Gå til indhold
Ansatte i den offentlige sektor har flere sygedage end ansatte i den private sektor.
Ansatte i den offentlige sektor har flere sygedage end ansatte i den private sektor.

Nyhed -

Stort potentiale i at nedbringe sygefraværet blandt offentligt ansatte

Der ligger et stort potentiale i at reducere offentligt ansattes sygefravær, så det kommer på niveau med privatansatte. Reduktionen af sygefraværet vil give mulighed for 13.000 flere årsværk alene i den offentlige sektor.

Offentligt ansatte er mere sygemeldte end privatansatte, og sådan har det været i flere år. Men en udligning af denne forskel vil kunne medføre 13.000 ekstra årsværk, svarende til fuldtidsstillinger, i det offentlige. Det vil fx kunne gavne ældreplejen og daginstitutionerne. Det viser en ny analyse fra Agenda, Dansk Arbejdsgiverforenings nyhedsbrev.

Kvinder i den private sektor havde i 2015 8,4 årlige sygedage, mens tallet var 14,09 for kvinder ansat i kommunerne. Mændene havde generelt færre sygedage, men også her var der forskel på privatansattes og kommunalt ansattes sygefravær.

Hvis kvindernes sygefravær i det offentlige fremover vil falde til niveauet som i det private, vil det skabe 10.700 årsværk. Hvis det samme vil gøre sig gældende for mændene, vil det skabe 2.300 årsværk. Samlet skønner man altså, at det reducerede sygefravær vil give 13.000 flere årsværk. 

Dog er risikoen for at blive syg større i nogle jobs frem for andre. Det kan fx gælde flere jobs i den offentlige sektor, og er det tilfældet, er vurderingen med 13.000 årsværk højt sat.

Læs mere om Agendas analyse her 

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534