Gå til indhold
En ny evalueringen anbefaler at styrke indsatsen over for de mest udsatte veteraner
En ny evalueringen anbefaler at styrke indsatsen over for de mest udsatte veteraner

Pressemeddelelse -

Cabi bidrager til styrket indsats over for veteraner

Forsvarsministeriet offentliggjorde for nylig en omfattende evaluering af Danmarks Veteranindsats. Samtidig afsatte partierne bag forsvarsforliget 50 millioner kr. til at styrke indsatsen over for udsatte veteraner. Evalueringen anbefaler, at Cabi medvirker til at løfte den indsats, som skal føre flere af de mest udsatte veteraner i job.

Evalueringsrapporten viser, at der er behov for at styrke indsatsen rettet mod de mest udsatte veteraner. Og det er set i det lys, at partierne i forsvarsforligskredsen nu afsætter 50 millioner kr. bl.a. til at give den indsats et skub.

”Den danske veteranindsats er udviklet og løftet over de seneste år. Men vi er som samfund stadigvæk ikke gode nok til at passe på veteranerne. Jeg mener, at vi skal styrke støtten til særligt de hårdest ramte veteraner i rammen af Veterancentret, som de seneste år har vist sig at være en stærk kapacitet. Vi skylder i den grad at passe på dem, som har været ude for at passe på os. Også når de kommer hjem med ar på krop og sjæl,” siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) til Forsvarsministeriets hjemmeside.

Videns- og netværkshuset Cabi har siden 2017 drevet projektet Veteraner i job – fra brændpunkt til beskæftigelse, hvor målet er at få flere veteraner uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet i civile job. Projektet lukker ved udgangen af 2020. Men ifølge evalueringen vil det give rigtig god mening at videreføre en del af det, der er udviklet i projektet. Det gælder bl.a. en formidlingsportal målrettet henholdsvis virksomheder, veteraner og fagprofessionelle i den beskæftigelsesrettede veteranindsats.

Cabi: Vi skal blive ved med at bygge bro til erhvervslivet

I evalueringsrapporten fremhæves det bl.a., at ”Cabi har udviklet sig til at være en særdeles relevant vidensbank på veteranområdet, og særligt deres portal er et eftertragtet supplement til Veterancentrets tilbud. Cabi og Veterancentret har fra starten af projektet samarbejdet tæt, i konkrete indsatser såvel som ved gensidig faglig sparring. Dette parløb på beskæftigelsesområdet forventes fortsat fremadrettet.”

Cabi har bl.a. gennemført en række jobmatch-arrangementer flere steder i landet, hvor virksomheder og veteraner har haft mulighed for at møde hinanden.

”Det bedste ved det hele er naturligvis, at det, der er udviklet i Fra brændpunkt til beskæftigelse har ført til, at flere er kommet i job, også selvom de kun kan være det få timer om ugen. Og det allerbedste er at opleve den store glæde, det giver både dem, som er kommet i job og de virksomheder, der har taget imod,” siger Ea Nielsen, kommunikations- og projektchef i Cabi.

Hun fremhæver også, at mange af de veteraner, der har deltaget i aktiviteterne i projektet, men ikke er kommet i job endnu, udtrykker, at de har fået en tro på, at det overhovedet kan lade sig gøre for dem at finde en plads på det civile arbejdsmarked.

Fælles indsats

Omdrejningspunktet i Fra brændpunkt til beskæftigelse er, at der skal en fælles koordineret indsats til for at nå i mål.

”Det er vigtigt for mig at sige, at der er mange, som har bidraget til de resultater, vi har nået i projektet. Det gælder virksomheder, veterankoordinatorer i kommunerne, Veterancentrets beskæftigelsesrådgivere og mange flere. Og netop videndeling og koordinering på tværs er noget af det, som det er vigtigt, at vi i Danmark bliver endnu bedre til på veteranområdet”, siger Ea Nielsen.

Download rapport om Danmarks Veteranindsats fra Forsvarsministeriets hjemmeside

KONTAKT:

  • Kommunikations- og projektchef Ea Nielsen, Cabi: 4128 4126 / eni@cabiweb.dk

FAKTA: Veteraner i job – fra brændpunkt til beskæftigelse

Veteraner i job – fra brændpunkt til beskæftigelse er et landsdækkende projekt, som er støttet af satspuljemidler. Projektet skal udvikle viden og værktøjer, som kan styrke ledige, udsatte veteraners muligheder for at komme i job på det civile arbejdsmarked.

Læs mere på Cabiweb.dk/veteran

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534