Gå til indhold
Borgerne oplever at blive en del af et fællesskab igen ved på ny at komme ind på arbejdsmarkedet.
Borgerne oplever at blive en del af et fællesskab igen ved på ny at komme ind på arbejdsmarkedet.

Nyhed -

Tværfaglig indsats får flere i job

Cabi og Fredericia Kommune arbejder sammen om at skabe helhedsindsatser for udsatte borgere. Målet er at give borgerne én samlet indsats på tværs af fagområder og få dem i beskæftigelse.

I Fredericia Kommune er der ca. 200 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der får bostøtte. En gruppe særligt psykisk sårbare mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet og har sager i både beskæftigelses- og socialafdelingen. De har komplekse udfordringer, der kræver en sammenhængende indsats på tværs af afdelingerne.

Derfor faciliterer Cabi lige nu, i samarbejde med Fredericia Kommune, et projekt, som skal sikre den enkelte borger en helhedsorienteret tværfaglig indsats, der giver progression frem mod et liv med beskæftigelse og fællesskaber.

Projektet løber fra februar til november 2022 og er et udviklingsforløb, der bl.a. består af sparring og workshops, faciliteret af Cabi, på tværs af afdelingerne Beskæftigelse og Social. Projektet inddrager både ledere og medarbejdere og skaber en kulturforandring, i måden man arbejder sammen på. Der skal udarbejdes en fælles kultur og tilgang til tværfagligt arbejde til gavn for borgerne.

Ledere og medarbejdere skal sammen drive forandringsprocessen
Seniorkonsulent Lotte Jepsen fra Cabi står i spidsen for projektet og udtaler, ”Hvis dette skal blive en succes, så skal lederne være klædt på til at lede forandringsprocessen”. Lederengagementet i projektet er af afgørende betydning. Det er hos lederne, at kulturforandringen er blevet iværksat, og det er i udgangspunktet derfra, der skal formuleres et fælles mål; en fælles forståelse for hinandens fagområder og kompetencer og et fælles sprog, der forgrener sig ned gennem organisationen.

Derfor har fagchef for Social og Handicap, Henriette Korf Graversen, og fagchef for Beskæftigelse og Borgerservice, Sanela Ljeskovica, med sparring fra Cabi, i fællesskab formuleret et fælles afsæt for det tværfaglige samarbejde. Her blev medarbejdernes involvering, kompetencer og ønsker for borgerne understreget i lige så høj grad som ledernes. Det er medarbejderne, der kender borgerne, og det er dem, der har klare pejlinger på, hvad der virker for den enkelte. Derfor er medarbejderdialogen på tværs af afdelingerne essentiel for projektets succes.

”Vi har brug for, at medarbejderne har en fælles forståelse for hinandens kompetencer, for at de sammen bedst hjælper borgeren. Det at arbejde helhedsorienteret skal oversættes til konkrete handlinger. I processen har det været givtigt at have Cabi med. De kan se tingende udefra, se de blinde pletter og forstyrre og guide os, så processen skaber tydelighed og gennemsigtighed for borgerne”, fortæller Sanela Ljeskovica.

En lovpligtig investering, der giver afkast
En kulturforandring på tværs af afdelinger kommer til at kræve tid og arbejde, men det er samtidig forudsætningen for et godt resultat. For det gode resultat, det at få flere udsatte borgere i beskæftigelse, er investeringens afkast. Lotte Jepsen uddyber, ”Når man investerer så meget tid og arbejde og i sidste ende penge, vil man selvfølgelig gerne se, at det betaler sig. Fredericia Kommune kommer til at se sin investering i styrket tværfaglighed blive tjent hjem, både i form af flere borgere i beskæftigelse og i form af at have den tværfaglige arbejdsgang klar til den nye hovedlov træder i kraft”.

Det gør den 1.7.2023. Loven gør det muligt for udsatte borgere at få deres sager behandlet under én samlet tværfaglig indsats. Det er netop den procedure, Cabis og Fredericia Kommunes samarbejde er et eksempel på. Dermed konkretiserer projektet, hvordan man ved at arbejde på tværs af beskæftigelses- og socialområdet kan skabe progression for udsatte borgere og samtidig leve op til den nye hovedlov.

Ifølge Sanela Ljeskovica er udviklingen af samarbejdskulturen godt i gang, og forløbet med Cabi understøtter kommunens udviklingsproces. ”Vi forventer, at forløbet med Cabi kan understøtte vores videre implementering af hovedloven og bliver således vores fælles afsæt til videreudvikling af samarbejdet på tværs”.

Henriette Korf Graversen er enig og tilføjer, ”Processen med Cabi har styrket samarbejdet på tværs af Social og Beskæftigelse og bidraget til en større fælles viden om indsatserne på tværs. Det er en god start til at bygge en fælles kultur, så borgerne vil mærke, at der arbejdes ud fra én fælles indsats, sammen med borgerne, om de aftalte mål”.

Emner

Kategorier

Kontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Malene Boel Kristensen

Malene Boel Kristensen

Pressekontakt Marketingkoordinator Kommunikation og Marketing 2099 7771

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark