Gå til indhold
Unge i Billund skal hjælpes af virksomheder
Unge i Billund skal hjælpes af virksomheder

Nyhed -

Virksomheder i Billund vil hjælpe flere unge

Virksomhedsnetværket PÅ VEJ holdt 6. december kick off-arrangement om, hvordan virksomheder kan hjælpe flere udsatte unge på vej mod job og uddannelse.

Unge, som har svært ved at klare sig i det traditionelle uddannelsessystem, skal også have en chance på arbejdsmarkedet, og det vil virksomhedsnetværket PÅ VEJ i Billund hjælpe med.

PÅ VEJ er skabt af virksomheder, politikere og ildsjæle i og omkring Billund, og nogle af virksomhederne har allerede erfaringer med at tage imod udsatte unge. Disse erfaringer delte de til et kick off-arrangementet 6. december på Gyttegård Golfklub, hvor ca. 70 deltog.

En af erfaringerne er bl.a., at det er vigtigt at stå klar til at hjælpe den enkelte unge på alle tider af døgnet. For der kan indimellem opstå problemer efter arbejdstid og i weekenderne.

”I virkeligheden er det sjældent, det sker, men når det sker, er det vigtigt at kunne træde til,” siger projektleder af PÅ VEJ, Ole Marcussen.

Netværket har søgt midler hos Ole Kirks Fond og KG Hansen Fonden til at ansætte en projektmedarbejder, som kan støtte de unge og virksomhedernes arbejde, og koordinere med Billund Kommune.

Hjælper unge med at få struktur på hverdagen

Cabi har i opstartsfasen af PÅ VEJ gennemført fokusgruppeinterviews med virksomheder og unge for at få deres oplevelser, behov og forslag med i den videre plan for netværket.

”PÅ VEJ gør en stor forskel for de unge. De giver de unge en ny chance, og de møder dem med tillid og meningsfulde opgaver, som de unge kan løse. Det er med til at give struktur på hverdagen, og de får lige så langsomt genvundet selvtilliden. For ofte har de unge mødt mange nederlag, som har gjort, at de har mistet selvtilliden,” siger Jesper Pedersen.

Kick off-arrangementet havde også besøg af to unge, som allerede er blevet hjulpet af netværksvirksomhederne. Lars, som er i gang med at tage kørekort til lastbil og Line, der netop har fået fleksjob i Billund Lufthavn. Hendes budskab til virksomhederne er, at de ikke skal have fordomme eller være bange for at tage de unge til sig.

PÅ VEJ er drevet af virksomheder, som gerne vil gøre en forskel for de unge, og de udveksler erfaringer, så de hele tiden bliver bedre til at arbejde med de unge. Og nogle af virksomhederne hjælper ikke blot de unge med at finde praktikpladser og arbejde:

”Der er også eksempler på, at virksomheder bruger deres netværk til fx at finde en bolig eller hjælpe den enkelte unge i gang med sport. Virksomhederne er en del af lokalsamfundet, og vil gerne sætte et positivt aftryk,” siger Jesper Pedersen.

Læs mere om PÅ VEJ

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534