Gå til indhold
Det er muligt at kombinere praktik og ansættelse på ordinære timer. Det er et supermarked i Viborg et eksempel på.
Det er muligt at kombinere praktik og ansættelse på ordinære timer. Det er et supermarked i Viborg et eksempel på.

Nyhed -

Supermarked kombinerer praktik og ordinære timer i ansættelse

Løvbjerg Supermarked i Viborg har ansat en medarbejder i en kombination af praktik og ordinære timer. Ordningen betyder, at medarbejderen kan afprøve sin arbejdsevne, og at lederen samtidig kan få tid til at fokusere på forretningen og økonomien.

Købmand Søren Brøndum Christensen har ansat Jette i sit Løvbjerg-supermarked i Viborg. Men der er tale om en alternativ ansættelse, for Jette er ansat i en kombination af praktik og ordinære timer. Hver uge hjælper hun til i supermarkedet, hvor hun har otte ordinære lønnede timer og otte timer i en praktikordning.

Udover at Jette får mulighed for at komme tættere på arbejdsmarkedet, får også lederen og mellemlederne glæde af ordningen. Den giver dem nemlig værdifuld tid til at fokusere på fx økonomien fremfor flere praktiske opgaver.

Søren Brøndum Christensens erfaring er, at det giver en bedre forretning, når butikken får et par timers hjælp om ugen.

”Når man ansætter en medarbejder med visse begrænsninger, har det været en opgave fra start af at spotte de kompetencer, der giver mest mening i vores butik. På den måde mener jeg, at vi får effekt ud af de 16 timer, vores nye medarbejder er her ugentligt. Det er meningsfuldt for en butik som Løvbjerg Supermarked at ansatte en person, som har ordinære lønnede timer og ikke kun praktik,” siger han.

Praktikken er dog ikke gratis for købmanden. Blandt andet er det også her, medarbejderens kompetencer skal udvikles i samarbejde med købmanden og andre af butikkens ansatte.

Flere virksomheder bør følge eksemplet

Søren Brøndum Christensen tror også, ordningen kan give mening i andre detailbutikker end hans egen. Og det kan blive nødvendigt, at flere virksomheder fremover gør som ham og stiller sig til rådighed som praktiksted. Det kan give danskerne uden for arbejdsmarkedet mulighed for at afprøve deres arbejdsevne.

I Viborg har man gode erfaringer med denne ansættelsesform, for medarbejderen kan både være værdifuld og produktiv. Udover at den enkelte virksomhed kan få løst nogle konkrete, praktiske opgaver, kan ordningen også være med til at løse et generelt problem med mangel på arbejdskraft.

Flere danske virksomheder mangler hænder, og her kan denne type alternativ ansættelse være en del af en løsning. Virksomheder, der oplever de problemer, kan samarbejde med deres lokale jobcenter for at få praktikanter og følge eksemplet fra Viborg.

Tidligere på året undersøgte Epinion, hvordan indstillingen til ordningen er ude i virksomhederne. Her svarede 58% af respondenterne, at de ville være meget positivt eller positivt indstillede over for at kombinere ordinært job uden tilskud med virksomhedspraktik.

Mere viden

Læs mere om alternative veje til rekruttering på Cabiweb.dk/rekrutteringfrakanten

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534