Gå til indhold
Der kan nu søges om seniorførtidspension
Der kan nu søges om seniorførtidspension

Nyhed -

Seniorførtidspension træder i kraft ved årsskiftet

Efter flere måneders tovtrækkeri ligger det nu fast, at der kan søges om seniorførtidspension fra 1. januar. Det er for personer med maksimalt seks år til folkepensionen, og som kan arbejde i op til 15 timer om ugen.

Seniorpensionen vil blive tildelt på baggrund af en lægelig vurdering - og man skal ikke igennem en undersøgelse af, om man kan klare et andet arbejde. Det skriver DR.dk

Det har hele tiden været meningen, at aftalen om seniorførtidspension skulle træde i kraft ved årsskiftet, men tovtrækkeri mellem regeringen og aftalepartierne regeringen, Radikale, Dansk Folkeparti, Venstre, Konservative og Liberal Alliance har sået tvivl om, hvorvidt tidsplanen kunne holde.

Stridsmålet har gået på, hvem der kan og skal afgøre ansøgninger om seniorførtidspension.

Aftalen om seniorpensionen blev indgået tilbage i maj mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og De Radikale.

Men partierne lod ét meget stort spørgsmål være ubesvaret i aftalen: Hvem skal bestemme, om en borger kan få tildelt seniorpension?

Endnu usikkerhed om, hvem der skal afgøre ansøgninger

Først efter folketingsvalget i juni blev aftalepartierne enige om, at det ikke skulle være kommunerne, der skulle administrere seniorpensionen. Partierne har ikke tiltro til, at tildelingen af seniorførtidspension vil blive ensartet, hvis 98 kommuner skal administrere det.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har foreslået at en statslig som ATP overtager administrationen af seniorførtidspension.

Men inden ATP kan være på plads med eksempelvis IT-systemer og uddannede medarbejdere, er der brug for en overgangsperiode, hvor kommunerne står for tildelingen.

Dette har aftalepartierne accepteret, men det er endnu usikkert, hvor længe denne overgangsperiode skal vare.

Læs mere

Læs DR.dk's gennemgang

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534