Gå til indhold
Ledige skal opkvalificeres, så de matcher virksomhedernes behov. Det kan være med til at løse fremtidige flaskehalsproblemer.
Ledige skal opkvalificeres, så de matcher virksomhedernes behov. Det kan være med til at løse fremtidige flaskehalsproblemer.

Nyhed -

Opkvalificering af ledige skal afhjælpe flaskehalsproblemer

Ledige med færrest kompetencer skal opkvalificeres og have et uddannelsesløft. Det er formålet i en ny initiativpakke, som forligspartierne bag beskæftigelsesreformen står bag. Initiativerne skal forebygge mangel på arbejdskraft og udnytte opsvinget i økonomien.

Flere ledige skal tilegne sig kvalifikationer, der matcher virksomhedernes behov for arbejdskraft. Derfor skal flere ledige uden eller med meget lidt uddannelse have et uddannelsesløft. Flere ufaglærte ledige skal udnytte muligheden for at blive faglærte.

Sådan lyder formålet i en ny initiativpakke, der skal forebygge mangel på arbejdskraft. Bag aftalen står forligskredsen bag beskæftigelsesreformen (S, DF, V, LA, RV, K). 

”Jeg er glad for, at vi i forligskredsen bag beskæftigelsesreformen er blevet enige om en initiativpakke, der kan forebygge begyndende flaskehalse og samtidig sikre, at ledige får de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger,” siger beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, i en pressemeddelelse fra ministeriet.

Sidste år benyttede færre ledige end forventet sig af muligheden for et uddannelsesløft. Derfor ønsker partierne nu, at der det kommende år bliver flere, der får et uddannelsesløft.
De overskydende midler fra puljen til uddannelsesløft i 2016 skal nu bruges på at opkvalificere ledige i brancher, hvor der er risiko for flaskehalsproblemer.

Initiativerne omfatter blandt andet 30 millioner kroner til en styrket indsats for ordblinde ledige og ledige med læse-, skrive- eller regnevanskeligheder. Derudover skal der afsættes 20 millioner kroner til at styrke jobcentrenes service til de virksomheder, der mangler arbejdskraft.

Opsvinget skal udnyttes

Det går godt på det danske arbejdsmarked, og initiativerne skal være med til at udnytte den fremgang. Det økonomiske opsving skal udnyttes til at få ledige ind på arbejdsmarkedet:

”Nu handler det om at holde fast i fremgangen. Derfor skal vi tage alle advarsler om begyndende flaskehalse dybt alvorligt og samtidig have et klart fokus på, at vi udnytter fremgangen til at få flere ledige i beskæftigelse,” siger beskæftigelsesministeren i pressemeddelelsen.

Også beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, Leif Lahn, mener, man bør udnytte muligheden for at flere i arbejde nu:

”Det er i gode tider som disse, at vi skal have alle med i arbejdsfællesskabet,” siger han i pressemeddelelsen.

Mere viden

Læs pressemeddelelsen fra Beskæftigelsesministeriet

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534