Gå til indhold
Mennesker, som er uden for fællesskabet, drømmer først og fremmest om meningsfuld beskæftigelse
Mennesker, som er uden for fællesskabet, drømmer først og fremmest om meningsfuld beskæftigelse

Nyhed -

Udsatte vil bare gerne have et arbejde

Udsatte danskeres største ønske er et arbejde - eller bare et sted at gå hen, hvor der er brug for en, så man har en meningsfuld tilværelse . Det viser en ny undersøgelse fra VIVE.

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, VIVE, har i undersøgelsen Bag om fællesskabsmålingen foretaget 78 dybdegående interviews med danskere, som befinder sig på kanten eller helt uden for fællesskabet. 

Det er mennesker, der kæmper med fx stress eller fysiske helbredsproblemer, og som oplever, at de har nok at gøre med at holde sammen på familien og fastholde et job – og mennesker, der i mange år har kæmpet med svære sociale, fysiske og psykiske problemer, står uden for arbejdsmarkedet og stort set ikke har noget netværk tilbage. Fælles for dem er, at de har svært ved at deltage fuldt ud i samfundets fællesskaber, fremgår det af VIVEs hjemmeside

Undersøgelsen viser, at at langt de fleste deltagere først og fremmest drømmer om en meningsfyldt hverdag. De fleste af dem står uden for arbejdsmarkedet, og deres ønsker kredser om at få et arbejde eller i hvert fald blive del af et fællesskab, hvor de har en funktion og oplever, at de bidrager med noget. 

Mange af deltagerne er relativt isolerede i hverdagen – de fleste har skrøbelige netværk, og selv dem, der har familie og venner, har ofte en grundlæggende oplevelse af at stå alene med deres problemer.

Cabi udgav sidste år en undersøgelse og et inspirationskatalog om det sociale frikort. Denne undersøgelse viste, at selv blandt de mest udsatte mennesker i samfundet er der et ønske om at bidrage og være en del af fællesskabet.

Læs mere

Læs mere om VIVEs undersøgelse

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534

Relateret materiale

Relaterede nyheder