i SSA-reserven. Derfor er vi på vegne af de mange mennesker på kanten af arbejdsmarkedet glade for, at Cabis arbejde er blevet tilgodeset i forhandlingerne,” udtaler Cabis direktør Mette Rønnau.

Flere end 8600 udsatte ledige i job
Nyheden om, at Cabi modtager bevilling fra SSA-reserven er også godt nyt for virksomheder, der mangler arbejdskraft, da der er forretningsmæssigt potentiale i at ansætte udsatte ledige.

Cabis indsats har stor effekt. Det viser en evaluering foretaget af Realize ApS og Lead Impact i foråret 2023. Baseret på svar fra 1350 respondenter konkluderer evalueringen, at Cabi spiller en unik rolle på beskæftigelsesområdet, og at Cabi i perioden 2020-2023 blandt andet har været medvirkende til, at 8632 ledige er kommet ind på arbejdsmarkedet.

Målrettede indsatser for unge og udsatte ledige.
Med tilsagn om den økonomiske bevilling til videnshuset, vil vejen være banet for, at Cabis målrettede indsatser på en række områder kan fortsætte.

Det gælder blandt andet indsatsen for, at en større andel af de 43.000 unge mellem 15 og 24 år, som hverken er i job eller uddannelse, støttes til at få en retning i livet. Det gælder for eksempel indsatsen for flere fritidsjob til unge med et handicap. 40 procent af de unge, der ikke har uddannelse eller job, har et handicap.

SSA-bevillingen giver også mulighed for at styrke virksomheders kompetencer til at finde veje, så en medarbejder, der har været igennem et kræftforløb eller på anden måde er blevet ramt af noget uforudset, fortsat kan bidrage på arbejdspladsen.

Socialt frikort på Danmarkskortet
Den nationale indsats for at udbrede det sociale frikort i virksomheder er et tredje eksempel på, hvor Cabis bevilling fra SSA-reserven kan gøre en konkret forskel. Frikortet er med til at sikre, at flere sårbare mennesker får en fod indenfor på en arbejdsplads.

”Cabis grundlag for at skabe resultater til gavn for det enkelte menneske og hele familier er afhængig af bevillinger fra finansloven og SSA-reserven. Derfor har det afgørende betydning, at vores ansøgning er blevet imødekommet,” siger Cabis direktør.

Fordelingen af SSA-reservemidlerne
Find aftalepapiret for SSA-reserven her

Emner

Kategorier


Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Kontakt

Dorthe Lundh

Dorthe Lundh

Pressekontakt Presseansvarlig Kommunikation og Marketing 4016 3101
Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark