Gå til indhold
Arbejdsgiveren skal inddrages mere, når medarbejdere bliver syge. Det er noget af det, det nye projekt "Sammen om fastholdelse" vil arbejde for.
Arbejdsgiveren skal inddrages mere, når medarbejdere bliver syge. Det er noget af det, det nye projekt "Sammen om fastholdelse" vil arbejde for.

Nyhed -

Projekt ”Sammen om fastholdelse” skal styrke sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet

Et nyt projekt skal sikre, at sygedagpengemodtagere vender hurtigt tilbage og fastholdes på arbejdsmarkedet. Kommunerne kan nu søge om midler til projektet. 

Flere sygedagpengemodtagere skal hurtigt tilbage i arbejde, flere skal raskmeldes, og flere skal fastholdes på arbejdsmarkedet. Det er nogle af målene i det nye projekt ”Sammen om fastholdelse”, der starter til efteråret.

Projektet vil afprøve en model, hvor arbejdsgiverne inddrages mere, og hvor den første opfølgningssamtale med den sygemeldte holdes ude på arbejdspladsen.

Alle nye sygedagpengemodtagere, der forventer mere end otte ugers sygefravær, kan være med i projektet.

Kommuner kan søge om at komme med i projektet

Landets kommuner kan nu søge midler fra puljen på i alt ni millioner. Kommunerne, der kommer med i projektet, skal udover at afholde den første opfølgningssamtale ude på arbejdspladserne lave nogle ændringer. Blandt andet skal de lave omlægninger i forhold til deres virksomhedsrettede indsats på sygedagpengeområdet og varetagelsen af opgaver blandt medarbejdere, der arbejder med området.

Særligt én kommune har været inspirationskilde til projektet. Favrskov Kommune har haft succes med at holde den første opfølgningssamtale ude på arbejdspladsen og med at holde en samtale, hvor den sygemeldtes nærmeste leder har deltaget. Successen med de metoder vil man med projektet forsøge at sprede til andre kommuner.

Ansøgningsfristen er 1. august 2017 kl. 12, og ansøgningen skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) via Tilskudsportalen.

Projektet begynder den 1. oktober 2017 og afsluttes den 31. december 2018

Læs mere om projektet og puljen her 

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534