Gå til indhold
Seks butikker i detail- og logistikbranchen har åbnet op for at ansatte medarbejdere med Autisme Spektrum Forstyrrelse  i projekt "Klar til start".
Seks butikker i detail- og logistikbranchen har åbnet op for at ansatte medarbejdere med Autisme Spektrum Forstyrrelse i projekt "Klar til start".

Nyhed -

Succesfuldt projekt skaber arbejde til autister

Otte ud af ti med Autisme Spektrum Forstyrrelse er blevet hjulpet i gang med projektet ”Klar til Start”, viser evaluering. Meget tyder på, at projektet har knækket koden til at få denne gruppe ud på arbejdsmarkedet, og minister opfordrer andre til at lære af de gode erfaringer.

Mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) står ofte uden for arbejdsmarkedet, men sådan behøver det langt fra at være. En stor del af dem kan nemlig ende med at komme i arbejde med den rette indsats. Det viser midtvejsevalueringen af projekt ”Klar til Start” med al tydelighed.

I det landsdækkende projekt kommer deltagerne i opkvalificeringsforløb i forskellige detail- eller logistikvirksomheder, hvor de samtidig får en pædagogisk vejleder tilknyttet. Efter forløbet bliver de lovet jobgaranti.

Og den indsats har vist sig at få flere med ASF ud på arbejdsmarkedet, viser midtvejsevalueringen, som Cabi har lavet. De foreløbige resultater vækker begejstring hos Fonden Unge, der står bag projektet:

”Vi har en succesrate på omkring 80 procent af borgere og unge mennesker, der enten er kommet i job eller er lige på vej i job. Det er helt unikt, fordi det plejer at ligge på 10-15 procent for unge og voksne med autisme,” siger fondens direktør, Britta Bak, til TV2.

Evalueringen viser, at der siden projektets start i 2013 er kommet 41 i arbejde eller uddannelse. Dertil kommer de 72, der i dag er i gang med forløbet ude i virksomhederne. På trods af et mindre frafald undervejs, er 80 pct. af deltagerne nu i gang med forløbet eller ude i arbejde.

Fordele for begge parter

I Børne- og socialministeriet er minister Mai Mercado tilfreds med midtvejsevalueringens konklusioner:

”Klar til Start er et eksempel på, at det kan lade sig gøre at skabe rummelige arbejdspladser, hvor mennesker med handicap kan bidrage og bruge deres evner til alles fordel. Det er netop det, midtvejsevalueringen viser, og jeg tror, at succesen skyldes en positiv og fordomsfri tilgang til mennesker med handicap, men også samarbejde på tværs", siger hun i en pressemeddelelse. 

At ”Klar til Start” er en fordel for både deltagerne og virksomhederne, fremgår også af evalueringen. Projektdeltagerne giver heri udtryk for, at forløbet tilfører mening til deres hverdag, gør dem mere selvstændige og motiverede for at tjene deres egne penge. 
De medvirkende virksomheder får til gengæld loyale medarbejdere. Og flere fortæller også, at det styrker deres position på markedet at skabe en rummelig arbejdsplads. 

I dag deltager seks større danske virksomheder, og 51 kommuner har indtil videre visiteret til ”Klar fra start”. Ønsket er at udvide projektet til fremover at omfatte endnu flere. Ministeren ønsker også, at de positive resultater vil blive brugt konstruktivt:

"Jeg vil opfordre alle kommuner og øvrige aktører til at lade sig inspirere af de gode erfaringer", siger hun til ”Klar til Start”

Mere viden

Læs mere hos TV2

Hent Cabis midtvejsevaluering

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534