Gå til indhold
Overblik: Ny aftale om seniorpension for nedslidte

Nyhed -

Overblik: Ny aftale om seniorpension for nedslidte

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre præsenterede 2. maj en aftale om seniorpension for nedslidte, som erstatter den nuværende seniorførtidspension. Det er en væsentlig mere lempelig aftale end den nuværende lovgivning, mener ekspert.

Den nye seniorpension skal træde i kraft 1. januar 2020 og den nye seniorpension giver nedslidte mulighed for at trække sig tidligere tilbage. Den nye aftale giver desuden mulighed for, at seniorer kan komme hurtigere i fleksjob på den nuværende arbejdsplads, skriver Regeringen.dk

Ifølge aftalen er seniorpensionen en helbredsbetinget tilbagetrækningsordning målrettet nedslidte seniorer. Betingelserne for at komme på seniorpension er:

  • Man har seks år eller mindre til folkepensionsalderen
  • Man har arbejdet i 20-25 år
  • Man har en arbejdsevne på 15 timer eller mindre

Ældresagen: Læger skal stå for vurdering

Ældresagen hilser den nye aftale velkommen, men efterlyser en præcisering af, hvilken instans, der skal tilkende seniorpensionen.

"Med aftalen bliver det lettere for nedslidte at forlade arbejdsmarkedet. Det er meget vigtigt, at visitationen baseres på en økonomisk uafhængig og lægefaglig vurdering, hvilket har været et vigtigt punkt for os for at undgå kassetænkning," siger Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældre Sagen i en pressemeddelelse

Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, vil også gerne have en aftale om tidlig tilbagetrækning for nedslidte, men er langt fra så positiv som Ældresagen:

”Det er afgørende for os, at der strikkes en rettighedsbaseret model sammen, målrettet de lønmodtagere, som er trådt tidligst ind på arbejdsmarkedet og har været der i mange år. Det mener vi er en solidarisk løsning, som tilgodeser dem, der bliver særlig hårdt ramt af den stigende pensionsalder og stærkt forringede efterløn”, siger Lizette Risgaard i en pressemeddelelse

DA: Aftale risikerer at gå for langt

Hos Dansk Arbejdgiverforening (DA) er man enig i, at syge og nedslidte skal have mulighed for at trække sig tidligt tilbage. Men samtidig advarer DA om, at ordningen risikerer at trække for mange arbejdsduelige seniorer ud af arbejdsmarkedet.

"Jeg mener, at det er i overkanten at sætte grænsen for tidlig pension ved, om man kan arbejde to dage om ugen. Samtidig er det ærgerligt, at arbejdsevnen skal vurderes i forhold til seneste job uanset branche og ikke hele arbejdsmarkedet. Vi risikerer at trække mange, der stadig kan bidrage, ud af arbejdsmarkedet. Det er afgørende, at man bliver dygtigere til at afgøre, hvem der skal have tidlig pension," siger administrerende direktør i DA, Jacob Holbraad i en pressemeddelelse

Ekspert: Væsentlig lempelse af lovgivningen

I aftalen om seniorpension fremgår det, at arbejdsevnen skal vurderes på grundlag af helbredsmæssige oplysninger og i forhold til seneste job. Der skal ikke iværksættes indsatser med henblik på at udvikle arbejdsevnen således at eksempelvis en murer skal arbejdsprøves i en butik. Og det er en væsentlig lempelse i forhold til den nuværende lovgivning, vurderer Annette Juul Jensen, seniorkonsulent hos Cabi.

"Det er meget markant, at ansøgere til seniorpensionen kun skal vurderes i forhold til det nuværende job og ikke det generelle arbejdsmarked. Og så bliver vejen til et fastholdelsesfleksjob væsentligt kortere for seniorerne. Er man ikke senior skal arbejdsgiveren gennem 12 måneder forsøge at fastholde medarbejderen gennem de sociale kapitler, så det er en markant lempelse," siger Annette Juul Jensen.

Hun hæfter sig desuden ved, at der i aftalen om seniorpension sættes en nedre grænse for arbejdsevnen på 15 timer.

"Det er interessant, at man i den her aftale siger, at det er muligt at få seniorpension for borgere, der har seks år til pensionsalderen og med en arbejdsevne på 15 timer eller mindre. Men for alle andre borgere er der ingen nedre grænse for arbejdsevnen, og der kan fx etableres fleksjob, hvis man har en arbejdsevne på en eller to timer om ugen. Det kan åbne for en debat om, hvorvidt der også skal være en nedre grænse for arbejdsevnen i forhold til fleksjob og førtidspension," siger Annette Juul Jensen.

Mere information

Se aftalen om seniorpension på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Malene Boel Kristensen

Malene Boel Kristensen

Pressekontakt Marketingkoordinator Kommunikation og Marketing 2099 7771

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark