Gå til indhold
Kommunernes medarbejdere har haft faldende sygefravær fra 2009 til 2016.
Kommunernes medarbejdere har haft faldende sygefravær fra 2009 til 2016.

Nyhed -

Sygefraværet falder i kommunerne

Medarbejderne i de danske kommuner har mindre sygefravær i dag, end de havde tilbage i 2009. På trods af det generelle fald, er der dog stor forskel på sygefraværet i de enkelte kommuner.

Kommunernes medarbejdere er i gennemsnit mindre syge i dag, end de var for blot otte år siden. I 2009 var sygefraværet i gennemsnit 13,5 dagsværk per medarbejder. I 2016 var det i gennemsnit faldet til 12 dagsværk.

De oplysninger er netop kommet frem i en ny undersøgelse om kommunalt sygefravær, som Analyseinstituttet VIVE har udarbejdet. 

Undersøgelsen konkluderer også, at der er forskel på sygefraværet i de forskellige faggrupper. Her er det social- og sundhedspersonalet, der har det højeste sygefravær på 15, 8 sygedage. I den modsatte, lave ende ligger det administrative personale. Her har medarbejderne i gennemsnit 8,3 sygedage.

Forskel på fravær i kommunerne

Den generelle, landsdækkende tendens med faldende sygefravær betyder dog ikke, at sygefraværet er faldet lige meget i alle kommunerne. En del af VIVEs undersøgelse peger på, at der er store geografiske forskelle på sygefraværsområdet. 

I mange af de sjællandske kommuner er der tale om et relativt højt sygefravær sammenlignet med andre af landets kommuner. Flere af dem har et sygefravær på mellem 13-15 dagsværk. I den anden ende af Danmark har flere jyske kommuner det mindste sygefravær. For nogle jyske kommuner ned til 9,9-10,9 sygedage.

Undersøgelsen konkluderer ikke, hvad forskellene skyldes. 

Mere viden

Læs mere hos dknyt

Hent Cabis sygefraværsværktøjskasse

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534

Relaterede nyheder