Gå til indhold
Ressourceforløb forkortes med ny politisk aftale
Ressourceforløb forkortes med ny politisk aftale

Nyhed -

Ressourceforløb forkortes og afskaffes for seniorerer

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) kunne 11. december præsentere en aftale, som betyder, at de omstridte ressourceforløb fremover højst må vare tre år mod fem år i dag. Ekspert ser frem til mere målrettede forløb.

I erkendelse af, at ressourceforløbene ikke fungerer optimalt, og at for mange borgere oplever at forløben trækker ud og mangler klare mål og retning, er forligskredsen bag ressourceforløbene blevet enige om at ændre ved ressourceforløbene på centrale områder.

Ressourceforløb forkortes, så det enkelte forløb fremover kun kan vare op til tre år - og ikke fem år som i dag. For personer, som er rundet 50 år betyder aftalen, at man kun kan komme i ressourceforløb én gang, med mindre borgen selv ønsker andet, og en afklaringsgaranti skal sikre, at man inden for tre år ved, om man fx skal på førtidspension eller i fleksjob. Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse

"Det har aldrig været hensigten, at man skal i ressourceforløb, som er indholdsløse eller trækker unødigt ud. Vi har lyttet til kritikken og forkorter derfor ressourceforløb fra fem til tre år og afskaffer dem helt for seniorer. Lige så centralt er det, at borgerne kommer til at opleve, at det, der sættes i gang, giver mening. Det er helt afgørende, at man som borger mærker, at man bliver mødt med respekt," siger Peter Hummelgaard i en pressemeddelelse.

Ekspert: Godt med mere målrettede forløb

Ressourceforløbene tilpasses desuden sådan, at de fremover kommer til at afspejle, hvor lang tid den enkelte borger har tilbage på arbejdsmarkedet. Har man under seks år til pensionsalderen, har man ikke længere pligt til at komme i ressourceforløb.

Seniorkonsulent hos Cabi, Anne Brændbyge, hæfter sig ved, at ressourceforløbene fremover skal være mere målrettede end i dag, og det ser hun som vældig positivt.

"Aftalen understreger, at der i langt højere grad skal ske en virksomhedsrettet indsats med et klart jobmål, og at kommunerne bliver pålagt at sætte gang i indsatsen over for borgeren inden for et halvt år. Det adresserer netop den kritik der har været om, at ressourceforløbene mangler mål og retning. Nu bliver det helt tydeligt, at der skal være et jobmål," siger Anne Brændbyge.

Det kommer desuden til at kræve et tæt ledelsestilsyn i jobcentrene for at få indsatsen i gang inden for seks måneder, mener Anne Brændbyge. Hun ser det desuden som et positivt element, at længden på ressourceforløbene kortes ned til maksimalt tre år.

"Erfaringen har vist, at jo længere ressourceforløbene har varet, jo mindre har indholdet været. Man har gentaget de samme aktiviteter, og så er det, at borgerne har oplevet forløbene som meningsløse og uden retning," siger hun.

Anne Brændbyge er dog spændt på, hvordan afklaringsgarantien for borgere over 50 år vil blive modtaget i kommunerne.

"Jeg er spændt på at se, hvordan lovforslaget bliver udformet. For man kunne måske godt forestille sig, at der vil være kommuner, som vil forsøge at styre borgere over 50 år uden om ressourceforløb, fordi kommunerne her bliver afkrævet en afklaringsgaranti," siger Anne Brændbyge.

"Det kan være fx være tilfælde med borgere, som har et misbrug. De er måske ikke klar til et fleksjob, men deres arbejdsevner er heller ikke så dårlig, at de skal på førtidspension," fortsætter hun.

Anne Brændbyge pointerer desuden, at selvom seniorer med under seks år til pensionsalderen ikke kan tvinges i ressourceforløb, så kan der stadig være seniorer, som har brug for at blive afklaret.

Mere information

Se aftalen på Beskæftigelsesministereriets hjemmeside

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534