Gå til indhold
Gennem en målrettet indsats er det lykkes for jobcentret i Lemvig Kommune at skabe stillinger til hele 62 nye voksenlærlinge i 2021.
Gennem en målrettet indsats er det lykkes for jobcentret i Lemvig Kommune at skabe stillinger til hele 62 nye voksenlærlinge i 2021.

Pressemeddelelse -

62 nye voksenlærlinge sikrer arbejdskraften i Lemvig

Lemvig Kommune har succes med at sikre arbejdskraften til lokale virksomheder med voksenlærlinge. Siden 2020 har jobcentret arbejdet intensivt for at hjælpe virksomheder med at få de kompetencer, der skal til for at kunne sikre drift og udvikling nu og i de kommende år.

Jobcentret er på baggrund af de flotte resultater blevet kontaktet af andre kommuner og arbejdsmarkedsorganisationer, for hvad er det, de kan? Hvad er det, de gør, så de i så stort omfang lykkes med at få ledige ind i uddannelse og job?

62 voksenlærlinge er skabt fra 1. januar 2021 til nu. Og der er flere på vej.

Helle Vrist, uddannelses– og virksomhedskonsulent, peger på to grundlæggende tilgange, som har været afgørende for succesen.

 • Jobcentret har handlet på muligheden for kompetenceløft under coronaperioden, hvor der var ekstra gode muligheder for opkvalificering af nuværende eller nye medarbejdere, samt brug af jobrotation under nedlukningen. Desuden har de arbejdet aktivt med muligheden for, at ledige borgere har kunnet få et uddannelsesløft med 110 % i dagpenge, hvis man starter opkvalificering på en ordning, som gælder frem til udgangen af 2022.
 • De har sikret, at alle kolleger i jobcentret er klædt på med basisviden om mulighederne. Der er udarbejdet lamineret infomateriale til alle kollegaer omkring ordningerne (uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen).
 • Nyhedsbrev udsendes løbende til kollegerne med bl.a. ledige voksenlærlingestillinger og information om, i hvilke brancher der er mangel på arbejdskraft i kommunen. 

Mød virksomhederne med nysgerrighed og muligheder

For at kunne hjælpe en virksomhedsleder skal man som virksomhedskonsulent sætte sig ind i den konkrete virksomheds drift og udfordringer på forhånd.

Inden mødet tager Helle Vrist oftest snakken med sine kolleger om, hvilke borgere der kan være aktuelle fra sagsstammer. Hun er desuden dagligt i tæt dialog med uddannelsesambassadøren i jobcentret i forhold til de borgere, der er i gang med et uddannelsesløft eller på vej. CV’er er printet og medbringes, så fokus er på at finde konkrete løsninger under mødet.

På mødet gælder det om at komme med et blankt papir, om at lytte, men også spørge ind til sammensætningen af medarbejderstaben, som den er. Det er Helle Vrists erfaring, at virksomheder ofte ikke ved, hvad de reelt kan få tilskud til. Alt kan være i spil, så tanker og løsninger er i spil på stedet, og dialogen kan føre til flere muligheder.

”Vi hjælper gennem hele forløbet - med godkendelse til at have elever, med uddannelsesaftale, Vitas og med rådgivning på stedet, når vi er i virksomheden,” fortæller Helle Vrist. 

Det kan også handle om brugen af ordninger som fx personlig assistance eller samarbejde med mentor. Det kan være sporskiftemuligheder, jobrotation, hjælp til tosprogede før uddannelsesstart, til ordblinde eller læse- og skrivesvage eller opkvalificering af nuværende medarbejdere og støtte fx via kompetencefonde.

Oftest er Helle Vrist på besøg sammen med uddannelseskonsulenten fra UCH Holstebro, VEU- konsulenten fra Arbejdsmarkedskontoret, og konsulenten fra Erhvervsservice deltager ved behov.

Vi er et team i jobcentret, som skal få det til at lykkes i virksomhederne

For at lykkes med så mange ledige er et godt team en forudsætning - og at man tænker bredt i tiltag. Helle Vrist peger på centrale elementer, bl.a. at man i Jobcenter Lemvig

 • har holdt infomøder for ledige i jobcentret
 • har samtaler med ledige borgere hos 3F sammen med en uddannelseskonsulent fra UCH Holstebro og med deltagelse af uddannelsesambassadøren
 • har holdt politikerne løbende orienteret om status i forhold til opkvalificering
 • har et godt og tæt samarbejde med alle erhvervsskolerne
 • har et tæt samarbejde med arbejdsmarkedskontoret
 • har tænkt uddannelsesløft som et led i vejen tilbage til arbejde efter sygdom.
 • har netværk på tværs til Struer og Holstebro kommuner i forhold til rekrutteringsudfordringer og sparring.

Et stærkt samarbejde mellem erhvervsskoler giver løsninger

For Jobcenter Lemvig består samarbejdet af fire erhvervsskoler i området med UCH Holstebro, Herningsholm, UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern og Skive College.

Derudover er der samarbejde med VUC Holstebro-Lemvig-Struer.

Helle Vrist kører næsten alle virksomhedsbesøg med en uddannelseskonsulent fra UCH Holstebro.

”Vores stærke samarbejde og viden indenfor området gør, at vi lykkes med at hjælpe virksomheden med deres behov. Vi løser udfordringen for virksomheden med blandt andet opkvalificering. Uanset, hvilken erhvervsskole eleven er tilknyttet, eller hvilken kommune borgeren kommer fra, hjælper vi virksomheden hele vejen”.

”Mange tænker og tror, at man skal på SU, når man skal uddannes,” siger Helle Vrist og fortsætter:

”Vi har med tallene vist, at man kan finde løsninger, der sikrer kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne, samtidig med at man bruger de tilskudsmuligheder, der er i disse år.”

Flere faglærte til mange brancher

Siden starten af 2020 har behovet ændret sig markant som følge af coronasituationen. I dag er de mange voksenlærlinge bredt i gang i mange brancher som fx hotel og restauration, lager og logistik, produktionsvirksomheder, bygge og anlæg, kontor, køkken og ernæring samt på sosu-området.

Fem tips til andre jobcentre fra Lemvig og virksomhedskonsulent Helle Vrist:

 • Nøglen er sambesøg. Det har værdi for virksomheden, fordi vi finder løsningen på stedet.
 • Tænk i alle ydelser, tænk hele processen og tro på mennesket
 • Klæd alle kolleger på og spil som et team
 • Sikre koblingerne i systemerne (de tre ben, LKS ) jobcentret, erhvervsskolerne og erhvervsservice.
 • Resultater skabes, når jobcentret agerer på baggrund af en ledelsesbeslutning – man tør og vil det…

Få inspiration til dit arbejde:

- 110 % dagpengeordningen

- Sporskifteordningen

- Jobrotation 

- Jobcentrets mulighed for at yde personlig assistance

- Hjælp til tosprogede ansatte

- Opkvalificering af nuværende medarbejdere og brug af kompetencefonde 

Opkvalificering for medarbejdere, der har brug for noget særligt

Emner

Kategorier


Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

 • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
 • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
 • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Kontakt

Dorthe Lundh

Dorthe Lundh

Pressekontakt Presseansvarlig Kommunikation og Marketing 4016 3101
Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark